Nieuwsbrief zondag 10 januari 2021

De Kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 10 januari 2021         Feest, Doop van De Heer

Agenda

Zondag10 jan10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Zr. Melina SSpS
Zondag10 jan10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Marga Berkhout
Zondag17 jan10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Jaap van der Meij
Zondag17 jan10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. James Arul, SVD

Donderdagavondvieringen in de Anna/Bonifatius kerk

In verband met de opnieuw verwachte verlenging van de Lock Down vanwege het Corona virus, hebben wij helaas moeten besluiten om in januari de vieringen en gesprekken op de donderdagavonden tot nadere aankondiging op te schorten. Wij willen geen enkel risico nemen voor u en voor onszelf. Dank voor de aandacht, namens de donderdagavond Gebeds- en bezinningsgroep. Joop Goes

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Bestemming collecte 10 januari 2021 Gerardus Majella

 Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB * Nanda Graanoogst AB*

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Richard Modide Gale * Eugene Rudolf Fonseca *

Zondag 10 januari  AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Theo van Schaick * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 10 januari Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Pastor Leo Nederstigt * Familie Mangelmans-vanRijsingen * Familie van Geem-Homan * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Roland Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur