Nieuwsbrief zondag 10 november 2019

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 10 november 2019           32e zondag door het jaar

Agenda

Uitnodiging

Op zaterdag 12 oktober j.l. vond de jaarlijkse parochiedag plaats.

Graag willen wij de uitkomst van deze dag met u doornemen, uw vragen beantwoorden en uw reacties horen. Op zondag 17 november willen wij daarom een bijeenkomst organiseren in de Gerardus en op zondag 24 november in de AnnaBon; na afloop van de zondagse viering.

U bent van harte welkom! Locatiebestuur ABG

Wereldwinkel

Op zondag 17 november is de wereldwinkel van het Elsengroen aanwezig in de AnnaBon En op 1 december in de Gerardus Majella. Zoals altijd zijn er weer bijzondere spullen en heerlijke producten te koop. Misschien zoekt u nog een speciaal cadeau voor iemand? U slaagt vast bij de wereldwinkel.

Gerarduskalenders

In de Gerardus zijn bij Joke van Wees zijn de Gerarduskalenders 2020 te koop.

De prijs is dit jaar € 7,40 per stuk.

Bestemming rondgang collectes 10 november Gerardus Majellakerk:

De 1ste rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de rondgang: voor de verwarming van de kerk.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Tonny Reijs AB * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Voor ons bruidspaar:

Achraf El Jazouli en Naomi van Diest.

Onze overledenen

Elisabeth Wilhelmina Maria Erkamp – de Geest * Eline Linda Refos – van Leeuwaarde *

Zondag 10 november Anna-Bonifatius

Willemien en Antoinette Willems van Dijk * pastor Leo Nederstigt * Alice Delchot * Louise Bruin *

Zondag 10 november Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * en voor al onze dierbare overledenen 

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.