Nieuwsbrief zondag 12 april 2020 (Pasen)

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 5 april  2020   Hoogfeest Paaszondag

Kruisweg digitaal beschikbaar

Omdat het door de corona-pandemie niet mogelijk is in de Goede Week vieringen te houden, hebben we Ben Dieker gevraagd zijn teksten van de kruisweg digitaal beschikbaar te stellen voor onze parochianen. Hij was daartoe graag bereid. Wij hopen dat u op deze wijze wordt geholpen toch nog enigszins de Goede Vrijdag te beleven.

Deze teksten van de kruisweg zijn gebaseerd op de afbeeldingen die in onze beide kerken hangen.

U vindt de teksten ook op de website van de ABG onder het kopje ‘gebed’. De publicatie bestaat uit twee delen: een inleiding op de kruisweg en de teksten van de kruisweg zelf (zie bijlagen).

De openstelling van de Hofkerk/ Martelaren kerk.

Witte Donderdag9 april09.00-10.00 uur.
Goede Vrijdag10 april14.00-16.00 uur
Stille Zaterdag11 april12.00-13.00 uur.
Paaszondag12 april10.00-12.00 uur.

Iedereen is welkom rond deze tijd.

Wijziging tijden spreekuur en bereikbaarheid pater Marianus tijdens het spreekuur

In de AnnaBonifatiuskerk houdt pater Marianus spreekuur op woensdag van 09.30 – 10.30 uur;

In de Gerardus Majellakerk houdt hij spreekuur op donderdag van 16.00 – 17.00 uur.

Gedurende de coronacrisis blijven wij zoveel mogelijk thuis.

In deze moeilijke periode is pater Marianus op bovenstaande spreekuurtijden telefonisch bereikbaar voor parochianen. Zij mogen hem bellen op 06 4895 4567.

SamenKerk gaat digitaal!!

Tijdelijke oplossing vanwege de coronamaatregelen.

De Goede Week is begonnen, Pasen staat voor de deur…en u kijkt uit naar “SamenKerk“, het bisdomblad dat u zoals gebruikelijk kunt meenemen vanuit uw parochiekerk of via de website kunt lezen. In deze tijd worden vieringen gestreamd en is “SamenKerk” dit keer uitsluitend digitaal te lezen. SamenKerk” kunt u vinden via bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl met o.a.: –  een bemoedigend woord van mgr. Jos Punt en Goede Week en Pasen vieren in deze tijd. Veel leesplezier toegewenst.

Kledingactie: afgelast

Op 18 april staat Sam’s kledingactie weer gepland. De stichting Sam’s kledingactie, zie onderstaand persbericht, heeft de actie vanwege de coronacrisis afgelast. Sam’s kledingactie op 18 april a.s. gaat voor onze beide kerken, dus zowel voor de AnnaBonifatius als voor de Gerardus Majella, niet door.

Persbericht woensdag, 1 april 2020 Voorjaarsacties Stichting Sam’s Kledingactie gaan niet door

BUNNIK. Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiezaterdagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair. Vanwege het coronavirus en alle maatregelen daaromheen gaan deze acties echter dit voorjaar niet door.

Stichting Sam’s Kledingactie wil haar vrijwilligers niet onnodig aan risico’s blootstellen en vindt het daarom niet verantwoord de mogelijkheid te creëren dat er wellicht meerdere mensen tegelijk kleding komen inbrengen op een plek waar het wellicht niet mogelijk is om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden. Bovendien bestaat het merendeel van de inzamellocaties uit kerken, welke momenteel allemaal gesloten zijn en dus ook niet toegankelijk voor de acties.

Bericht van het locatiebestuur van de ABG

over de gevolgen van het coronavirus voor onze parochie, 27 maart 2020

Beste mede-parochianen,

Zoals bekend zijn bijeenkomsten / evenementen in ons land tot 01 juni verboden.

Hierdoor is het ook niet langer mogelijk c.q. toegestaan om op woensdagochtend in de AB en vrijdagochtend in de Gerardus een Heilige Mis te vieren.

In het persbericht van het Bisdom, zie de site van het bisdom Haarlem-Amsterdam, geven de bisschoppen aan dat de kerken wel open mogen zijn voor persoonlijk gebed en het branden van een kaarsje.

Voorwaarde hierbij is o.a. wel dat er minimaal twee vrijwilligers zijn om deze openstelling te begeleiden: één aan de deur t.b.v. het verplichte deurbeleid en één in de kerk voor toezicht op naleving van regels als afstand houden.

Dit betekent dat er voor zowel de AB als de Gerardus vrijwilligers nodig zijn t.b.v. een openstelling.

De zusters van de AB hebben van hun congregatie de opdracht gekregen een lockdown van hun convent te hanteren. Dit betekent dat de zusters van de AB op woensdagochtend de kerk niet kunnen openstellen en dat zij ook niet in de kerkruimte aanwezig kunnen zijn.

Daarom zal de AB niet open gesteld worden voor individueel gebed en het branden van een kaarsje.

De vertegenwoordigers van de Gerardus binnen het locatiebestuur is de vraag voorgelegd of de Gerardus vrijwilligers heeft voor een openstelling op vrijdagochtend.

Zij geven aan dat met name de bidruimte in de Gerardus erg krap is en dat daar de regel van 1½ meter afstand moeilijk nageleefd kan worden. Ook zij zijn bezorgd om het besmettingsgevaar. Hierom zal ook de Gerardus niet opengesteld worden.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331