Nieuwsbrief zondag 13 december 2020

De Kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 13 december 2020      3e zondag van de advent

Een brief van het parochie bestuur

Beste medeparochianen,

U heeft waarschijnlijk afgelopen dinsdagavond ook gekeken naar de persconferentie van onze regering. De toon van deze conferentie was somber, maar ook realistisch:

“Gezien de toename van het aantal besmettingen en het aantal opnames in ziekenhuizen en op de IC’s, is versoepeling van de coronamaatregelen niet mogelijk”.

Onze bisschoppen hebben op dit bericht gereageerd. Zie hiervoor onderstaand citaat uit hun verklaring:

Nog geen wijzingen R.-K. Kerk                                                                      

Na persconferentie kabinet op 8 december

gepubliceerd: woensdag, 9 december 2020                                                                                                                                                                                                                                                      

De pers­con­fe­ren­tie van het kabinet op dins­dag 8 de­cem­ber schetste een sober beeld voor Kerst­mis. De cijfers met betrek­king tot Covid-19 zijn momenteel nog dermate on­gun­stig, dat de over­heid geen versoepeling van maat­regelen heeft aan­ge­kon­digd. Met de on­gun­stige cijfers in gedachten blijft voor de R.-K. Kerk de situatie voor nu ook onge­wij­zigd.

Dat betekent dus handha­ving van het protocol Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter. En ver­der geldt voorlopig niet meer dan der­tig gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren, een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen dat bij voor­keur alleen tij­dens het ont­van­gen van de Heilige Communie wordt afgedaan. Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zan­gers. Dit geldt ook voor de zang door kin­de­ren en samenzang door gelo­vi­gen is niet toe­ge­staan.

Beste mensen, a.s. zondag vieren wij de 3e Adventszondag: zondag Gaudete (“Verheugt u”). Kerstmis komt in zicht.

Het team van de Hangmannen, de groep die donderdagmiddag samen komt in de Gerardus Majella, wil graag op Kerstmis een Kerstmaaltijd bezorgen bij 10 – 15 deelnemers aan de donderdagmiddag. Het gaat hierbij om mensen die dit echt nodig hebben! Daarom staan er a.s. zondag twee collecteschalen bij de uitgang: een voor onze eigen gemeenschap en een voor de Hangmannen. Het team van de Hangmannen zal de opbrengst gebruiken om inkopen te doen voor de Kerstmaaltijd, die maaltijd ook zelf bereiden en bij de mensen thuis bezorgen. Wij willen u oproepen dit initiatief ruimhartig te ondersteunen. Graag uw financiële bijdrage zodat het ook voor de meest kwetsbaren Kerstmis wordt.

Wij willen u vragen met Kerstmis maar één van de vieringen te bezoeken zodat zoveel mogelijk  parochianen met Kerstmis een viering kunnen bijwonen. De Saamhorig is bij u  thuis bezorgd. Daarin treft u een overzicht aan van de vieringen binnen onze gemeenschap en van  de mogelijkheden om Kerstvieringen via livestream (internet) te volgen.

Aanmelden voor de Kerstvieringen 

Als u deel wilt nemen aan één van de Kerstvieringen, 24 of 25 december, dan dient u zich aan te  melden vanaf nu tot 18 december vóór 12.00 uur, bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30- 11.30 uur, tel. 020-6650070

Voor de Kerstavondviering in de Gerardus Majella hebben zich al 30 parochianen aangemeld. Aanmelding voor deze viering is helaas niet meer mogelijk!


Namens het locatiebestuur ABG-gemeenschap, met hartelijke groet, Paul Proost

Vieringen Advent en Kersttijd ABG

 AnnaBonGerardus
3ᵉ zondag Advent 13 december om 10.30 uurWoord en Communieviering Kitty BouwmanEucharistieviering Pater Marianus, SVD
Woensdag 16 december om 09.00 uurEucharistieviering met boeteviering Pater Marianus, SVD
Vrijdag 18 december om 09.00 uurEucharistieviering met boeteviering Pater Marianus, SVD
4ᵉ zondag Advent 20 december om 10.30 uurEucharistieviering Pater Marianus, SVDWoord en Communieviering Diaken Han Hartog
Kerstavond Donderdag, 24 decemberNachtmis om 21.30 uur Pastor R. HuysmansKerstavondmis om 19.00 uur Pater Marianus, SVD m.m.v. de jongeren
Eerste Kerstdag Vrijdag, 25 december Om 10.30 uurEucharistieviering Pater Yan Asa, SVDEucharistieviering Pastor. J. Stam
Tweede Kerstdag Zaterdag, 26 december Om 10.30 uurEucharistieviering Pater James Arul, SVD
H. Familie Zondag, 27 december Om 10.30 uurWoord en Communieviering Hans MesdagEucharistieviering Pater Marianus, SVD
Oudjaar Donderdag, 31 december Om 16.30 uurGebedsdienst
Nieuwjaarsdag Vrijdag, 1 januari Om. 11.00 uurEucharistieviering Pater Marianus, SVD

Mededelingen:

De Donderdagavondvieringen zijn weer gestart in de AnnaBon Kerk

Dit alles wel volgens de geldende coronaregels. 1,5 meter afstand, geen koffiedrinken en het bezinningsgesprek wordt gehouden in de kerkzaal en op gepaste afstand.

Van 3 t/m 17 december zal het thema zijn: Wat betekent Advent voor jou. Dan houden wij kerstreces en starten weer op donderdag 14 januari 2021.

Alle vieringen starten om 18.45 uur met 10 minuten stilte, waarna Eucharistie, aansluitend het bezinningsgesprek. Voor deze vieringen hoeft u niet apart in te schrijven.

Namens de donderdagavondgroep, Joop Goes.

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

De preek van Pater Marianus (zondag 13 december) kunt u vanaf aanstaande maandag lezen op de website van de ABG parochie: www.abgparochie.nl

De katholieke viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 IJburg op zaterdag 19 december 2020 om 17.00 uur. U bent welkom.

Bestemming collecte 13 december Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB* Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden:

Yvonne Killop *

Zondag 13 december Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Leo Bruinsma * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Bernardus Antonius Dieker * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio *  en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 13 december AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Johannes Rademaker * Louise Bruin * Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur