Nieuwsbrief zondag 12 juli 2020

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 12 juli 2020     15e zondag door het jaar

Agenda

Zondag12 juli10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, Maurits Damstee
Zondag12 juli10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus SVD
    
Zondag19 juli10.30 uurGezamenlijke viering van de AnnaBon en de Martelaren in de Martelaren van Gorcumkerk. De AnnaBon is dan dicht.
Zondag19 juli10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
    
Zondag26 juli10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Bert Wooning, SVD
Zondag26 juli10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, H. Hartog
    
Zondag2 aug10.30 uurGezamenlijke viering van de Gerardus en de Martelaren in de Martelaren van Gorcumkerk. De Gerardus is dan dicht.
Zondag2 aug10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Hartog

Een brief van het parochie bestuur

Beste medeparochianen,

Afgelopen zondag waren alle stoelen, op 1½ meter van elkaar, in de AnneBon bezet. We konden nog wat extra plekken maken door stoelen in de hal te zetten, voor de kapstokken. Hierdoor konden 35 parochianen de Eucharistieviering bijwonen, waarin pater Marianus voorging. Wij konden niet zingen. Wel was er orgelspel. In de AnnaBon door Frits Klostermann en in de Gerardus door Jos de Goede. Klonk mooi en vertrouwd!

Dinsdag j.l. hebben wij in een vergadering, via Skype, van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus gesproken over hoe het gaat in de parochies. Alle parochies, met uitzondering van de Martelaren van Gorcum, kunnen op zondag minder parochianen bij de vieringen ontvangen dan voor de coronacrisis. Vanuit de Sint Petrus Banden wordt de zondagse viering via een live-stream uitgezonden, zodat parochianen thuis de viering kunnen volgen. Parochianen van andere parochies kunnen daar ook gebruik van maken. Via de internetpagina www.sintpetrusbanden.nl kunt u de live-stream zien. In de vergadering hebben wij ook gesproken over wat de aanschaf van apparatuur t.b.v. het uitzenden van een live-stream kost. Dat is minimaal euro 5000,–. Een fors bedrag. En er zijn dan ook nog mensen nodig die deze techniek kunnen installeren en bedienen.

In onze twee kerken, de AnnaBon en de Gerardus, kunnen 30 mensen in de kerkruimte en een beperkt aantal extra plekken kan in bijv. de hal gecreëerd worden.

Voor de zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG. Via e-mail: abgparochie@gmail.com of telefonisch: vrijdagochtend van 10.30 – 11.30 uur, tel 020 – 6650070. Voor de doordeweekse vieringen, woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagmorgen 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden. Als wij ons als parochianen proberen te spreiden over deze vieringen kan iedereen toch éénmaal per week een viering bijwonen. Op zondag kunt u, als onze beide kerken vol zijn, uitwijken naar de Martelaren van Gorcumkerk.

Met hartelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost

Mededelingen: 

In de afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor racisme en discriminatie op tv, in de krant en in gesprekken tussen mensen.

Als katholieke kerk in Amsterdam Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht hebben wij onze stem weinig laten horen in dit debat. Daarom zijn wij blij dat twee medeparochianen uit de parochie de Graankorrel een brief over racisme en discriminatie hebben geschreven. U kunt de brief lezen en vinden onder deze link.

Pater Bert Wooning SVD, pastoor / administrator SWV C&F

Paul Proost, vice-voorz. bestuur SWV C&F 

De katholieke viering in IJburg. In de hele maand juli 2020 zal geen viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 IJburg plaats vinden.

De preek van Pater Marianus (zondag 12 juli) kunt u vanaf aanstaande maandag lezen op de website van de ABG parochie: www.abgparochie.nl

Graag aanmelden voor iedereen die in de viering wil bijwonen.

Bestemming collecte 12 juli Gerardus Majella

voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killop AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden:

Mv. Maria Antonia Noordeloos-Bieshaar

Zondag 12 juli Anna-Bonifatius

Yulia Klaverweide 91ste verjaardag * Pastor Leo Nederstigt * Jos van Hees * Louise Bruin * Alice Delchot *

Zondag 12 juli Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Leo Bruinsma * voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331  

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur.