Nieuwsbrief zondag 12 mei 2019

De kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 12 mei 2019                                              4e zondag van Pasen

Agenda

Rozenkransgebed in mei

De meimaand is Mariamaand. Tijdens deze maand kunt u gezamenlijk de rozenkrans bidden. Iedere vrijdag na de Heilige Mis van 9.00 uur in de Gerardus Majella kerk en iedere woensdag direct na de Heilige Mis van 9.00 uur in de AnnaBon kerk.

Sponsorloop voor Bukra Ahla

Op zaterdag 18 mei a.s. vindt er van 13.00-16.00 uur een tweede Sponsorloop plaats in Science Park bij Café Restaurant Polder, Science Park 201.

Net als vorig jaar is de opbrengst bestemd voor de school in ‘Bukra Ahla’, een vluchtelingenkamp in Beirut, Libanon voor Syrische kinderen en vrouwen.

‘Bukra Ahla’ betekent: ‘voor een beter morgen’. Het wordt gerund door een Brusselse NGO: SBOverseas; www.sboverseas.org Vele Syrische vluchtelingenkinderen hebben familie en vrienden verloren en konden soms jaren niet naar school. ‘We are very hungry for learning’ staat er op een poster in de school van Bukra Ahla! De Sponsorloop is in samenwerking met Café Restaurant Polder. Alle kinderen in de basisschool-leeftijd zijn welkom om mee te lopen! Er is een korte route voor de kinderen van 4 – 7 jaar en een lange route voor de kinderen vanaf 8 jaar.

Aanmeldadres; sponsorloop2019@gmail.com of bellen/appen naar 06-23102012. Liesbeth Wijkhuizen

Bedevaart naar Heiloo op 25 mei 2019

Pater Marianus, zuster Melina en Uschi Janssen nodigen u uit om samen met parochianen uit het hele Samenwerkingsverband mee te gaan op Bedevaart naar het Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo. Gezamenlijk vertrek vanaf de oostelijke ingang van het Centraal Station om 9.45 uur. Voor gedetailleerd programma: zie folder in de gang van de kerk.

Herdenkingsviering voor pastor Leo Nederstigt

Op woensdag 29 mei a.s. zal van 19.00 – 20.00 uur een plaatsvinden in de H.H. Martelaren van Gorcum kerk aan de Linnaeushof.

Pastor Leo overleed op 22 mei 2018 en werd op 29 mei na een indrukwekkende uitvaartviering in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum begraven.

Nu, een jaar later, willen wij u van harte uitnodigen voor een herdenkingsviering. Zoals u weet voelde pastor Leo zich erg thuis bij de Surinaamse gemeenschap van de ABG. In de Surinaamse cultuur is het traditie na een jaar de rouwperiode af te sluiten, in een viering de overledene te herdenken en de dankbaarheid zichtbaar te maken die ervoor zorgt dat hij of zij niet vergeten wordt. Het is een feestelijke viering met een lach en een traan. Gezongen worden de voor de Surinaamse Nederlanders vertrouwde gezangen en het bazuinkoor Faya Lobi (Vurige Liefde) zal de muziek ondersteunen. Tot pastor Leo zal gezegd worden hoe dankbaar wij hem zijn en dat wij hem niet vergeten.

Na afloop is er een samenzijn met Surinaamse hapjes en drankjes.

Bij deze bent u van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen. Paul Proost

Joseph Wresinski Cultuur Stichting-Cultuur als wapen tegen armoede.

Uitnodiging voor theatervoorstellingen De OmZieners

Mede namens de RK kerk Amsterdam nodigen wij u, met familie, vrienden en collega’s, uit voor onze theatervoorstelling De OmZieners. Verdere informatie kunt u lezen in de uitnodigingsbrieven die in de hal van de kerk liggen. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2019, om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur), Theater de Krakeling, Nieuwe Passeerdersstraat 1, 1016 XP Amsterdam. Toegang: Gratis. Vrije gift na afloop.Dank daarvoor.

Hemelvaartsdag

Als Annabon gemeenschap gaan we mee naar de Koningskerk op Hemelvaartsdag, donderdag  30 mei 2019 om 10.30 uur. De Annabon kerk zal op die dag gesloten zijn.

In de Gerardus Majellakerk zal op donderdag 30 mei om 9.00 uur een eucharistieviering zijn.

Bijbelse Tuin van Hoofddorp

Op 15 juni aanstaande zullen we een bezoek brengen aan de Bijbelse tuin van Hoofddorp. Deze is ooit verkozen tot ‘meest favoriete religieuze plek in Noord-Holland’!

Ieder reist op eigen gelegenheid naar Hoofddorp. Om 10:30 uur staat de koffie klaar. Het programma inclusief verzorgde lunch duurt tot ca 15:00 uur.

In verband met de afstemming ter plaatse het dringende verzoek om vóór 1 juni 2019 per email aan te melden bij diaken.hartog@gmail.com. Alleen bij voldoende aanmeldingen op dat moment kan het bezoek door gaan.

De deelnemers zelf betalen een deel van de kosten namelijk €10. Dit wordt op de dag zelf bij aankomst ter plaatse contant en graag gepast gedaan bij Han Hartog.

Meer informatie in het aanstaande nummer van Saamhorig. Diaken J.C. (Han) Hartog

Bestemming rondgang collectes 12 mei Gerardus Majellakerk:

De 1ste  rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de  rondgang: voor 1e communie voor de aanschaf van brood en wijn.

Onze overledenen

Ama Kaag * Luciën Drente

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Gerard Pronk ABG *Muriël Corte ABG *Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB *  Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * mevr.Kramer G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  en voor degenen die hen verzorgen.

Intenties

Zondag 12 mei Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt * Ria Panday * Gracita Dwarkasing

Zondag 12 mei Gerardus Majella

Overleden ouders Kiebert-de Jong * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Georgine Doest-Elshot en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 06-48954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.