Nieuwsbrief zondag 13 februari 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

13 februari 2022               6e zondag door het jaar

Agenda

Zondag13 feb10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Peter Commandeur
Zondag13 feb10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, Pater Yan Asa, SVD
Zondag20 feb10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Pater Yan Asa, SVD
Zondag20 feb10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde

Synode gesprekken – Hoe verder ?

Afgelopen zondag vond een levendig gesprek plaats aan het einde van de dienst in de Anna-Bon. Ook via de e-mail hebben we goede suggesties gekregen. Hartelijk dank daarvoor.

De pastoraatsgroep ABG heeft alles afgewogen en is tot het volgende besluit gekomen.

Er komen twee gespreksavonden: één via de zoom en één fysieke bijeenkomst. Beide avonden hebben hetzelfde programma.

De zoom sessie heeft op woensdag 9 februari plaats gevonden.

De fysieke bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 18 februari in de AnnaBon om 19.30 uur. Ook hiervoor dient u zich aan te melden bij het parochiesecretariaat. Dit kan tot uiterlijk zondagavond 13 februari.

Voor beide avonden krijgt u gespreksmateriaal toegestuurd ter voorbereiding. Wie geen e- mail heeft, krijgt de papieren via de post. Dit geldt uiteraard alleen voor deelnemers op vrijdag 18 februari.

Op beide avonden werken we met vier concrete vragen die in het gespreksmateriaal staan. Het pastores team en de pastoraatsgroep hebben de vragen op zichzelf toegepast. Dit leverde inspirerende gesprekken op.

Wij hopen dat beide gespreksavonden eveneens inspirerend zullen zijn, ook al worden ze

gehouden in twee verschillende vormen.

Namens de Pastoraatsgroep, Jaap van der Meij.

Synode Kerk voor jongeren

Op zaterdag 12 februari om 14.00 uur wordt een bijeenkomst voor jongeren gehouden om over het thema synode kerk te bespreken. Dit wordt gehouden in de Gerardus Majellakerk.

Alle jongeren zijn van hartelijke welkom. Laat het weten of je mee wil doen via het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail:  abgparochie@gmail.com of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

HUISPAASKAARSEN

In de Anna/Bonifatius en in de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2022. Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk 13 maart 2022 door U besteld worden. In de Anna/Bonifatius bij  Jan van der Pol en in de Gerardus bij Joke van Wees of Annelies Dieker.

Ik wil U er nadrukkelijk op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden.   Joke van Wees.

VRIJDAG 4 MAART 2022, 14.00 UUR, WERELDGEBEDSDAG (WGD)

LEGER DES HEILS, DERDE OOSTERPARKSTRAAT 271

Al jaren vieren we op de eerste vrijdag in de maand maart, om 14.00 uur, Wereldgebedsdag. Dit jaar hebben vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland de viering en gebeden in elkaar gezet. Op vrijdag 4 maart 2022 gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed de wereld rond. Het thema van WGD dit jaar is Gods belofte.

Het WGD 2022-programma is gebaseerd op de brief die de profeet Jeremia schreef aan de ballingen in Babylonië. De ballingen bevonden zich in een context van lijden, onzekerheid en tegengestelde opvattingen over hoe op het moment te reageren. Op WGD komen we samen om de verhalen te horen van vrouwen die zich buitengesloten voelen, luisteren naar de angst van een vluchtelingkind en leren we de context te zien van een multi-etnische, multiculturele en multireligieuze samenleving in Engeland, Wales en Noord-Ierland (EWNI). Wees welkom!

Namens het voorbereidend comité vanuit Muiderkerk, Eltheto en Leger des Heils, Uschi Janssen

Opzoek naar de vrijwilligers

ABG parochie is opzoek naar vrijwilligers om de Saamhorig rond te brengen naar de volgende wijken:

  • Architectenbuurt
  • Zeeburgerdijk West
  • Zeeburgerdijk oost
  • Kramatplantsoen

Indien u mee wilt helpen, graag contact met ons opnemen via abgparochie@gmail.com. De Saamhorig wordt per kwartaal bezorgd.

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Bestemming collecte 13 februari Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Mathilde Koenders- van de Kragt G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledene

Marjo van Dalsum (Tante van Thijsje van de Rest) *

Zondag 13 februari  AnnaBon

Dick van Schaik * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 13 februari Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur