Nieuwsbrief zondag 1 januari 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 1 jan 2023     Heilige Maria, Moeder van God , Octaafdag Van Kerstmis

Agenda

Zaterdag31 decOudejaarsdag Geen Viering in AnnaBon
Zaterdag31 decOudejaarsdag Geen Viering in Gerardus
Zondag1 jan10.30 uurNieuwjaarsdag, Woord en Communieviering,  AnnaBon, Kitty Bouwman
Zondag1 jan10.30 uurNieuwjaarsdag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus
Zondag8 jan10.30 uurOpenbaring des Heren, Eucharistieviering, AnnaBon, P. Y. Asa
Zondag8 jan10.30 uurOpenbaring des Heren, Woord en Communieviering, Marga Berkhout

Beste medeparochianen,

In de kersteditie van de Kleine Samenspraak stonden meerdere typefouten in de namen van personen die als intentie opgegeven waren. Wij begrijpen dat dit voor de betrokken families storend was. Hiervoor onze excuses.

Namens het locatiebestuur,  Paul Proost

Persbericht namens bestuur samenwerkingsverband Clara en Franciscus

In de kerstuitgave van de Saamhorig heeft u op de pagina bestuurszaken kunnen lezen dat het bestuur haar plannen voor de toekomst van ons samenwerkingsverband (SWV) voor zou leggen aan de staf van het bisdom. U heeft kunnen lezen wat onze visie is. Onze insteek is temporiseren, d.w.z. om stap voor stap naar gezamenlijkheid toe te werken. In die zin hebben we een teleurstellend gesprek gehad: het bisdom gaat daar niet mee akkoord. Gezien de ontwikkelingen in kerkbezoek en financiën (zie het nieuwsbericht “Bisdom kiest voor centrale plekken van kerkopbouw” van 23 september 2022, https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=5248) moet er in de komende maanden een centrumkerk gekozen worden.

Dat is de opdracht aan het bestuur van ons samenwerkingsverband. De komende tijd zullen er scenario’s uitgewerkt worden in het bestuur, die vervolgens gedeeld worden met de locatiebesturen.

Er is ook goed nieuws: er is een gesprek geweest met de provinciaal, pater Avin, van de orde SVD over onze samenwerkingsafspraken met het oog op het aanstaande emeritaat van diaken Han Hartog. Zeer waarschijnlijk is er vanaf november 2023 een priester beschikbaar voor ons SWV om de communiteit in Duivendrecht te versterken.

En: ter overbrugging van die termijn komt pater Wooning deel uitmaken van de communiteit om het pastorale team direct te ondersteunen. Hij zal halftime beschikbaar zijn. Vanaf half januari zullen we onze vorige administrator weer kunnen verwelkomen in onze regio!

Over de exacte invulling van zijn werkzaamheden zal een startgesprek met het bestuur plaatsvinden. We zijn zeer dankbaar voor zijn komst en inzet voor ons samenwerkingsverband!

Namens het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus, Joost van Westing, secretaris

Gebedsweek voor de eenheid

Op zondag 15 januari zal er in de Elthetokerk, Javastraat 118 A, om 10.00 uur een oecumenische Woord-en Gebedsdienst zijn in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van alle christenen. Dominee van Laar en pater Marianus gaan voor in deze viering. U bent van harte uitgenodigd!

De Gerardus zal op 15 januari gesloten zijn.

Bestemming collecte 1 januari AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB*

Mevr. Huls- Akker G * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * mevr. Bunck G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar om een voorspoedig herstel G * John Corte G*  en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Jan de Poorter

Intenties zondag 1 januari 2023 Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt* pastor Joop Stam.

Intenties zondag 1 januari 2023 Nieuwjaarsdag Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder; Henk Bruinsma;Mariano Castillo en Cresencia Castillo; Gaudencio Balio en Arcadia Balio;Familie Mangelmans – van Rijsingen en familie van Geem – Homan; Leo Mangelmans;Pastor Leo Nederstigt; Gilbert Suba; Marcia Abdelgawad – Hasselbaink; Ronald Hasselbaink;Luciën Doest; Martin Doest; Georgine Doest – Elshot; en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties vrijdag 6 januari 2023 Gerardus Majella

Overl. familie van Raan – Aafjes

Wij wensen iedereen een hele fijne jaarwisseling en een Voorspoedige Nieuwe jaar 2023

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur