Nieuwsbrief zondag 10 september 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 10 september  2023        23e zondag door het jaar       

Ziekenzondag

Agenda

Zondag10 sept10.30 uurZiekenzondag, Eucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag10 sept10.30 uurZiekenzondag, Woord en Communieviering, Gerardus, Hans Mesdag
Zondag17 sept10.30 uurAnnaBon, Geen Viering
Zondag17 sept10.30 uurGezamenlijke viering ABG, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, Jehandut, SVD
Woensdag20 sept09.00 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina, SSpS
Zondag24 sept10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Bert Wooning, SVD
Zondag24 sept10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD

Mededelingen

Beste parochianen.

Binnenkort gaan we starten met het Vormselproject van het jaar 2023/2024. Dit is een gezamenlijke Vormselproject van ABG, Martelaren van Gorcum en Sint Petrus Banden parochies. Jongeren en volwassenen zijn van harte welkom. Meer informatie kunt u lezen in de Flyer.

Het inschrijving formulier ligt achter in de Annabon en Gerardus Majella kerk. Deze informatie kunt u ook vinden op de website van de ABG parochie.

Als u meer informatie wilt weten kunt u contact opnemen met:

Filomena (T:0645593097) en pater Marianus Jehandut svd (T:0648954567).

Graag aanmelden vóór 15 september 2023. Hartelijk dank.

Beste mede-parochianen,

A.s. zondag 17 september vindt in de Gerardus Majella kerk om 10.30 uur weer een Samen op weg naar één nieuwe gemeenschap viering plaats.

Op die dag is de AnnaBonifatius kerk gesloten.

Na afloop van de viering gaan wij graag weer met u in gesprek. U kunt dan vragen stellen en voorstellen doen. Vanuit het locatiebestuur zal u geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken t.a.v. de vorming van onze nieuwe ABG-gemeenschap.

Ik hoop u op 17 september te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,  namens het locatiebestuur, Paul Proost voorzitter

Doop in ABG Parochie

Vanaf nu af doopt Pater Marianus Jehandut, SVD de kinderen van de ABG parochie op elke eerste zaterdag van de maand, om 11.00 uur. Graag uw aandacht hierover. U mag direct contact opnemen met mij naar dit whatsappnummer: 0648954567 of via de email van de ABG parochie: abgparochie@gmail.com. Dank voor uw aandacht!  P. Marianus, Jehandut, SVD.

Bezoekgroep ABG

Beste parochianen,

In de pastoraatsgroep ABG is de wens uitgesproken er te willen zijn voor de parochianen van de ABG-parochie. Voor parochianen die behoefte hebben aan bezoek aan huis.

Daarvoor wil het team, bestaande uit Pater Marianus, Zr. Melina, Kathy Hoogenboom en Constance de Ronde (coördinator) graag een groep ‘Huisbezoek’ bijeenbrengen.

Wij willen u vragen of er mensen in onze gemeenschap zijn die aan deze groep ‘Huisbezoek’ willen deelnemen.

U kunt uw deelname opgeven bij het secretariaat telefoonnummer: 020-6650070.

E-mail: abgparochie@gmail.com

Met vriendelijke groet, Constance de Ronde

Litanie van Maria: Wat moet of mag ik met Maria?

Actie en  contemplatie, schilderen en bidden

Inhoud: Oktober is de Mariamaand. En het bidden van de Litanie van Maria heeft daarin een duidelijke plaats. De Litanie van Maria is een repeteergebed en heeft vanwege de herhaling van de namen en beelden voor Maria een speciale spirituele uitwerking. Paus Franciscus heeft drie nieuwe  namen voor Maria toegevoegd. Ook wij kunnen nieuwe namen voor Maria toevoegen, zoals  “Dwaze moeder van Golgotha, bid voor ons”.

Tijdens onze activiteit willen we de namen van de Litanie goed tot ons door laten dringen. Ook willen we u uitnodigen om eventueel tot nieuwe namen voor Maria te komen. Namen die dicht bij onze eigen beleving staan en waarmee Maria in ons leven een speciale betekenis krijgt. Die namen zullen we tijdens onze activiteit toevoegen aan de Litanie. Zelf schilderen is een hulpmiddel om dichter bij onze beleving te komen.

We laten enkele voorbeeldenvan afbeeldingen van Maria zien. Maar het is de bedoeling dat we met verf uitdrukking geven aan onze persoonlijke beleving van de door ons gekozen naam uit de Litanie voor Maria of een naam die door onszelf is bedacht.

De gehele Litanie spreken we gezamenlijk uit aan het eind van de bijeenkomst, geïllustreerd door onze expressies in verf. (Wellicht ten overvloede: u hoeft niet te kunnen schilderen!)

Werkwijze: Meditatie, schilderen, bidden van de Litanie met de aanvullingen

Wanneer: Zaterdag 14 oktober, 15.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 14.45) tot 17.30 uur

Waar: Gerardus Majella, Lombokstraat 2, hoek Zeeburgerdijk

Aanmelden: via mail bij uschi.janssen@gmail.com of via 020-6681680

Maximum aantal deelnemers: 10

Wees welkom, Uschi Janssen, Tessa Koopmanschap, Jaap van der Meij

Foto: Onze Lieve Vrouw van Goede Raad.

GEPLAATST OPBEW

UITNODIGING

SYMPOSIUM: WAAROM ZOUDEN WE BANG ZIJN?

Kunnen wij naar het voorbeeld van pater Bernard Van Klaarwater en andere geloofshelden groepen van verschillende komaf en religie met elkaar verbinden? Daarover gaat het symposium op 16 september in de Johannes de Doperkerk te Hoofddorp.

De organisatie ligt in handen van Marianne Visser van Klaarwater uit Haarlem. Zij is een volle nicht van pater en martelaar Bernard van Klaarwater ((Baarn, 2 februari 1896 – Bismarckzee, 18 maart 1943). Haar biografie over hem verscheen op 13 september 2022. De publicatie kreeg als titel: ‘’Waarom zouden we bang zijn?’’ Op 27 september schenkt zij dit boek aan de paus persoonlijk.

Bernard van Klaarwater

Pater Bernard van Klaarwater kwam in 1923 naar het eiland Manus in de Bismarck Archipel. Sinds 1913 stond daar een politiepost voor het handhaven van het verbod op kannibalisme en stammenstrijd. Elkaar vijandig gezinde stammen liet hij samen een kerk bouwen. Zo raakte men met elkaar verbonden. Haat maakte plaats voor liefde tot God en mens. ‘’Mijn oom toonde geen angst in dit uiterst gevaarlijke missiegebied. Hij zag deze woeste mensen als zijn gelijke en toonde zijn liefde voor juist dit volk. Daarom zagen de Papoea’s hem als een van hen’’, zegt Marianne. Nu stelt zij de vraag: ‘’hoe kunnen mijn oom en andere geloofshelden ons inspireren tot meer verbondenheid? Ligt hier soms een taak voor een missionaire kerk?’’

Programma

Het programma begint om 13 uur en duurt tot ongeveer 16:30 uur. Om 16.45 uur begint een pontificale mis met bisschop Mgr.Dr. J.Hendriks ter nagedachtenis aan Bernard van Klaarwater. Dit onder begeleiding van het Indonesische koor Maranatha. Het programma bestaat uit lezingen/PowerPoints over:

– Pater Bernard van Klaarwater, hoe hij liefde en verbondenheid bracht in een door haat en polarisatie verscheurde wereld. Marianne Visser van Klaarwater, een volle nicht van Bernard.

– Geloofshelden in Oekraïne; Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood. Tijdens de pontificale mis worden donatieformulieren uitgedeeld voor priesters en religieuzen in Oekraïne.

Pauze

– Majoor Bosshardt; over wie ze was als mens en haar liefde voor verslaafden, daken thuislozen, prostituees; Riny Reiken vertelt hierover als voormalig eigenaresse van Proeflokaal In de Olofspoort aan de rand van de Amsterdamse wallen

– Titus Brandsma: zijn leven en visie; door Prof. Dr. Inigo Bocken;, biograaf van Titus Brandsma;.

– Geloofshelden en pioniers achter het vroegere IJzeren Gordijn; over trouw blijven. Rob Mascini. Als medewerker en president van het Internationaal Diaconaatscentrum bezocht hij geestelijken achter het voormalig IJzeren Gordijn.

 – Pauze

-Verbondenheid en de missionaire taak van de kerk

Panelgesprek met Jacques Maes (secretaris generaal van Pro Petri Sede Benelux), Rob Mascini en Peter Broeders o.l.v. dagvoorzitter” Gemma Crijns, arts en medeinitiator maatschappelijk verantwoord ondernemen (Nijenrode en Amnesty International).

– Pontificale mis: met Mgr. Dr. J. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, en het Indonesische koor Maranatha.

Locatie: Johannes de Doperkerk, Kruisweg 1071, 2131 CT Hoofddorp.

Het symposium komt mede tot stand dankzij Paul Stolwijk, coach van Marianne Visser van Klaarwater en auteur van ‘’Rouw verdient respect’’.

Voor aanmelden symposium, zie:

Zie voor meer info: https://www.verderopweg.nl/2023/06/08/symposium/

Neem voor meer informatie contact op met Marianne Visser van Klaarwater, visser.van.klaarwater@gmail.com tel. 023 844 7155.

Het symposium is een benefiet voor het werk van priesters en religieuzen in Oekraïne. Zie voor info: https://kerkinnood.nl/dossiers/oekraine/

‘’Waarom zouden we bang zijn?” (De biografie over pater Bernard van Klaarwater msc) is te koop in elke boekwinkel en te leen in de bibliotheek. Prijs:euro 24,95. ISBN: 9 789 493 230 989

SEMINAR : WAAROM ZOUDEN WE BANG ZIJN?

Verbondenheid als missie; naar het voorbeeld van Bernard van Klaarwater, Majoor Bosshardt, Titus Brandsma.

Zaterdag 16 september 2023

12:30-17.30 uur

Johannes de Doper kerk Hoofddorp

16.30 uur Hoogmis met Mgr.Dr. J. Hendriks en het Indonesisch koor Maranatha.

Oecumenische gespreksgroep

In de Muiderkerk komt al jaren een groepje protestanten en Rooms-katholieken samen. We lezen en bespreken met elkaar een door onszelf gekozen boek. Zo leren we over en weer elkaars ideeën kennen en delen we ervaringen van geloof en leven. We lezen momenteel samen teksten van de joodse filosoof Martin Buber. Eerder lazen we een boek over avondmaal/eucharistie, over Maria, over ‘een gebroken wereld heel maken’ van rabbijn Jonathan Sacks.

Het aantal Rooms-katholieken in dit groepje is nogal gekrompen. Daarom een oproep aan iedereen van de ABG-parochie die belangstelling heeft voor ontmoetingen met protestanten en die graag een boek leest en bespreekt: doet u mee?

De eerst volgende bijeenkomst is op donderdagmiddag 21 september, 15.30-17.30 uur in de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37. Wilt u eerst een keertje komen kennis maken: uitstekend!

Meestal ben ik er zelf ook bij. Wilt u eerst wat informatie: bel me gerust: 06 103 25 127.

Hartelijke groet, Greteke de Vries, predikant Muiderkerk

Laudato Si’ middag in tuin van Urbanuskerk

De Laudato Si’-werkgroep van de Clara & Franciscusparochie en het Jeannette Noëlhuis organiseren evenals in 2021 weer een Laudato Si’ middag in de prachtige tuin van onze kerk. Deze vindt plaats op zaterdagmiddag 23 september van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Verschillende mensen zullen workshops geven over allerlei onderwerpen die te makken hebben met zorg voor de schepping. Aan het eind is er in de buitenlucht een korte scheppingsviering, het is immers de ‘’periode van de schepping’’ die door veel kerken wereldwijd wordt gevierd. Het Jeannette Noëlhuis biedt aansluitend een vegetarische BBQ aan met soep en brood.

Aanmelden: abgparochie@gmail.com

Inhoud Workshops

Nature Walk – met zr. Melina Polo

Ontdek al wandelend de stilte in de natuur.

Grootouders voor het Klimaat  www.grootoudersvoorhetklimaat.nl
 – met Margriet Goddijn

Je bent wel senior, maar daarmee niet zonder betrokkenheid! Menig senior deelt jouw zorgen over klimaat en milieu. De organisatie Grootouders-voor-het-klimaat laten de milieustem van de senioren duidelijk horen. Margriet Goddijn, secretaris van de kerngroep uit Amsterdam vertelt over de inzet van de Grootouders en haar ervaringen.

Klimaatgesprekken www.klimaatgesprekken.nl – met Nienke Hendriks

Hoe raak je in gesprek met andere mensen over het klimaat? De organisatie Klimaatgesprekken heeft daar een antwoord op. In deze workshop een eerste blik in de methode en het aanbod van Klimaatgespreken. Laat je inspireren om met gelijkgestemde mensen op onderzoek uit te gaan naar een leefstijl, die duurzaam is en voor jou werkt.

Ecofeminisme – met Nikki van Apeldoorn

Nikki Apeldoorn studeerde ecofeministische theologie in Guatemala en woont sinds ruim anderhalf jaar weer in Nederland, in het Jeannette Noëlhuis. Samen met jullie wil ze mediteren op het gedachtegoed van de ecofeministische theologe Sallie McFague, de wereld als het lichaam van God. Aan de hand van Sallie’s groene reflecties duiken we de diepte in door met elkaar in gesprek te gaan over een nieuw klimaat voor de theologie, één die van betekenis kan zijn voor de huidige tijd en de ecologische crisis waar we in leven.

Jezus Disruptor – met Frits ter Kuile

Op naar Jerusalem: Jezus was disruptief en bereid om daarvoor aangehouden te worden en met detentie, geseling, bespotting en zijn leven te betalen.  Na een kennismaking, gaan we met elkaar in gesprek: Wat weerhoudt mij ervan en wat geeft mij vreugde in de navolging van dit disruptieve aspect van zijn leven? We bespreken dit in kleine groepjes én plenair. 

KlimaatDrama – met Uschi Janssen en Tessa Koopmanschap

Duivendrecht ligt op een verzonken berg. Kijk naar beneden, daar liggen de landschappen van vroeger opeengestapeld – de toendra, de wadden, de lagune, het moeras, de kreken, de veenweiden. Samen zullen we het ‘drama’ van de ontwikkeling van het veenweidelandschap achter de Urbanus uitspelen door verschillende rollen op ons te nemen. We zullen in het gezamenlijke spel ervaren wat de klimaatverandering met de veenweide doet en wat de gevolgen voor het klimaat zijn.

Hoop en wanhoop in de ecologische crisis – met Mieke van Opheusden

We leven in een crisis die de rest van ons leven gaat duren, alles is onzeker. Wegkijken is verleidelijk. Als we onze emoties toelaten, raken we overspoeld.

Herken je dat? Waar vinden we wortels in ons onzekere bestaan? Hoe kijken we het monster van de klimaatcrisis in de bek zonder aan wanhoop ten onder te gaan? Met behulp van oefeningen delen we onze verhalen en gaan zo op zoek naar antwoorden.

Aanmelden: abgparochie@gmail.com

Bestemming collecte 10 september  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledene

Philo van der Werf – de Wit *

Intenties zondag 10 september  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt *  Dick van Schaik * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties  zondag 10 september  2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest – Elshot * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur