Nieuwsbrief zondag 10 oktober 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

10 oktober 2021         28ste Zondag door het jaar

Agenda

Zondag10 okt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Edmund Owusu, SVD
Zondag10 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, C de Ronde
Zondag17 okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag17 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, H. Mesdag
Zaterdag23 okt10.30 uurDoopviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag24 okt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag24 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina, SSpS

Gerardusfeest op zondag 10 oktober

Dit jaar vieren we het Gerardusfeest op zondag 10 oktober met een eenvoudige feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur. Pater E. Owusu zal voorgaan.

Er zijn mooie liederen gekozen die enkele zangers en zangeressen ten gehore zullen brengen. Onze organist Jos de Goede zal hen begeleiden samen met Suzanna Ton op haar viool. Ook samenzang is weer mogelijk. Zo kan het een heel feestelijke en inspirerende viering worden. Hopelijk kunnen we dan ook weer samen een kopje koffie of thee drinken. U bent van harte welkom!

Gerardus kalender 2022

In de Gerardus zijn bij Joke van Wees de Gerardus Kalenders 2022 te koop.

De prijs is dit jaar € 8,50

Rozenkransgebed in oktober

Tijdens de maand oktober kunt u gezamenlijk de rozenkrans bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatiuskerk en iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus Majellakerk. U bent van harte welkom!

Uitnodiging voor deelname aan de oecumenische leesgroep

In de Muiderkerk, op donderdag 21 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari 2022, 24 februari, 17 maart, 28 april, 19 mei, 16 juni. Van 16.00- 17.30 uur.

Boek: Maria, icoon van genade, Arnold Huijgen, KokBoekencentrum uitgevers, Utrecht (2021)

Er zijn behoorlijke verschillen tussen Maria in de protestantse traditie (ongeveer afwezig, behalve in het Magnificat) en in de Rooms-katholieke traditie. Dit boek lijkt een interessante brug te zijn tussen beide tradities, notabene geschreven door een gereformeerde hoogleraar uit Apeldoorn.

Maria staat in een lange rij van krachtige vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament. Geen kerk kan zonder. Het boek bespreekt aan de hand van bijbelse en andere bronnen Maria als Gods dienares, als moeder van de Verlosser, als moeder van de gelovigen, als Joods meisje, als tweede Eva, als hemelkoningin en als “de moeder de vrouw” naar het gedicht van Martinus Nijhoff. Arnold Huijgen leerde bij het schrijven van het boek Maria zelf te zien als transparant  tot op God zelf, die liefde is.

Het informatieve en uitdagende boek verkent de relevantie van Maria  voor actuele kwesties als de visie op Europa, seksualiteit en gender. De grote kwesties worden aangesneden zonder ze volledig op te lossen. Het boek lijkt ons bij uitstek geschikt voor de oecumenische leeskring van de Annabon, de Gerardus en de Muider. Wie gaat mee lezen? Wees hartelijk welkom!

Namens de leesgroep: Uschi Janssen, Greteke de Vries, Anneke Nolet

Anna/Bon Amsterdam – Gebeds- en bezinningsgroep

Sinds 2004 hielden wij tot en met maart 2020 wekelijks op de donderdagavonden onze bijeenkomsten. Het Coronavirus heeft dit onderbroken. De huidige regels laten het toe weer te kunnen starten. Na overleg met zuster Melina en pater Marianus is besloten om vanaf 21 oktober, elke derde woensdag van de maand dit te doen. De grootste wijzigingen zijn:  A. Niet meer op de vertrouwde donderdagavond, maar op de woensdagmorgen. B. Niet meer elke week, maar eens in de maand. C. Gekozen is voor elke derde woensdag in de maand. D. De gebeden en psalmen worden geïntegreerd in de Eucharistie viering van 09.00 uur in de Anna/Bon. Na de viering zal een bezinningsgesprek plaats vinden van ongeveer 45-60 minuten in de kerkzaal. Wij hopen de vaste medewerkers van de donderdagavonden te mogen begroeten alsmede de mensen die normaal op de woensdagochtend de viering meebidden.  Graag tot ziens op woensdag 21 oktober om 09.00 uur.

Joop Goes.

Bestemming collecte 10 oktober 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Marie-José Keijzers AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * mv. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Matthijs van Westing (de zoon van Joost van Westing) * Leo Mangelmans *

Zondag 10 oktober AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Nanda Graanoogst * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 10 oktober Gerardus Majella

Om Gods zegen voor Sander Waare en Christina Sancher die vrijdag zijn getrouwd * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Leo Bruinsma * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur