Nieuwsbrief zondag 14 april 2019

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 14 april 2019                          6e zondag van de veertigdagentijd

Palmzondag van het lijden van de Heer 

Agenda

De vieringen van de Goede Week en Pasen

Hongerdoeken

De zogeheten “hongerdoeken” hangen er weer.

In 2018 door parochianen gemaakt. Het thema was: van donker naar licht! Er is vorm gegeven aan persoonlijke ervaringen van het van donker naar licht gegaan zijn in het leven. Ook de vraag “wat is de kwaliteit die van jou naar een ander stroomt, waardoor deze zich “gezien” voelt beantwoord in beelden.

Het begin van een leeg doek stond symbool voor een lege woestijn. Hoe ben jij door jouw ‘dorre’ periode heen gekomen werd onderzocht en vormgegeven. In de Gerardus is er een gedekte tafel uitgebeeld onder het verticale doek. ieder van ons heeft wel iets op zijn bordje liggen. Samen gaan we aan tafel: we delen het brood met elkaar. Wat heb je nodig om verder te kunnen? Er zijn vele antwoorden zichtbaar als je even stil staat bij de afbeeldingen en ze op je in laat werken. Ik wens u allen een goede vastenperiode. En ook dit jaar bent u weer welkom bij de maaltijden op vrijdagavond. Van harte welkom. Uschi en Tessa

Kiemkracht activiteiten

Beste parochianen, De wintertijd is weer voorbij. Wij gaan opnieuw beginnen met onze meditatie die plaats vindt op maandag om 18.30 uur, de Annabon kerk. Wij gaan beginnen op maandag 6 mei 2019, om 18.30 uur. Deze meditatie wordt gedaan onder leiding van zusters SSpS.

De Kiemkracht inloop activiteit vindt plaats op elke dinsdag van 10.30 – 14.00 uur, ook in de Annabon kerk. Daar kunt u andere mensen ontmoeten en uw  levensverhaal met elkaar delen. Het is gezellig.

Ook in de Annabon kerk wordt Yoga activiteit gedaan onder leiding van pater James Arul, SVD. Dit gebeurt op elke woensdag om 16.30 uur.

Iedereen is welkom. Kiemkracht team.

Plusavond goede vrijdag

Voorafgaand aan de dienst in de Muiderkerk staan we in een contemplatief samenzijn met een sobere maaltijd stil bij Het sterven.

We doen dit aan de hand van De zeven laatste zinnen, een uitgave van Dimitri Verhulst en het Ensor Strijkkwartet. Het kwartet speelt Die Sieben letzten Worte van Joseph Haydn. De schrijver benadert de zinnen vanuit de dagelijkse realiteit. Wij luisteren naar fragmenten hieruit.

aanvang: 18.00 uur einde: 19.30 uur aanvang dienst: 20.00 uur

opgave: noodzakelijk, vóór donderdag 18 april i.v.m. maaltijd persoonlijk bij Adrie Burger of Marianne van den Tol of per email: ma3burger@hetnet.nl mariannevandentol@chello.nl Marianne van den Tol

Goede Vrijdagavond in de Gerardus

We hebben in ons leven soms een zwaar kruis te dragen. De een meer dan de ander. Het lijkt dan vaak ongelijk verdeeld. Onder andere zorgen om de gezondheid van onszelf of van anderen, verlies van dierbaren en verhoudingen in de familie kunnen ons leven tekenen, ons pijn doen en verdrietig maken. Ook in de wereld om ons heen zien we veel gebrokenheid en verscheurdheid. Het kan je diep raken. Beelden op de TV en berichten uit onze eigen omgeving getuigen daarvan. Oorlogen, aanslagen, geweld, opgetrokken muren, vluchtelingen, ze komen dagelijks op ons netvlies.

Maar ook dichterbij in ons eigen land neemt de hardheid en de agressie lijkt het wel toe en komen bevolkingsgroepen meer tegenover elkaar komen te staan.

Toch zijn er mensen die te midden van al ons verdriet en onze zorgen wegen zoeken naar heelheid. Mensen die opkomen tegen onrecht, die hulp verlenen aan zwakke en kwetsbare mensen en groepen, dichtbij en veraf. Bewonderenswaardig hoe mensen soms tegen de stroom in, onrechtvaardigheid bestrijden en protesteren waar mensen in de knel zitten of aandacht vragen voor ons leefmilieu. Zij streven naar heelheid en maken zichtbaar wat de levensweg van Jezus is. 

In de vrijdagavondviering in de Gerardus willen wij graag onze hoop en vertrouwen in God uitdrukken en tegelijkertijd Hem voorleggen wat er in ons leeft aan zorgen en verdriet.

Vanaf zondag 7april liggen er daartoe in de garderobe van de Gerardus kaartjes waarop u anoniem kunt schrijven waar u zich zorgen om maakt, waar u verdrietig om bent of aan welke mensen u speciaal wilt denken of voor wilt bidden.

De beschreven scherven kunt u Goede Vrijdagavond meenemen naar de viering in de Gerardus of op een eerder moment in het daarvoor bestemde mandje doen in de garderobe of afgeven op openingstijden. Zo bevelen wij onze eigen kruisweg en de weg die anderen moeten gaan aan bij de Heer en hopen er samen kracht uit te putten.

In dezelfde viering kunt u ook, als u dat wilt, bloemen neerleggen bij het kruis als uiting van eerbied of uw eerbied met een kus of (kniel)buiging tot uiting brengen. Wij hopen op een inspirerende viering. Ben Dieker

Bestemming rondgang collectes 14 april Gerardus Majellakerk:

De 1ste rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de rondgang: voor de kosten van de palmtakjes.

Onze overledenen

Esseline Loni Banda * Leo van der Meij * Eva Behrens * Ama Kaag *

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Gerard Pronk ABG *Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Ton Trompert AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Willem Tel AB * Moni Westenbrink AB* Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * mevr.Kramer G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  en voor degenen die hen verzorgen.

Intenties zondag 14 april Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt * Overl. Fam. van Willms-Esselaar

Intenties zondag 14 april Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest-Elshot * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 06-48954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.