Nieuwsbrief zondag 11 oktober 2020

De Kleine Samenspraak

 
Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 11 oktober  2020               28e zondag door het jaar       

Agenda

Zondag11 okt10.30 uurGerardusfeest, Eucharistieviering, Gerardus, P.Marianus, SVD
Zondag11 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Constance de Ronde
Zondag18 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan
Zondag18 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Hartog

Mededelingen:

Beste medeparochianen,

Groepsgrootte, maximaal 30 personen, en mondkapjes!

In de afgelopen week is er op televisie en in de kranten veel aandacht geweest voor het overheidsbeleid ten aanzien van de groepsgrootte bij kerkdiensten.

Groepsgrootte

Vrijdagavond 2 oktober ontvingen de parochies in Amsterdam een brief van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland waarin aan alle gebedshuizen in de regio het dringende advies werd gegeven om de groepsgrootte te beperken tot 30 personen per ruimte.

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam plaatste de volgende reactie op deze brief op haar internetpagina:

“Hoewel de vrijheid van godsdienst ook voor de Rooms-Katholieke Kerk een groot goed is, is duidelijk dat het aantal besmettingen met het coronavirus in Amsterdam en omgeving snel stijgt. Als Kerk hebben we ook een verantwoordelijkheid voor de gezondheid van mensen, en niet alleen van die van onze kerkgangers. Om die reden brengt het bisdom Haarlem-Amsterdam dit dringende advies ook zelf onder de aandacht bij de parochies en geloofsgemeenschappen in de veiligheidsregio met het verzoek te overwegen om de groepsgrootte terug te brengen”.

Vandaag, vrijdag 9 oktober, vindt opnieuw overleg plaats tussen de Rooms-Katholieke kerk en de minister, waarbij gevraagd zal worden om maatwerk, d.w.z. laat de groepsgrootte afhangen van de mogelijkheden van het kerkgebouw om de 1½ meter afstand maatregel toe te passen. Voor de twee kerkgebouwen van onze parochie zal er niets veranderen: zowel in de AnnaBon als in de Gerardus kunnen bij 1½ meter onderlinge afstand slechts 30 mensen aan een viering deelnemen.

Mondkapjes

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam zegt hierover: “Sinds 30 september 2020 geldt tevens het dringende advies om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes. Hoewel kerkgebouwen niet bij name worden genoemd, neemt het bisdom Haarlem-Amsterdam dit dringende advies over en verzoekt de parochies dit onder de aandacht te brengen bij de kerkgangers. Zoals het advies van de overheid zelf stelt, kunnen mensen hiertoe echter niet gedwongen worden. Op dit moment bepaalt het advies dat het mondkapje gedragen wordt tijdens bewegingen door een ruimte, wat betekent dat wanneer mensen hun plaats in de kerk hebben bereikt zij het mogen afzetten”.

Beste medeparochianen, hierbij willen wij dit dringende advies van Overheid en Bisschoppen aan u overbrengen. Wij weten niet hoe de ontwikkelingen in de komende dagen zullen zijn. Over wijzigingen in beleid zullen wij u uiteraard weer informeren.

Laten wij gezond blijven! Met vriendelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost

Rozenkransgebed in oktober

Oktober is de rozenkransmaand. Tijdens deze maand kunt u gezamenlijk de rozenkrans bidden. Iedere vrijdag na de Heilige Mis van 09.00 uur in de Gerardus Majella kerk en iedere woensdag direct na de Heilige Mis van 09.00 uur in de AnnaBon Kerk.

De katholieke viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 IJburg op zaterdag 17 oktober 2020 om 17.00 uur. U bent welkom.

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden. Op zondag kunt u, als onze beide kerken vol zijn, uitwijken naar de Martelaren van Gorcumkerk.

Kleding Inzameling voor Ethiopië

Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.

Op zaterdag 24 oktober 2020 is de kleding inzameling voor Ethiopië van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen we in Ethiopië ca. 5.000 mensen voorzien van schoon drinkwater en sanitair. U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op de volgende locatie’s:  Anna Bonifatius Kerk, 2e Oosterparkstraat 246 en in Gerardus Majellakerk, Lombokstraat 2.

Hartelijk dank voor u donatie en graag tot ziens!

ALPHA- cursus over het christelijk geloof

Misschien heb je weleens van de ALPHA cursus gehoord? Vanuit de Vredeskerk in de Pijp wordt op 28 oktober gestart met de ALPHA. Deze cursus is een korteintroductie op het christelijk geloof van in totaal 12 bijeenkomsten en een ALPHA-weekend. Met een maaltijd, een thema-gastspreker en gespreksgroepjes krijgende deelnemers de gelegenheid om kennis op te doen en met elkaar overgeloofsvragen van gedachten te wisselen. De cursus is bedoeld voor mensen binnen of buiten de katholieke kerk die op zoek zijn naar verdieping en/of antwoorden op fundamentele geloofs-en levensvragen. Het aantal deelnemers isbeperkt en er worden gepaste coronamaatregelen genomen!

Meer informatie vind je op: www.amsterdam.vredeskerk.nl  Marco Voorhuis.

Gerarduskalenders

In de Gerardus zijn bij Joke van Wees de Gerarduskalenders 2021 te koop.

De prijs is dit jaar € 7,95 per stuk.

Bestemming collecte 11 oktober Gerardus Majella

voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Yvonne Killop AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB* Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 11 oktober Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Leo Bruinsma * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom *  Marcia Abdelgawad- Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest- Elshot * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 11 oktober AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Cor en Toos Molenaar * Jos van Hees * Louise Bruin * Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur (2e en 4e week van de maand)

Of op zaterdag om 10.00-12.00 uur (1e en 3e week van de maand)