Nieuwsbrief zondag 11 april 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 11 april 2021       2e zondag van Pasen

Agenda

Zondag11 apr10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus SVD
Zondag11 apr10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout
Zondag18 apr10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus SVD
Zondag18 apr10.30 uurWoord en Communieviering, H. Hartog

Kleding inzameling

Dit jaar is er weer de kledingzamelingactie van Sam’s Kledingactie voor mensen in nood. Dit jaar is voor Congo bestem. U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren in de AnnaBon kerk 2e Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam en Gerardus Majella kerk, Lombokstraat 2 1094 AL Amsterdam op 24 april 2021 van 10.00 uur-12.00 uur.

Bestemming collecte 11 april 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Hans Huitema (vader van Zr. Els van de Kleine Zusters van Jezus) ABG * Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Nanda Graanoogst * Bep Huitema (moeder van Zr. Els van de Kleine Zusters van Jezus)

Zondag 11 april AnnaBon

Overl. fam. Kolhoff-Frankenmolen * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 11 april Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen.

Leef door ons heen, Gij verrezen

Leef door ons heen, Gij, Verrezen,

in het holst van de nacht opgestaan!

Gij! Verresen! Gij zijt het, Gij zelf!

Leef door ons heen! Laat ons gaan:

eenvoudig de woorden zeggen

die opkomen uit uw graf,

uit uw stilte, dat wondere werken

van leven dat uw Vader U gaf.

Gij hebt alles begrepen

in dat nieuwe licht.

Van ons weet Gij dingen

die wij niet eens durven denken.

Gij kent het hele verhaal.

De macht van het kwaad kunt Gij peilen

en het langzame werk van de gist

die leeft als een ziel in het brood.

Gij waart erbij toe de graankorrel stierf

en leven nieuw kwam,

Komende, komende,

Broeder-met-ons

Leef door ons heen, Komende, Komende!

Leef door ons heen, Broeder-met-ons!

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur