Laudato Si – Actieplan 

18 februari 2022

Ook binnen de SVD, de orde van Pastor Marianus is grote belangstelling voor, en wordt de noodzaak onderkend om met de acties uit Laudato Sí aan de slag te gaan. Hieronder hun actieplan:

Zeven jaar om relaties met Gods schepping te helen.
Aangemoedigd door onze generale overste en het SVD-leiderschapsteam, beantwoorden we de oproep van Paus Franciscus aan Laudato Si (LS). Met diepgaande zorg voor
elkaar en de hele schepping willen we samen met alle mensen van goede wil bouwen
aan een betere toekomst. Onze wereldwijde gemeenschappen nemen deel aan het
“Laudato Si Action Platform” (https://laudatosiactionplatform.org). Binnen zeven jaar
zoeken we naar de transformatie van onszelf, evenals van de gemeenschappen met wie
we samenwerken, volgens de zeven Laudato Si-doelen (2021-2028).
Dit zijn:
1) Reactie op de oproep van de schepping;
2) Reactie op de oproep van de armen;
3) Ecologische economie;
4) Adoptie van ecologische levensstijl;
5) Ecologisch onderwijs;
6) Ecologische Spiritualiteit;
7) Betrokkenheid van de gemeenschap en participatieve actie.

Elk jaar richten we ons op een van deze doelen. Door dit te doen, wijden we ons aan
een diepgaand proces van transformatie. We proberen deze doelen te bereiken door
toegewijde betrokkenheid op vier gebieden, die we als fundamenteel beschouwen voor
dit proces:
GEBED: Ons persoonlijk gebed, onze liturgische vieringen en diensten worden expliciete uitdrukking van het respectievelijke LS-doel.**
ONDERWIJS: We informeren onszelf over de ecologische zorgen en bemoedigen anderen om gevoelig te zijn voor ecologische kwesties.
ACTIE: We doen concrete acties voor een duurzame levensstijl, bevorderen eco-rechtvaardigheid en vechten tegen de klimaatverandering.
BELANGENBEHARTIGING: We nemen deel aan NGO-campagnes, manifestaties of
petities die verband houden met het respectieve LS-doel.

“Ons doel is niet om informatie te verzamelen of nieuwsgierigheid te bevredigen,
maar eerder om pijnlijk bewust te worden, het aan te durven om dat wat er met de
wereld gebeurt ons eigen persoonlijke lijden te laten worden en zo te ontdekken wat
ieder van ons eraan kan doen.” (LS 19)

Elke persoon wordt gevraagd om zich in te zetten voor dit proces, evenals elke gemeenschap. Dit instrument zal ons door deze zeven speciale jaren van gezamenlijke inspanning tegen klimaatverandering leiden. Het helpt om onze procedures goed te organiseren, om onze doelstellingen duidelijk te identificeren, om concrete stappen te plannen en om het resultaat te evalueren.

**)

GEBED

Schepper God, we vragen om de genade ‘de kreet van de aarde’ te horen en zo voor de schepping te zorgen. Geef ons een nieuwe geest van luisteren en wek in ons hart een verlangen om tot actie te komen.

Vader van ons allen, U heeft de hele menselijke familie gedurende vele generaties gevormd. Geef ons
een gemeenschappelijke zorg voor ieder wezen dat U gemaakt hebt, inderdaad voor al het leven op
onze planeet.

Christus, onze broeder, schenk ons het heilige verlangen om uw naam aan te roepen als we proberen
de gave van de schepping te ondersteunen. Help ons om daadkrachtig te handelen om onze bedreigde
planeet veilig te houden.

Jezus, vriend van de aarde, voedt onze inspanningen om verzoening op aarde te brengen. Wees bij ons in deze opdracht om de banden tussen U , de medemensen en alles wat bestaat weer tot leven te brengen.

Geest van vrijheid, inspireer ons om solidair te zijn met de hele schepping in onze daden, niet alleen
in onze woorden. Roep ons op om samen met anderen ons in dienst te stellen van ons
‘gemeenschappelijk huis’.

Geest van leven, zegen de hele schepping, en daarin elk schepsel. Mogen wij ons bewust worden van
uw liefde voor alles wat U gemaakt hebt, en geef ons een bereidheid om door deze liefde veranderd te
worden.

Amen

(overgenomen van website zusterparochie Martelaren van Gorcum)