Nieuwsbrief zondag 12 en 19 juni 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

12 juni 2022       Hoogfeest H. Drie-eenheid

19 juni 2022  Hoogfeest Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

Agenda

Zondag12 juni10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa SVD
Zondag12 juni10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, K. Bouwman
Woensdag15 juni09.00 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina SSpS
Vrijdag17 juni09.00 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina SSpS
Zondag19 juni10.30 uurC & F Viering, Eucharistieviering, St. Petrus Banden, Diemen
Zondag26 juni10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Mesdag
Zondag26 juni10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa SVD

Vieringen binnen de ABG

  • De jaarlijkse Clara en Franciscusviering is op zondag 19 juni a.s., om 10.30 uur in de Sint Petrus’ Banden kerk in Diemen. Op deze dag zijn er geen vieringen in onze beide kerken. De kerk in Diemen is vanuit onze parochie goed te bereiken met tram 19.
  • Op zondag 31 juli is er een gezamenlijke viering met de Martelaren van Gorcumparochie. Pater Noom zal dan voorgaan in een Eucharistieviering. Deze viering vindt in de Martelaren van Gorcumkerk plaats. Er zijn die dag geen vieringen in onze twee kerken
  • Op zondag 18 september a.s. is pater Janssen verhinderd om voor te gaan in de Gerardus Majella. Mevrouw Marga Berkhout zal die dag voorgaan in een WoComviering.

Bestemming collecte 12 juni AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Thijse van de Rest AB * Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Pastor Joop Stam * Leendert Zeegelaar * Yvonne Ong A Swie *

Zondag 12 juni AnnaBon

Overl. fam. Willms-Esselaar * Pastor Leo  Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 12 juni Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Overleden ouders Dieker-Sloot * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * Jan Stokvis *  en voor al onze dierbare overledenen.

Onze overledenen 19 juni

Leendert Zeegelaar * Yvonne Ong A Swie *

Zondag 19 juni AnnaBon

Dick van Schaik * Pastor Leo  Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 19 juni Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Jan Stokvis *  en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur