Nieuwsbrief zondag 1 december 2019

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 1 december 2019                           1e zondag van de advent

Agenda

Wereldwinkel

Op zondag 1 december in de Gerardus Majella. Zoals altijd zijn er weer bijzondere spullen en heerlijke producten te koop. Misschien zoekt u nog een speciaal cadeau voor iemand? U slaagt vast bij de wereldwinkel.

Vol verwachting klopt ons hart…..

Voor de kinderen en hun ouders hebben we goed nieuws! Sinterklaas heeft laten weten dat hij graag op zondag 1 december na de viering van 10.30 uur naar de Gerardus wil komen. We zijn natuurlijk heel blij met dat bericht. De Sint is van harte welkom! Annelies Dieker

Bijbelgesprekken in de Advent

Ter voorbereiding op de Advent organiseert de Pastoraatsgroep van de ABG op vier opeenvolgende vrijdagavonden (om 20.00 uur))weer bijbelgesprekken met als thema de Profeten.

Deze bijbelgesprekken vinden plaats in de Martelaren, AnnaBon of Gerardus, en verschillende inleiders zullen op basis van de 1e lezing, gepland op de zondag na het bijbelgesprek, een inleiding verzorgen en de dialoog aangaan met de bezoekers. U bent van harte welkom!

Zie onderstaande schema voor de juiste locaties:

Zang eerste Kerstdag Gerardus

Met sfeervolle kerstliederen willen wij de viering op eerste Kerstdag een extra feestelijk tintje geven. Als u mee wilt zingen in het gelegenheidskoor bent u van harte welkom. Het is wel de bedoeling dat we enkele keren repeteren: Woensdagavond 11 december en woensdagavond 18 december om 20.00 uur in de Gerardus. De generale repetitie is op zondag 22 december van 12 tot 13 uur, na de viering van 10.30 uur en het koffiedrinken. Doet u mee?

Annelies Dieker- Kiebert

Een brochure over de kerststal.

De laatste maanden is er op de achtergrond door een aantal vrijwilligers van onze parochie koortsachtig gewerkt aan het samenstellen van een uitgave over de oorsprong en ontwikkeling van kerststallen en in het bijzonder over de kerststal van de Gerardus Majella. Enkele parochianen uit de AnnaBonifatius en de Gerardus vertellen ook over het gebruik van de kerststal in hun thuisland. Het is daardoor een kleurrijk geheel geworden. De moeite waard.

Het project is financieel mogelijk gemaakt door sponsoren van buiten onze parochie.

De publicatie wil bijdragen aan een goede voorbereiding op Kerstmis en een bezinning zijn op het kerstverhaal. De brochure wordt op zondag 1 december -de eerste zondag van de Advent- aan het einde van de eucharistieviering in de Gerardus gepresenteerd en aangeboden aan de parochianen. U bent van harte welkom bij deze presentatie.

Daarna komt deze uitgave ook beschikbaar voor de andere kerken in onze Unie van Clara en Franciscus.

Ben Dieker

Gerarduskalenders

In de Gerardus zijn bij Joke van Wees zijn de Gerarduskalenders 2020 te koop.

De prijs is dit jaar € 7,40 per stuk.

Bestemming rondgang collectes 24 november Gerardus Majellakerk:

De 1ste rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de rondgang: voor het bisdomblad SAMEN KERK.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Tonny Reijs AB * Norma Garden * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 1 december Anna-Bonifatius

Percy van Bercheycke * Alice Delchot * Louise Bruin * Wilhelmus van Hees * Broeder Avellinus Janssens * pastor Leo Nederstigt *

Zondag 1 december Gerardus Majella

Edgard Windzak * Wilhelmina Maria Kramer- van Woerkom * Maria Adriana Stokvis- Bruinsma * Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Bernardus de Haas * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Henk Bruinsma * Ronald Hasselbaink * Lucién Doest * Martin Doest * Georgine Doest-Elshot * en voor al onze dierbare overledenen 

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.