Nieuwsbrief zondag 14 februari 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 14 februari 2021           6e Zondag door het jaar

Agenda

Zondag14 feb10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. James Arul SVD
Zondag14 feb10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Uschi Janssen
Dinsdag16 feb10.00 uurDoopvoorbereiding, AnnaBon, P. Marianus SVD
Woensdag17 feb09.00 uurAswoensdag, Eucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus SVD
Woensdag17 feb19.00 uurAswoensdag, Oecumenische viering, Gerardus, Ds. Martijn van Laar (Eltheto gemeenschap) en P. Marianus SVD
Zaterdag20 feb10.45 uurDoopviering, AnnaBon, P. Marianus SVD
Zondag21 feb10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina SSpS
Zondag21 feb10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa SVD

Aswoensdagviering

Beste medeparochianen,

A.s. woensdag 17 februari is het Aswoensdag, het begin van de 40 dagen tijd, de periode waarin wij toeleven naar Pasen. Pater Marianus heeft mij gevraagd u het volgende mij te delen over de viering van Aswoensdag. In de AnnaBonifatiuskerk is de Aswoensdagviering ’s morgens om 09.00 uur, voorganger pater Marianus. In de Gerardus Majellakerk is de viering om 19.00 uur. Vanwege de avondklok is de viering vervroegd naar 19.00 uur.

Dit jaar zal i.v.m. de coronapandemie door de voorganger een beetje as op het hoofd van de kerkbezoekers worden uitgestrooid, conform de richtlijn van de Bisschoppen. De voorganger zal hierbij plastic handschoenen en mondkapje dragen.

In de Gerardus vindt de viering samen met de Elthetogemeenschap plaats. Voorgangers: ds. Martijn van Laar en pater Marianus Jehandut SVD. Pieter en Chiel zijn cantors. Ook voor deze viering geldt dat maximaal 30 mensen kunnen deelnemen. Vanuit de Elthetokerk komen 5 mensen; voor de Gerardusgemeenschap zijn 25 plekken beschikbaar.

De mensen van de Elthetokerk zorgen die avond voor een livestream vanuit de Gerardus, zodat de viering ook thuis gevolgd kan worden. Zie hiervoor de interpagina van de Elthetokerk, tab Activiteiten, tab Kerkdiensten voor een link. Hartelijke groet vanuit het locatiebestuur, Paul Proost     

De kruisweg-afbeeldingen in onze kerken

Ieder jaar wisselen we in onze beide kerken de kruiswegstaties.

Dit gebeurt aan het begin van de veertigdagentijd. Op deze wijze willen we hernieuwde aandacht vragen voor de lijdensweg van Jezus op weg naar Pasen. We kunnen dan ook jaarlijks een ander accent leggen.

Dit jaar bestaat de kruisweg uit een achttal afbeeldingen van het prachtige schilderij van de Vlaamse schilder Hans Memling (1430- 1494). Het zijn acht uitsneden uit één groot schilderij. Memling weet het hele lijdensverhaal van Jezus  heel knap in één geheel onder te brengen. Het gehele schilderij bevat 23 gebeurtenissen.

In een bijlage wordt uitvoeriger ingegaan op deze kruisweg.

Wij bevelen lezing bijzonder aan. Deze bijlage is in de digitale versie van de Samenspraak bijgevoegd. In de garderobe liggen afgedrukte exemplaren bij de Samenspraak.

Als u het hele schilderij met de 23 scènes van de lijdensweg van Jezus digitaal wilt zien, raad ik u onderstaande website aan :

www.Statenvertaling.net/bijbel en kunst/schilders en werken/Hans Memling/taferelen uit de passie. Klik verder onderaan de webpagina op ‘toon animatie’. Ben Dieker

Huispaaskaarsen

In de Anna/Bonifatius en in de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2021. Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk 28 februari 2021 door U besteld worden.

In de Anna/Bonifatius bij  Jan van der Pol en in de Gerardus bij  Joke van Wees of Annelies Dieker

Ik wil U er nadrukkelijk op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden.   Joke van Wees

Nieuw adres voor mevrouw (Nanda) Graanoogst

Enkele weken geleden bereikte ons het bericht dat mevrouw Graanoogst, bij velen van u bekend o.a. als zangeres in het Sannas- en in het AnnaBonkoor , was opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie aan haar voet.

Gelukkig heeft mevrouw Graanoogst inmiddels het ziekenhuis mogen verlaten, maar terugkeer naar haar eigen huis was niet mogelijk. Ze verblijft nu in een verpleeghuis in Amsterdam Noord om daar te revalideren.

Het adres mogen we vanwege de AVG (privacy-wetgeving) niet afdrukken in deze kleine Samenspraak, maar we hangen het op de prikborden van de Gerardus Majella en de AnnaBonifatius.

Wilt u haar een kaartje sturen – dat zal ze vast erg leuk vinden – kijk dan even vóór of na de viering op het prikbord!

Bestemming collecte 14 februari 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB * Nanda Graanoogst AB*

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Marca Wolterbeek * Jan van Gameren *

Zondag 14 februari  AnnaBon

Jos van Hees * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 14 februari Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur