Nieuwsbrief zondag 10 december 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 10 december 2023    2e zondag van de Advent

Vieringen in de Advent en Kersttijd

Zondag10 dec10.30 uur2e zondag van de Advent, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD
Woensdag13 dec10.00 uurEucharistieviering met boeteviering in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag15 dec09.00 uurEucharistieviering met boeteviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag17 dec10.30 uur3e zondag van de Advent, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD, m.m.v.het ABG koor.
Woensdag20 dec10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag22 dec10.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag24 dec10.30 uur4e zondag van de Advent, Woord en Communieviering, Gerardus, Zr. Melina Polo, SSpS
Zondag24 dec19.00 uurKerstavondmis, Gerardus, m.m.v. kinderen en jongeren, P. Marianus, SVD
Maandag25 dec10.30Eerste Kerstdag, Eucharistieviering, Gerardus, Pastor R. Huysmans,   m.m.v. het ABG koor
Dinsdag26 dec10.30 uurTweede Kerstdag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD m.m.v. leden van het ABG koor
Woensdag27 dec10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag29 dec09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag31 dec10.30 uurFeest van de H. Familie, Oudjaarsdag, Woord en Communieviering, Gerardus, Uschi Janssen
Maandag1 jan10.30Maria moeder van God, Nieuwjaarsdag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Woensdag3 jan10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag5 jan09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag7 jan10.30 uurOpenbaring des Heren, Woord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout

Beste medeparochianen,

Verplaatsen woensdagochtendviering van de AnnaBon naar de Kastanjehof

Na sluiting van de AnnaBon zal de woensdagochtendviering verplaatst worden naar de Kastanjehof. Van 10.00 tot 11.30 uur mogen wij gebruik maken van de Buurtkamer in de Kastanjehof voor de viering van de H. Eucharistie met aansluitend koffie en thee. Deze viering is voor de hoogbejaarde bewoners van de Kastanjehof, voor de parochianen die nu op woensdagochtend naar de AnnaBon komen en voor eenieder die deze H. Mis wil bijwonen.

Eerste viering van de nieuwe ABG-gemeenschap in de Gerardus Majella

Op 10 december a.s. vindt om 10.30 uur de eerste viering van de nieuwe ABG-gemeenschap in de Gerardus Majella kerk plaats. Na meerdere verzoeken daartoe zal, in goed overleg met alle betrokkenen, de eerste viering in de GM een Eucharistieviering zijn, waarbij pater Wooning zal voorgaan.

Namens het locatiebestuur, met vriendelijke groet Paul Proost

In memoriam mevrouw Wonny van Bercheycke, tante Wonny

Beste medeparochianen,

Afgelopen zondag hoorden wij in de laatste viering in de AnnaBonifatius kerk dat tante Wonny op vrijdag 01 december j.l. op 93 jarige leeftijd is overleden. De aanwezigen reageerden geschokt. Tante Wonny was een vriendelijke vrouw, geliefd binnen het AnnaBonkoor, waarvan zij meer dan 30 jaar lid is geweest, en binnen de parochie.

Zij werd geboren op 09 maart 1930 in Paramaribo, in een gezin met 5 kinderen; 3 jongens en 2 meisjes. Haar oudste broer Percy, die enige jaren geleden overleed, was parochiaan van de Gerardus Majella.

Op haar 12e ging Wonny naar de hoedenvlechtschool in Paramaribo, waar ze leerde panamahoeden te vlechten. Zo verdiende ze haar geld om haar studie voor onderwijzer te kunnen betalen. Op haar 18e behaalde ze haar diploma en ging ze lesgeven aan de lagere school in Paramaribo.

In 1972 kwam zij naar Nederland om aan de Bouman academie haar hoofdacte te halen.

Daarna ging zij terug naar Suriname. Ze werd schoolhoofd van de Sint Antoniusschool in Galibi, in het Marowijnedistrict.

Na een aantal jaar is Wonny naar Nederland gegaan. Ze was inmiddels 60 jaar. Ze ging aan de slag in het onderwijs en gaf les op de Tweesprong, een lagere school aan de Zeeburgerdijk. Zij heeft er van 1990 tot en met 1994 lesgegeven.

Daarna ging ze aan de slag op de Berkelier in Amsterdam Noord. Haar 70ste verjaardag vierde ze daar. Haar 75ste verjaardag vierde ze op de Insulindeschool, de vroegere Tweesprong. Na de zomervakantie is zij toen gestopt. Een bewonderenswaardige loopbaan!!

Vanaf haar 10de zong zij in het koor van de kerk en zij is daar nooit meer mee gestopt. Toen zij parochiaan werd van de AnnaBon vroeg de pastoor haar of zij bij het koor wilde komen. Samen met pastor Maurits bereidde zij kinderen voor op hun 1ste Heilige Communie.

Tante Wonny was een gelovige vrouw. In een interview met Uschi in 2012  vertelde zij hoe zij na het opstaan en bij het slapen gaan elke dag bidt en dat zij iedere dag een hoofdstuk uit de Bijbel leest. Het bijwonen van de H.Mis was voor haar een bron van steun. “Ik ben en blijf Katholiek”

De uitvaart van tante Wonny is op maandag 11 december a.s. om 15.00 uur. De uitvaartviering is op de Nieuwe Ooster. Pater Marianus, SVD gaat voor. Iedereen is welkom.

Beste medeparochianen, in het bijzonder de leden van het koor, gecondoleerd met dit verlies. Wij zullen haar missen! Wij bidden, hopen en vertrouwen dat zij nu thuis is bij onze hemelse Vader.

Namens het locatiebestuur,  Paul Proost

Wereldwinkel

A.s. zondag 10 december staat wereldwinkel Het Elsengroen weer in onze kerk met allerlei producten. Na afloop van de viering kunt u hun stand achterin de kerk bezoeken.

Bijeenkomsten in de Adventstijd

Het is een goede gewoonte om ons voor te bereiden op Kerstmis met enkele aparte bijeenkomsten. Dit jaar kiezen we voor een nieuwe formule. Zaterdagmiddag om 13.00 uur in de Gerardus Majellakerk. Soep met broodjes en dan een gesprek rond de Bijbelse teksten. We sluiten af om 15.30 uur.

Dit jaar kiezen we voor de lezingen uit de profeet Jesaja van de volgende (zon)dag.

De begeleiding is in handen van pater Marianus en Jaap van der Meij.

Opgeven is nodig vanwege de maaltijd.

Dit kan via het mailadres van de ABG-parochie: abgparochie@gmail.com of via pater Marianus: 0684954567 (zijn whatsappnummer).

Deelnemers voor zaterdag 9 december: graag opgeven vóór 7 december 2023.

Deelnemers voor zaterdag 16 december: graag opgeven vóór 14 december 2023.

U bent welkom!

Pater Marianus en Jaap van der Meij

Kerststallen in de Martelaren

In de H.H.Martelaren van Gorcum kerk vindt op 17 december, na de viering van 10.30 uur, de opening plaats van de 25e editie van de jaarlijkse Kerststallententoonstelling. In deze viering zal Frank de Haas samen met Pastor Lars Frendel voorgaan.

Pater Lars is een oude bekende! Hij is specifiek bij deze viering uitgenodigd omdat hij tot de orde der Franciscanen behoort en hij veel afweet van de geschiedenis van de kerststal, die 800 jaar geleden door de Heilige Franciscus is bedacht. Lars zal hier tijdens de opening over vertellen. U bent van harte uitgenodigd, zowel bij de viering als bij de opening.

H.H.Martelaren van Gorcum – Linnaeushof 94

Doop in ABG Parochie

Vanaf nu af doopt Pater Marianus Jehandut, SVD, de kinderen van de ABG-parochie op elke eerste zaterdag van de maand, om 11.00 uur. Graag uw aandacht hiervoor. U mag direct contact opnemen met mij op dit whatsappnummer: 06-4895 4567 of via de email van de ABG-parochie: abgparochie@gmail.com. Dank voor uw aandacht!  P. Marianus, Jehandut, SVD.

Bestemming collecte  10 december 2023 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.       

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB.

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Wonny van Bercheycke * Nellius ’t Zand * en voor al onze dierbare overledenen

Intenties zondag 10 december 2023 ABG-parochie

Theo van Schaik * Bernardus Antonius Dieker * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Prakash * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur