Locaties

RK Parochie Anna, Bonifatius en Gerardus Majella (ABG-parochie)

Locatie Gerardus Majellakerk

https://www.abgparochie.nl/wp-content/uploads/2017/04/Gerardus-Majella.jpg

Locatie De Binnenwaai (IJburg)

https://www.abgparochie.nl/wp-content/uploads/2017/04/De-Binnenwaai.jpg