Nieuwsbrief zondag 12 mei 2024

   De Kleine Samenspraak


Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost.
Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl.
Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 12 mei 2024 , 7Zondag van Pasen, Wereldcommunicatiedag
Agenda

Zondag12 mei10.30 uur7e Zondag van Pasen, Woord en Communieviering, Gerardus, Uschi Janssen.
Woensdag15 mei10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD
Vrijdag17 mei09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag19 mei10.30 uurPinksterzondag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Henk Janssen, m.m.v. het ABG koor.
Maandag20 mei10.30 uur2e Pinksterdag, Maria, Moeder van de Kerk , Gerardus, Geen Viering
Woensdag22 mei10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD
Vrijdag24 mei09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag26 mei10.30 uurHeilige Drie Eenheid, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD

Mededelingen

Persbericht nav gesprek met bisdom op 6 mei 2024

Het bestuur van C&F is op 6 mei in gesprek geweest met vicaris-generaal Mgr. Putter en algemeen econoom dhr. van der Steen. Onze notitie is in de staf van het bisdom besproken.

Daar rezen onderstaande vragen:

We hebben in de notitie aangegeven dat er criteria zijn opgesteld waarop de locaties zichzelf beoordeeld hebben om zo tot een keuze voor centrale kerken te komen. Gevraagd werd welke criteria dat waren en welke (cijfermatige) onderbouwing daarbij hoort. Concreet met vitaliteit-/bezoekcijfers per zondag, MJOP’s (onderhoudsplannen) en de financiële situatie en een korte toelichting hoe we tot onze keuzes gekomen zijn.

Gevraagd werd ook om een doorkijk in de tijd, met name voor de beoogde steunpunten. Het bisdom wil weten op welke momenten er vervolgkeuzes worden gemaakt.

Tot slot wordt gevraagd om een aanzet tot een pastoraal plan met aandacht voor het verenigen van beleving vanuit verschillende culturen binnen een interculturele parochie en stappen naar afstemming en centrale coördinatie.

Het bestuur gaat met bovenstaande punten aan de slag en zal zo snel mogelijk hierover rapporteren aan het bisdom.

Bestuur Samenwerkingsverband Clara & Franciscus

Beste medeparochianen,

Afgelopen week zijn twee parochianen van de ABG-gemeenschap overleden, die beiden in de Kastanjehof woonden: dhr. Jan Schrauwert en mevr. Burke.
Wij hebben nog geen informatie over hun uitvaarten.

In memoriam Jan Schrauwert

Ik heb Jan vaak in zijn rolstoel van de Kastanjehof naar de kerk gereden. Dat was altijd fijn om te doen. Jan was een vriendelijke en humoristische man. Ik ontdekte dat we beiden, zoals dat ouderwets heet, kerks zijn. Als ik hem kwam halen voor de kerkdienst reageerde hij verheugd. Net als ik voelde hij zich thuis in de kerk. Samen zingen over God en ter communie gaan. En na afloop koffie en ontmoeting. Heerlijk. In de loop van de tijd hebben we vriendschap gesloten. Ik geloof dat anderen dat ook voelden. Op weg naar de kerk werden we steeds vaker aangesproken als Jan & Jan.

Enige maanden geleden heeft Jan het sacrament van de zieken ontvangen. Marianus was ’s nachts bij hem geroepen omdat hij stervende was. Niettemin zat hij twee weken later weer voor in de kerk. ‘Je bent er weer,’ zei Marianus verbaasd. ‘Ja natuurlijk,’ antwoordde Jan. Kennelijk besefte hij niet, dat hij dicht bij de dood was geweest. Later is daar toch wel iets van tot hem doorgedrongen, want bij het terugbrengen naar de Kastanjehof vroeg hij een keer aan mij: ‘heb ik nu God en de priester voor de gek gehouden?’ Maar nu is het aardse leven van Jan toch echt voorbij. Onze parochie zal zijn gezelligheid en levenslust missen.

Jan van de Pol

In memoriam mevr. Burke

Mevr. Burke kwam graag naar de AnnaBonifatiuskerk. Zij zong graag mee in de kerk. “Ik hou van de kerk” zie ze dikwijls. Op zondagochtend zat zij meestal al klaar in haar rolstoel, haar hoedje op. We reden dan met de rolstoel door de tuin van de Kastanjehof en dan over de hellingbaan van de AnnaBon naar de kerk. Ze vond het nooit erg als het regende. Het deed haar denken, vertelde ze me, aan haar werk als meisje in Suriname. Daar plantte ze rijstplantjes op de velden en vaak regende het dan. Ze heeft ook deel uitgemaakt van de Sint Antoniusgroep, die bij elkaar kwam in de Gerardus Majella kerk. Na de sluiting van de AnnaBon kon zij niet naar de Gerardus komen. Vervoer bleek te ingewikkeld. We bidden dat zij nu thuis is bij Onze Vader.

Paul Proost

Afwassen en opruimen na de viering

Elke zondag kunnen we na de viering koffiedrinken met elkaar. Dat is superfijn! 
Het is een erg kleine groep die hier al jaren zorg voor draagt. 
Met het samengaan van de onze kerken is het drukker en is de afwas groter. 
Maar er zijn ook meer mensen die kunnen helpen. Meer handen maken lichter werk.
Aan de deur van de keuken hangt een rooster. Als u wilt helpen met afwassen en opruimen wilt u het daar dan melden? 
Alvast dank voor alle hulp! 

Mededelingen en intenties

Als u een mededeling of intentie heeft, wilt u deze dan vooraf aan de lector doorgeven?
De lector is meestal vanaf 10.00 uur aanwezig. 

Hemelvaart en Pinksteren

Op vier.nu vindt u enige informatie en materialen rond Hemelvaart en Pinksteren.

Rozenkransgebed in de meimaand

De meimaand is Mariamaand. Er is dan gelegenheid in onze parochie om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 10.00 uur in de Kastanjehof. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus. U bent van harte welkom.

Filmavond op 5 juni 2024

Op woensdag  5 juni 2024 organiseren wij een filmavond in het kader van het effect op klimaat verandering . De titel is “The Letter”. De aanvang is 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur met een tussenpauze voor een kopje thee of koffie. Plaats in de Gerardus Majellakerk, Lombokstraat 2 , 1094 AL Amsterdam. Wij hopen u te verwelkomen op 5 juni aanstaande.

Bestemming collecte 12 mei 2024 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.
Collecte is het symbol van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen. 
Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Franta Wijchers AB* Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G *  Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * Muriël Corte ( voor beterschap na de operatie) G *  Vivian Ameerun G* en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Jan Schrauwert * Margaretha Victoria Burke * Christiaan Looijen (Kastanjehof) *

Intenties 12 mei 2024 ABG-parochie

Pastor Joop Stam * Hilda Coutinho – Post * Overleden ouders Kiebert – de Jong * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Leo Bruinsma * Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Georgine Doest – Elshot * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567
Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!
Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.
Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam.
Tel. 020-6650070 (secretariaat).
Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl
Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331
Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur