Nieuwsbrief zondag 6 oktober 2019

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 6 oktober 2019                 27e zondag door het jaar

Agenda

Wereldwinkel op 6 oktober in de Gerardus Majella

Op zondag 6 oktober is de wereldwinkel van het Elsengroen aanwezig in de Gerardus Majellakerk. Zoals altijd zijn er weer bijzondere spullen en heerlijke producten te koop. Misschien zoekt u nog een speciaal cadeau voor iemand? U slaagt vast bij de wereldwinkel.

Rozenkransgebed in oktober

Oktober is de rozenkransmaand. Tijdens deze maand kunt u gezamenlijk de rozenkrans bidden. Iedere vrijdag na de Heilige Mis van 9.00 uur in de Gerardus Majella kerk en iedere woensdag direct na de Heilige Mis van 9.00 uur in de AnnaBon kerk.

Artikel over Maria van Altijddurende Bijstand.

In de nieuwe uitgave van Saamhorig staat een kort artikel van Ben Dieker over de icoon van Maria van Altijddurende Bijstand die in de bidkapel van de Gerardus kerk hangt. In de garderobe van deze kerk ligt de volledige versie van dit artikel. Het is de moeite waard er kennis van te nemen en u er door te laten inspireren.

Attentie!!!

In verband met een operatie van Jorge Castillo is de Clara en Franciscuslezing van 10 oktober verplaatst naar 7 november 2019. De lezing vindt plaats in de Martelaren van Gorcumkerk om 20.00 uur. Inloop om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Uitnodiging parochiedag ABG 2019

Wij nodigen u van harte uit om op zaterdag 12 oktober a.s. aanwezig te zijn op de jaarlijkse parochiedag van de ABG.

Deze dag zal gehouden worden in de AnnaBonifatiuskerk.

We beginnen om 12.00 uur met een maaltijd die Kiemkracht voor ons zal klaarmaken!!

Mensen die dat willen en kunnen vragen wij om een nagerecht te maken.

Wij willen met elkaar bespreken hoe wij er voor staan qua kerkgebouwen, financiën, voorgangers en vrijwilligers. Rond 16.00 uur wordt de dag afgesloten.

Wij hopen u welkom te mogen heten op onze parochiedag!! Paul Proost

Gerardusfeest zondag 13 oktober

Op zondag 13 oktober vieren we in de Gerardus het feest van onze patroonheilige Gerardus Majella. Deze viering is met medewerking van het gelegenheidskoor. U bent van harte welkom.

Inzamelingacties voor Samos – Griekenland

Mijn vraag aan kerken is of jullie hier aan mee willen doen. Het gaat met name om kleding, die in Samos deze winter weer hard nodig is. De inzameling gaat uit van Human Aid NOW, met medewerking van Coen van Loon. De kleding moet in het weekend van 1-2 november 2019 gesorteerd en ingepakt worden en gaat dan met de boot naar Griekenland.
Extra informatie neem dan contact op met Coen van Loon, cej.vanloon@kpnmail.nl.

Bestemming rondgang collectes 6 oktober Gerardus Majellakerk:

De 1ste rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de rondgang: voor de kosten van de electra.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Leo Bruinsma

Zondag 6 oktober Anna-Bonifatius

Eric Melchiot * pastor Leo Nederstigt * Fam. van Hees

Zondag 6 oktober Gerardus Majella

Henk Bruinsma * Eric Melchiot * Familie Mangelmans van Rijsingen en familie van Geem-Homan * Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder *
en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.