Nieuwsbrief zondag 12 september 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

12 september 2021        24ste Zondag door het jaar

Agenda

Zondag12 sept10.30 uurZiekenzondag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
Zondag12 sept10.30 uurZiekenzondag, Woord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen
Woensdag15 sept09.00 uurEucharistieviering bij gelegenheid van de scheppingsperiode, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag19 sept10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag19 sept10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, K. Bouwman

Eucharistieviering ter ere van de Scheppingsperiode

Van 1 september tot 4 oktober vindt de jaarlijkse Scheppingsperiode plaats. Kerk wereldwijde besteden dan special aandacht aan hun roeping Gods schepping te behoeden.

Op woensdag 15 september zal er daarom om 09.00 uur een speciale eucharistieviering worden gehouden in de Anna-BonifatiusKerk aan de tweede Oosterparkstraat 246 waarin onze “zorg voor ons gemeenschappelijk huis” centraal zal staan. Pater Marianus SVD zal voorgaan. Deze viering is georganiseerd door Gerard Moorman en Zr. Melina SSpS. Iedereen is van harte welkom.

Inspiratie dag Kerk in Nood

Bent u toe aan inspiratie en bezinning? Kom dan op zondag 19 september naar de Maaspoort in ’s-Hertogenbosch. Maak na de Heilige Mis kennis met pr. Gideon Obasogie uit Noord-Nigeria, waar Christenen lijden onder de terreur van Boko Haram en Fulani herders. Daarna volgt een korte bezinning door bisschop De Korte. Beleef de Nederlandse première van Ruth – De Familiemusical, naar het gelijknamige Bijbelverhaal. Ervaar de kracht van het geloof in die ene God en de trouw van de jonge vrouw Ruth!

PROGRAMMA

10.00 uur  Welkom in de Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch

10.30 uur  Heilige Mis met Mgr. Hurkmans

11:45 uur  Lunch (voor eigen rekening), inc. koffie en thee

12.30 uur  Interview Pr. Obasogie uit Nigeria over christelijke hoop

13.30 uur  Mgr. De Korte over vervolging, martelaarschap en vergeving.

14.30 uur  Ruth – De Familiemusical

17.30 uur  Einde programma

Kosten voor deelname aan het programma bedragen € 19,95 (de reguliere prijs voor de musical). Dit is inclusief een kop koffie of thee bij de lunch. De hele dag is er kinderopvang (tot 6 jaar) en tot de musical een kinderprogramma (6-12).

Bestemming collecte 12 september 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * dhr. Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Matthijs van Westing (de zoon van Joost van Westing) * Soerono Atmopawiro *

Zondag 12 september AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Jos van Hees * Nanda Graanoogst * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 12 september Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Leo Bruinsma * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen.

Gebed voor onze aarde

Almachtige God,

u bent overal aanwezig, in de uitgestrektheid van het heelal

en in het kleinste van Uw schepselen, Teder omarmt u alles wat bestaat.

Stort over ons de kracht van Uw liefde uit

Zodat wij het leven en de schoonheid beschermen.

Vervul ons met vrede, zodat wij als broeders en zusters leven en niemand kwaad doen.

God van de armen, help ons te redden wat op aarde in de steek gelaten en vergeten is,

maar wat in Uw ogen zo kostbaar is.

Genees ons, zodat wij de wereld beschermen en niet uitbuiten,

zodat wij schoonheid zaaien en geen vervuiling of vernietiging.

Raak de harten aan van hen die alleen winst zoeken

ten koste van de aarde en de armen.

Leer ons de waarde van ieder ding te zien, zodat wij vol verwondering tot bezinning komen

en gaan inzien dat wij, op onze weg naar Uw oneindig licht,

diepgaand verbonden zijn met alle schepselen.

Dank U dat U alle dagen met ons bent.

Bemoedig ons alstublieft in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur