Nieuwsbrief zondag 22 september 2019

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 22 september 2019                 25e zondag door het jaar

Agenda

Attentie!!!

In verband met een operatie van Jorge Castillo is de Clara en Franciscuslezing van 10 oktober verplaatst naar 7 november 2019. De lezing vindt plaats in de Martelaren van Gorcumkerk om 20.00 uur. Inloop om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Raad van Kerken Amsterdam viert culturele diversiteit met korenfestival

‘Halleluja Amsterdam’ is het thema van het Korenfestival dat de Raad van Kerken Amsterdam zaterdag 28 september van 14.00 tot 16.30 uur organiseert in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam. Aan het festival nemen koren deel die afkomstig zijn uit kerken die bij de Raad aangesloten zijn. Vanuit hun culturele traditie brengen de koren liederen ten gehore die zij met het thema verbinden. Het is de tweede keer dat de Raad van Kerken Amsterdam, die dit jaar 50 jaar bestaat, een korenfestival organiseert en zo op een muzikale manier haar diversiteit viert.

De deelnemende koren zijn afkomstig uit de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk, de Evangelische Broedergemeente, de Koptisch-Orthodoxe Kerk, de Protestantse Keizersgrachtgemeente, de Rooms-Katholieke parochie de Krijtberg, Vrijburg (Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten) en de Waalse Kerk. De bezoekers kunnen hun stem laten klinken tijdens de samenzang van ‘wereldse liederen met een spirituele inslag’ onder leiding van dirigente Rinske van der Meer. Het afwisselende programma biedt daarnaast volop ruimte voor ontmoeting met koorleden en bezoekers uit de vele kerken die in de Raad van Kerken Amsterdam vertegenwoordigd zijn. Belangstellenden kunnen in- en uitlopen. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

De Raad van Kerken Amsterdam is een samenwerkingsverband van 23 christelijke kerken en gemeenschappen in Amsterdam. De Raad wil bijdragen aan een goed samenleven in de stad. De Raad zet zich o.a. actief in voor vluchtelingen in de knel en draagt bij aan de interreligieuze dialoog en samenwerking. 23 oktober 2019 is het 50 jaar geleden dat de Raad van Kerken Amsterdam werd opgericht. Dit korenfestival staat mede in het teken daarvan.

Kijk voor meer informatie op www.rvkamsterdam.nl of neem contact op met de organisatie via raadvankerkenamsterdam@gmail.com.

Uitnodiging parochiedag ABG 2019

Wij nodigen u van harte uit om op zaterdag 12 oktober a.s. aanwezig te zijn op de jaarlijkse parochiedag van de ABG.

Deze dag zal gehouden worden in de AnnaBonifatiuskerk.

We beginnen om 12.00 uur met een maaltijd die Kiemkracht voor ons zal klaarmaken!!

Mensen die dat willen en kunnen vragen wij om een nagerecht te maken.

Wij willen met elkaar bespreken hoe wij er voor staan qua kerkgebouwen, financiën, voorgangers en vrijwilligers. Rond 16.00 uur wordt de dag afgesloten.

Wij hopen u welkom te mogen heten op onze parochiedag!! Paul Proost

BIO vergadering

In de vergadering van het BIO (Breed Interreligieus Overleg) kwam de jaarlijkse PAX Vredesweek (21 t/m 29 september aanstaande) aan de orde.
Graag breng ik een aantal activiteiten die in dat kader in onze omgeving worden georganiseerd onder jullie aandacht. Het zou mooi zijn als ieder binnen de eigen kring verder bekendheid kan gaan.
Het Apostolisch Genootschap (Archimedesweg 97 1098 JN Amsterdam-Watergraafsmeer) organiseert een filmavond (op 25 september) en een vredesconcert (op 29 september).
Informatie daarover via deze links:
https://www.apgen.nl/locaties/amstelveen/amsterdam-watergraafsmeer/Gemeenschapsactiviteiten/2019/september/nadavs-vrede-film-tijdens-vredesweek/

https://www.apgen.nl/locaties/amstelveen/amsterdam-watergraafsmeer/Gemeenschapsactiviteiten/2019/september/vredesconcert/

En ’Samen één Amsterdam’ organiseert een vredeswandeling plus maaltijd (op 22 september).
Informatie daarover via deze link: http://www.sameneenamsterdam.nl
Samenwerkingsverband Clara en Franciscus. Diaken J.C. (Han) Hartog

Bestemming rondgang collectes 22 september Gerardus Majellakerk:

De 1ste rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de rondgang: voor de communicatiekosten als telefoon en papier.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Corrie Zwanenberg * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Leo Bruinsma *

Zondag 22 september Anna-Bonifatius

Ria Panday * pastor Leo Nederstigt *

Zondag 22 september Gerardus Majella

Gebed voor genezing na de operatie * Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Antoinette Kiebert-de Jong *
en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.