Nieuwsbrief zondag 10 april 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

10 april 2022         6e zondag van de veertigdagentijd

Palmzondag van het lijden van de Heer

Agenda

Zondag10 apr10.30 uurEucharistieviering met palmwijding, AnnaBon, P. F. Mulders, SMA
Zondag10 apr10.30 uurEucharistieviering met palmwijding, Gerardus, P. Yan Asa SVD

Vieringen Goede Week en Pasen

 AnnaBonGerardus
Donderdag 14 april Witte DonderdagGeen viering19.30 uur Eucharistieviering ter herdenking van het laatste Avondmaal Pater H. Janssen
Vrijdag 15 april Goede Vrijdag15.00 uur Kruisweg o.l.v. parochianen15.00 uur Kruisweg o.l.v. parochianen   19.30 uur Avondplechtigheden o.l.v. parochianen met  kruisverering waarvoor u zelf bloemen mee kunt nemen.
Zaterdag 16 aprilGeen viering21.00 uur Paaswake Pater Edmund Owusu SVD
Zondag 17 april Hoogfeest van Pasen10.30 uur Eucharistieviering Pater Yan Asa SVD10.30 uur Eucharistieviering P. H. Janssen
Maandag 18 april Tweede Paasdag10.30 uur Eucharistieviering Pater Marianus SVDGeen viering

Oliewijding

Oliewijding vindt plaat in Kathedraal Basiliek van St. Bavo te Haarlem op woensdag 13 april 2022 om 19.30 uur. Iedereen is welkom.

Klimaatwandeling door Amsterdam Oost.

De Raad van Kerken Amsterdam organiseert Stille Zaterdag 16 april 2022 een klimaatwandeling door de Indische Buurt en Dapperbuurt om de bezorgdheid te tonen over de aantasting van het leven als gevolg van klimaatverandering. We lopen via kortere en langere routes langs diverse duurzame projecten.  Meer informatie op de site van de Raad van Kerken Opgeven zo spoedig mogelijk  bij ds. Greteke de Vries (predikant@muiderkerk.nl) tel. 06 10325127 of via aanmelder.nl Het aantal plaatsen is beperkt. Graag aanmelden voor 5 april 2022.

Meezingen in het gelegenheidskoor?

In de vesper na de klimaatwandeling op 16 april zal een gelegenheidskoor zingen onder leiding van Wilna Wieringa, dirigent van de Keizersgrachtkerk en Dominicuskerk. Wie vanuit de Kerk Amsterdam Oost wil meezingen? Repetitie is op vrijdagavond 8 april om 19.30 uur in de Muiderkerk. Opgave bij Christien Visch, 06 44214567 of christienvisch@gmail.com

Goede vrijdagavond in de Gerardus

De kruisweg algemeen

In bijna iedere katholieke kerk, waar ter wereld ook, hangt wel een kruisweg. Klassiek of modern van aard. Een kruisweg blijft doorgaans het hele jaar hangen, maar vaak staat een kruisweg maar één keer per jaar centraal en wel op Goede Vrijdag.

De kruisweg maakt, bijna als een stripverhaal, in etappes de lijdensweg van Jezus zichtbaar. Hij bestaat uit verschillende staties. ‘Statio’ is Latijn voor ‘halteplaats’. In ons woord ‘station’ vinden we dit latijnse woord ‘statio’ nog terug.

Kunstenaars uit allerlei perioden uit de geschiedenis hebben met allerlei materialen de lijdensweg van Jezus vorm gegeven o.a. in steen, op papier op schildersdoek.

Soms bestaat een kruisweg uit 15 staties dan weer uit 6. Het is aan de kunstenaar welke accenten hij/zij wil leggen.

Ook in andere vormen van kunst, die van woord en muziek, neemt de kruisweg een grote plaats in. Denk maar eens aan de “ The Passion”, het Stabat Mater of de grote Passiones van Bach. Allemaal rijke kunstuitingen, die ons inspireren en tot bezinning brengen.

De kruisweg in onze kerken dit jaar

De kruisweg in onze ABG-kerken bestaat uit 7 staties. De staties zijn evenzovele plaatsen die de lijdensweg van Jezus markeren en veelzeggend zijn voor ons Christenen. De zeven staties  in onze kerken zijn van de hand van de Duitse kunstenaar Pieter van de Cuylen, geboren in Benrath am Niederrhein in 1909.

Jezus staat centraal en de beelden van Jezus zijn sterk vereenvoudigd. De emoties van Jezus worden echter niet onder stoelen of banken gestoken. Het gezicht van Jezus spreekt van vertwijfeling als Hij bidt op de Olijfberg, terwijl de leerlingen slapen. Zijn gezicht onder de doornenkroon is getekend door de pijn. Wij zien Jezus verbeten zijn zware kruis dragen naar Golgotha. Bij de ontkleding spreekt Zijn gezicht van vernedering. Pas als Jezus de geest heeft gegeven, wordt Zijn gezicht met glans omstraald.

De gezichtsuitdrukking en het al dan niet ontbreken van de ogen bij de omstanders zijn een uitdrukking van de mate waarin wij ons openstellen voor de boodschap van God en het leven van Jezus ter harte nemen.

Door op Goede Vrijdag bijzonder stil te staan bij de kruisweg van Jezus dringen woorden en gebeurtenissen beter tot ons door. Doordat lijden en sterven, dood en leven ook zo aan onze eigen actualiteit raken, ver weg en dichtbij (in Oekraïne of in ons eigen leven), is een bezinning op Jezus ’lijdensweg, ook een bezinning op onze eigen situatie.

Goede Vrijdagavond

In de vrijdagavondviering in de Gerardus willen wij graag onze hoop en vertrouwen in God uitdrukken en tegelijkertijd Hem voorleggen wat er in ons leeft aan zorgen, pijn  en verdriet.

Vanaf zondag 3 april, het begin van de lijdenstijd, liggen er daartoe in de garderobe van de Gerardus kaartjes waarop u anoniem kunt schrijven waar u zich zorgen om maakt, waar u verdrietig om bent of aan welke mensen u speciaal wilt denken of voor wilt bidden.

De geschreven kaartjes kunt u Goede Vrijdagavond meenemen naar de viering in de Gerardus of op een eerder moment in het daarvoor bestemde mandje doen in de garderobe of afgeven.

Zo bevelen wij onze eigen kruisweg en de weg die anderen moeten gaan aan bij de Heer en hopen er samen kracht uit te putten.

Ook kunt u op Goede Vrijdagavond het kruis vereren met bloemen, met een handkus, een (knie)buiging. De bloemen worden na de viering herschikt en gaan dan deel uitmaken uit van de versiering met Pasen.             

Laten we er samen een inspirerende viering van maken. De Heer nodigt ons daartoe uit. Ben Dieker

Voorjaarsconcert

Beste parochianen,

Toen wij elkaar nog gewoon konden ontmoeten, hadden we de gewoonte met de plusmiddag in het voorjaar naar levende muziek te luisteren. Dubbelblaaskwintet Team Tien+1 wil voor ons die traditie dit jaar weer oppakken en zij hopen dat wij dit ook een goed idee vinden.

Op vrijdag 22 april vanaf 15.30 uur in Muiderkerk komen zij voor ons, en voor iedereen die er bij wil zijn, muziek maken. Het programma bevat werken van Pierné en Dvořák. Vanaf 15.00 uur is er koffie en thee. Na afloop van het concertje, dat ongeveer een uur duurt, is er de mogelijkheid met elkaar en met de musici in gesprek te gaan bij een glaasje. Wij denken dat dit een mogelijkheid biedt de plusmiddag weer in gang te zetten. Met vriendelijke groet, namens plus, Marianne

Bestemming collecte 10 april Gerardus Majella en AnnaBon

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Bestemming collecte 14 en 16 april Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Thijse van de Rest AB * Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Mathilde Koenders- van de Kragt G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overleden

John van de Rest (vader van Thijsje van de Rest)

Zondag 10 april  AnnaBon

Willemien en Antoinette Willems van Dijk * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 10 april Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaik * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen.

Witte Donderdag 14 april  Gerardus Majella

Overleden ouders Kiebert-de Jong * Johannes Stokvis * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur