Nieuwsbrief zondag 13 september 2020

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 13 september 2020     24e zondag door het jaar

Zieken zondag

Agenda

Zondag13 sept10.30 uurEucharistieviering, Ziekenzondag, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag13 sept10.30 uurWoord en Communieviering, Ziekenzondag, AnnaBon, H. Hartog
Woensdag16 sept10.00 uurDoopvoorbereiding, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag20 sept10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag20 sept10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout
Zaterdag26 sept11.00 uurDoopviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD

Zieken zondag 2020

Lieve parochianen,

Wij leven nu in Coronatijd. Een bijzondere tijd met beperkingen en veel onzekerheden. Nogal wat mensen voelen zich angstig. Het is een moeilijke tijd, zeker als je ziek bent en wellicht nog meer dan anders aan huis gebonden.

U lijdt onder eenzaamheid en voelt zich alleen. Het covid19-virus beperkt ook onze ruimte om elkaar te bezoeken. Wij moeten proberen elkaar te beschermen tegen dat gevaarlijke virus.

Daardoor is het onmogelijk voor de vrijwilligers van onze parochie om u te bezoeken. Dat is heel erg jammer. En ook pijnlijk.

Wij willen u laten weten dat we wel aan u denken. Onze parochianen leven met u mee, al is dat nu noodgedwongen op afstand. Uit bent uit het oog, maar niet uit ons hart.

Tijdens de vieringen van elke zondag, woensdag en vrijdag wordt speciaal voor u gebeden, dat God u Zijn genezende kracht mag schenken, dat u gesterkt mag worden door Gods zegen, dat u getroost mag worden om de pijn en het verdriet geduldig te kunnen dragen.

Onze lieve God is aanwezig, ook in deze moeilijke periode van uw leven.

Jezus Christus zegt nu tegen u: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Mattheus 11,28-30).

Ik schrijf voor u een kort gebed uit psalm 63:1

God, mijn God zijt Gij, ik zoek U met groot verlangen.

Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen…

Het locatiebestuur van de ABG gemeenschap, de pastores en alle parochianen wensen u veel sterkte en alle goeds: vertrouwen in de toekomst en een diep besef dat u geliefd en kostbaar bent in Gods ogen. Wij zijn samen onderweg, heel veel groeten met Gods zegen:

in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Amen.

Namens de ABG gemeenschap,

Pater Marianus Jehandut,SVD.

Mededelingen:

Op 27 september staat een oecumenische gebedsviering in de AnnaBon gepland met ds. G. de Vries, Muiderkerk, en zuster Melina. Vanwege de corona-maatregelen heeft de AnnaBon, waar tussen de 30 – 34 plaatsen in de kerk-ruimte zijn, geen plek om gelovigen van de Muiderkerk te ontvangen. Het pastoraal team heeft de oecumenische viering afgelast. Zr. Melina verzorgt een Woord en Communieviering in de AB.

ALPHA- cursus over het christelijk geloof

Misschien heb je weleens van de ALPHA cursus gehoord? Vanuit de Vredeskerk in de Pijp wordt op 28 oktober gestart met de ALPHA. Deze cursus is een korte introductie op het christelijk geloof van in totaal 12 bijeenkomsten en een ALPHA-weekend. Met een maaltijd, een thema-gastspreker en gespreksgroepjes krijgen de deelnemers de gelegenheid om kennis op te doen en met elkaar over geloofsvragen van gedachten te wisselen. De cursus is bedoeld voor mensen binnen of buiten de katholieke kerk die op zoek zijn naar verdieping en/of antwoorden op fundamentele geloofs- en levensvragen. Het aantal deelnemers is beperkt en er worden gepaste coronamaatregelen genomen!

Meer informatie vind je op: www.amsterdam.vredeskerk.nl  Marco Voorhuis.

De katholieke viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 IJburg zal beginnen op zaterdag 3 oktober 2020 om 17.00 uur. U bent welkom.

Gerardusfeest 11 oktober. Vanwege alle beperkingen in deze coronatijd is het niet mogelijk om het Gerardusfeest te vieren zoals we dat gewend zijn.Een groepje parochianen van de Gerardus Majella denkt na over hoe dit jaar aandacht gegeven zal worden aan het Gerardusfeest.

Bestemming collecte 13 september Gerardus Majella

voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Yvonne Killop AB * Alma Gunsing AB * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden:

Dick van Schaik * Pater Savio Nederstigt (de broer van Pastor Leo Nederstigt) *

Zondag 13 september Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Leo Bruinsma * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 13 september AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Jos van Hees * Louise Bruin * Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur.