Lezingen uit de bijbel die de basis vormen

DE LEZINGEN UIT DE BIJBEL DIE DE BASIS VORMEN VOOR DE KIJKWOESTIJN:

EERSTE ZONDAG
Thema: BEPROEVING
De eerste lezing (Gen 2,7-9; 3,1-7) verhaalt over de beproeving van Adam en Eva in het paradijs.
Het evangelie (Mt 4,1-11) gaat over de beproeving van Jezus in de woestijn.

TWEEDE ZONDAG
Thema: ROEPING
In de eerste lezing (Gen 12,1-4a) toont de Heer aan Abraham welke weg hij gaan moet.
In het evangelie (Mt 17,1-9) gaat het over de weg van Jezus.

DERDE ZONDAG
Thema: WATER
De eerste lezing (Ex 17,3-7) laat zien hoe Mozes water uit de rots slaat als de Israëlieten bang zijn dat ze van dorst zullen omkomen in de woestijn.
Het evangelie (Joh 4,5-42) vertelt over Jezus en de Samaritaanse vrouw die water uit de put komt halen.

VIERDE ZONDAG
Thema: LICHT
Licht en zien zijn in Bijbelse teksten vaak zeer nauw met elkaar verbonden. In de eerste lezing (I Sam 16, 1b.6-7.10-13a) zien we hoe David wordt gekozen als toekomstige koning. Waarom juist David en niet één van zijn oudere broers? “God ziet niet zoals een mens ziet: een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart”.
Het evangelie (Joh 9,1-41) verhaalt over de genezing van de blindgeborene, waarbij het gaat over zien en geloven.

VIJFDE ZONDAG
Thema: LEVEN
In de eerste lezing (Ez 37,12-14) spreekt God de Heer: “Ik ga uw graven openen…”
En in het evangelie (Joh 11,1-45) roept Jezus tot Lazarus: “Kom naar buiten!” En de gestorvene komt naar buiten.

PALMZONDAG
Thema: INTOCHT
Deze zondag is genoemd naar de intocht in Jeruzalem (Mt 21,1-11).

PAASMORGEN
Thema: ONTMOETING IN DE TUIN
Wat betreft de lezingen: hier worden diverse mogelijkheden aangegeven. Bij de kijkwoestijn past het beste Joh 20,11-18.