Nieuwsbrief zondag 14 juni 2020

De Kleine Samenspraak

 
Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 14 juni  2020                                       Sacramentsdag

Agenda

Zondag14 juni10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus SVD
Zondag14 juni10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Marga
Zondag21 juni10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus SVD
Zondag21 juni10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen

Impressies van de Gebedsdiensten in de ABG op 7 juni 2020

Ik wil met jullie delen over de gebedsdienst van de afgelopen zondag in de GM kerk. Er waren 16 mensen aanwezig bij de viering van de afgelopen zondag in de Gerardus Majella.

Het was een zeer inspirerende viering, hoorde ik van de aanwezigen. Alles hebben we gebeden, behalve na de preek heb ik meditatieve muziek gedraaid: Bless the Lord o my soul, van Matt Redman. Men kan dit nummer op YouTube vinden. Dit nummer wordt door 2 miljoenen mensen in heel de wereld beluisterd. Ik hoop dat onze parochianen naar de doordeweekse en zondagse viering terug zullen komen, na de moeilijke tijd van het covid19. De viering was goed verlopen. Iedereen heeft goed begrepen dat we na de viering geen koffie/thee konden genieten. De collecte was ook behoorlijk goed. Groeten met Gods zegen!

Pater Marianus Jehandut

In de AnnaBon waren de mensen ook erg tevreden met de viering. Ik had een psalm genomen, waarbij om en om de helft van de kerk een vers deed. Dat ging heel goed, juist door de opstelling en het beperkte aantal mensen. Een verhaal over het leven van Franciscus van Assisi had ik toegevoegd, omdat de viering gericht was op een soort natuurmystiek. In tijden van corona leek me dat passend. Het duurde ongeveer een uur.

Monique Overgaag begeleidde de mensen naar een plek en dat ging uitstekend. Maar iedereen wist ook al dat ze hun jas moesten meenemen en handen moesten inwrijven. Monique hoefde daarom weinig uit te leggen. Wij hadden een pianiste, die tijdens de stiltes lofzangen speelde. Dat was mooi.

Peter Commandeur

In de AB had Peter een fijne Franciscus-viering voorbereid. Er waren 18 bezoekers, daarnaast Peter, een lector en de organist. Die “onze” Franciscus-liederen speelde, enerzijds heel fijn, anderzijds voor een koorlid wat wrang omdat je je mond moet houden…De psalmen hebben we om en om (halve kerk) hardop gebeden. Van de gelegenheid om zelf een voorbede te houden werd door een aantal aanwezigen gebruik gemaakt.

In de collecteschaal zag ik aardig wat papiergeld liggen. Mijn indruk is dat de aanwezigen het heel prettig vonden om weer te kunnen kerken en elkaar weer te kunnen zien, – we hebben hartelijk gezwaaid over en weer – en de 1,5 meter-maatregel daarbij voor lief genomen.

Kathy  Hoogenboom

Mededelingen: 

Vanaf 7 juni t/m 4 juli houden we geen katholieke viering bij de Binnenwaai in IJburg. Want de PKN (de eigenaar van het gebouw) is voorzichtig en heeft moeilijke protocollen. De hele maand juni zullen ze nog geen vieringen houden in de Binnenwaai en voor juli is het nog onzeker. Natuurlijk mogen we niet anders doen uit respect voor hen. Verder ontwikkeling hierover zullen we u informeren. 

De preek van Pater Marianus (zondag 14 juni) kunt u vanaf aanstaande maandag lezen op de website van de ABG parochie: www.abgparochie.nl

Een brief van het bestuur

Beste medeparochianen,

Vorige week zondag, 07 juni, zijn de vieringen in de ABG-kerken hervat, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van de overheid en het bisdom. In deze Kleine samenspraak kunt u een impressie van deze vieringen lezen.

A.s. zondag 14 juni mag de Heilige Communie weer uitgereikt worden.

In beide kerken is in verband hiermee een, verplicht, hoestscherm opgehangen.

Op aanwijzing van een medeparochiaan komt u naar voren om de Hostie te ontvangen.

Vooraf desinfecteert u uw handen met een desinfecteermiddel dat op het altaar staat.

De priester c.q. voorganger brengt met een pincet de Hostie van onder het scherm naar uw hand en laat de Hostie boven uw hand los, zodat u de pincet niet aanraakt.

Als u mede-parochianen kent die geen computer of toegang tot internet hebben, wilt u hen dan telefonisch informeren over de inhoud van de Kleine Samenspraak of via het bezorgen van een uitgeprinte Kleine Samenspraak? Laten we naar elkaar omzien, zeker in deze tijd.

Aanmelden voor de vieringen

De stoelen zijn op 1½ meter onderlinge afstand van elkaar neergezet in de AnnaBon. Met moeite konden wij 30 plaatsen realiseren. Dit is ook gedaan in de Gerardus.

Als u een viering wil bijwonen, moet u zich van te voren aanmelden.

In de komende periode vinden er vier vieringen per week plaats in onze kerken:

  • woensdagochtend in de AB om 09.00 uur;
  • vrijdagochtend in de GM om 09.00 uur
  • op zondag om 10.30 uur in beide kerken.

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de ABG via abgparochie@gmail.com of op vrijdagochtend tussen 10.00 – 11.00 telefonisch via 020 – 6650070

Wij willen u vragen één viering per week te bezoeken om zo alle parochianen, zo mogelijk, 1x per week in de gelegenheid te stellen een viering bij te wonen.

Hygiënische en veiligheidsmaatregelen

De belangrijkste zijn: als u bij de kerk aankomt, zal u gevraagd worden of u klachten heeft die wijzen op corona. Als u geen klachten heeft bent u welkom. Vervolgens gebruikt u desinfecteermiddel voor uw handen.

Dit staat in de kerk voor u klaar. Uw jas neemt u mee de kerk in. Wij gebruiken de kapstok/garderobe niet. In de kerk volgt u de aangegeven looproute. Wij zingen niet.

Vanaf 14 juni kunnen wij weer ter Communie. Voordat u de Hostie krijgt, desinfecteert u uw handen opnieuw.

Op de looproute naar de voorganger staat desinfecteermiddel. De voorganger geeft u de hostie vanachter een hoestscherm.

Na afloop van de viering gaan wij meteen naar huis. Er is helaas geen koffie en thee. Uw bijdrage aan de collecte kunt u op weg naar de uitgang op een collecteschaal gooien.

Bij dit alles houdt u onderling 1½ meter afstand. Dit alles voor uw eigen en andermans veiligheid.

De toiletten alleen gebruiken indien strikt noodzakelijk. Na toiletgebruik zelf de zitting reinigen met een desinfecterende tissue, die voor u klaar ligt in het toilet.

In de komende periode zijn er geen kindernevendienstvieringen. Omdat Kiemkracht en Hangmannen moeten voldoen aan dezelfde eisen als de horeca zullen deze activiteiten helaas wrs. pas na de zomer hervat kunnen worden.

Wijzigingen in geplande vieringen

De maatregelen die de bisschoppen afgekondigd hebben, hebben ook gevolgen voor geplande vieringen.

Clara en Franciscusviering op 21 juni a.s. Deze viering wordt verplaatst naar volgend jaar. Bij vieringen mogen niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. Een gezamenlijke viering binnen ons samenwerkingsverband is hierdoor niet mogelijk.

Op 21 juni is er een Wocomviering in de AnnaBon en pater Marianus gaat voor bij de Eucharistieviering in de Gerardus.

Gezamenlijke vieringen van de ABG-parochie met de Martelaren van Gorcum in juli en augustus Gezien de huidige coronacrisis wordt het aantal gezamenlijke vieringen teruggebracht van 4 naar 2.

Op 5 juli is de AnnaBon open. Voorganger is Maurits Damsté, priester.

Op 19 juli is de gezamenlijke viering van de AnnaBon en de Martelaren in de Martelaren van Gorcumkerk. De AnnaBon is dan dicht.

Op 02 augustus gaat de gezamenlijke viering van de Gerardus en de Martelaren door in de Martelaren van Gorcumkerk. De Gerardus is dan dicht.

Op 16 augustus is er een WoComviering in de Gerardus.

Na 1 juli mogen er vieringen zijn met max. 100 personen, met 1½ meter onderlinge afstand. Dit is niet te realiseren in de ABG-kerken. Om die reden vinden de twee gezamenlijke vieringen plaats in de Martelaren van Gorcumkerk.

Wij hopen u met bovenstaande goed geïnformeerd te hebben. Uw evt. vragen kunt u mailen naar het secretariaat van de ABG-parochie. Wij wensen u gezegende zondag en een goede gezondheid toe.

Met hartelijke groet,

Locatiebestuur ABG-parochie

De orgels van de Bonifatius en Gerardus Majella – deel 3

Inleiding

In deel 1 is twee weken geleden in de Samenspraak het belang en het gebruik van een orgel in de kerk aan de orde gekomen. We hebben inzichtelijk gemaakt dat een orgel bouwen een hele kunst is. Nederland kent één beroemde orgelbouwer: Michaël Maarschalkerweerd. De ABG-parochie is ook bekend met Maarschalkerweerd. Hij heeft het grote orgel in de oude Bonifatiuskerk gebouwd. Zie deel 2 van deze serie. Het huidige orgel in de Gerardus Majellakerk is ook van zijn hand. Dit laatste deel gaat over dit orgel.

Het orgel in de Gerardus Majellakerk

Herkomst

Orgel Gerardus jaren vijftig

De geschiedenis van het orgel van de Gerardus Majella begint in Maurik, een dorp ten oosten van Wijk bij Duurstede. De in 1795 gestichte parochie van O.L.V. ten Hemelopneming te Maurik had sinds 1833 een klein tweedehands kabinetorgel. Maar de behoefte aan een groter orgel groeide, en zo’n 125 jaar geleden was men er echt aan toe. Ook deze kerk gaf de opdracht aan Maarschalkerweerd te Utrecht Waarschijnlijk was er niet al te veel geld beschikbaar, want het nieuwe orgel werd geplaatst in een kas die duidelijk veel ouder was, voorzien van niet-sprekende (geen klank voortbrengende) frontpijpen en bekroond met drie beelden, waaronder een harp-spelende David.

Maarschalkerweerd bezat het meubel en zag nu kennelijk een mogelijkheid om het kwijt te raken. Jammer genoeg is er in de archieven van Maurik geen spoor van de transactie en verdere lotgevallen van het orgel te vinden. Het Maarschalkerweerd-orgel werd rond 1890 gebouwd. Aangenomen mag worden dat het tot 1944 gefunctioneerd heeft, zij het dat archiefstukken daarover ook niet meer aanwezig zijn.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd het instrument sterk beschadigd door een granaatinslag in de kerk, die door een dijkdoorbraak ook nog onder water kwam te staan. Na de oorlog werden provisorisch herstelwerkzaamheden aan de kas verricht, zoals op een foto, vermoedelijk uit de jaren vijftig, nog te zien is. Geld voor een complete restauratie had de kleine parochie evenwel niet. In 1964 of 1965 werd het instrument, waarschijnlijk zonder kas, die niet meer te herstellen was, verkocht aan Uden en daar geplaatst in een sportzaal die tevens als kerkgelegenheid werd gebruikt. Op die locatie werd het orgel in 1990 in zeer slechte staat aangetroffen.

De kas bestond uit triplexplaten, het pijpwerk was ernstig beschadigd en door amateuristische ingrepen verminkt. Zo lag het register Gamba in­compleet onder het orgel, de verbinding tussen de pedaalklavier en het manuaal was verdwenen, de winddruk gewijzigd, enz. Dat neemt niet weg, oordeelde men, dat uit een en ander toch nog een behoorlijk orgel kon worden samengesteld, dat representatief genoemd mag worden voor de periode waarin het gebouwd werd. Daarom besloot de Katholieke Klokken- en Orgelraad het geheel aan te kopen en te proberen er een gegadigde voor te vinden.

Restauratie

Orgel Gerardus 1994

Het materiaal werd in 1990 opgeslagen in de werkplaats van Adema-Schreurs Kerkorgelbouw te Amsterdam in afwachting van een gegadigde. De Gerardus Majella-parochie hapte toe. Pastor Stam maakte zich sterk om het orgel in de Gerardus te krijgen en wist er de middelen voor te werven. In mei 1993 werd de renovatie ter hand genomen nadat de Orgelraad het instrument aan Adema Schreurs had verkocht en toestemming had gegeven voor restauratie.

Het was een niet geringe opgave. Zeventien niet sprekende frontpijpen (die geen geluid voorbrengen) werden toegevoegd, afkomstig uit een gesloopte kerk in Hazerswoude – overigens ook weer van de hand van Maarschalkerweerd. Afgezien van alle technische zaken aan het orgel zelf, moest er een geheel nieuwe eikenhouten kas ontworpen en vervaardigd worden, aangepast qua stijl en afmetingen aan de ruimte waarin het thans is geplaatst. Adema Schreurs restaureerde en de Fa. Kneppers van de Zeeburgerdijk maakte de nieuwe kas.

Meer informatie

De beknopte geschiedenis van beide orgels met de disposities treft u aan op
www.maarschalkerweerd.info Op deze interessante website is van alles over alle Maarschalkerweerd-orgels te vinden. Het is een groeidocument, de site is nog niet compleet. Er worden steeds gegevens aangevuld. Misschien kunt u ook behulpzaam zijn. Zo wordt er nog gezocht naar een foto van het orgel van de Bonifatius van vóór 1930. Wie weet heeft u dit nog in uw fotoarchief. We horen het graag.

Het gehele artikel van drie delen is te vinden op de website van de ABG: https://www.abgparochie.nl/historie

Geraadpleegde bronnen:

-Uit de geschiedenis van de St.Bonifatius, 100 jaar parochie in Amsterdam Oost,

Bert Bos, Jan de Haan en Kathy Hoogenboom, red. parochieblad Bonpraet.

-Orgels in Amsterdam,1980, Cor Boer en Theo Proeskie,

-Het Maarschalkerweerdorgel in de Gerardus Majellakerk, 1993, Cor Boer.

-website: www.maarschalkerweerd.info

-eigen archief                                                                                                          

Ben Dieker

Bestemming collecte 14 juni Gerardus Majella

voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden:

Mv. Maria Antonia Noodeloos-Bieshaar

Zondag 14 juni Anna-Bonifatius

Pator Leo Nederstigt * ovel. Fam. Willms-Esselaar * Louise Bruin * Alice Delchot * Riet Loomans van Baar *

Zondag 14 juni Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Leo Bruinsma * Overleden ouders Dieker-Sloot * Marcia Abdelgawad Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest-Elshot * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331  

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur.