Nieuwsbrief zondag 14 maart 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 14 maart 2021    4e Zondag van de veertigdagentijd

Agenda

Mededeling:

Zondag14 mrt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. James Arul SVD
Zondag14 mrt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Jaap van der Meij
Zondag21 mrt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus SVD
Zondag21 mrt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Kitty Bouwman

De vieringen in de Binnenwaai  voorlopig op geschort zijn, omdat vanwege de beperkte ruimte daar, het lastig is de coronaregels in acht te nemen. Hartelijk dank.

Afscheid van Nanda Graanoogst

Haar uitvaartdienst vindt plaats op maandag 15 maart 2021 in de AnnaBon Kerk; Persoonlijke afscheidnemend vanaf 14.00 uur-14.40 uur. De eucharistieviering begint om 14.45-16.00 uur en

De aanwezige bepaalt door de familie. De viering kunt u volgen via live streaming: livestr.nl/mo1503.htm

Stille Omgang gaat op 21 maart 2021 alleen in digitale vorm door

Het Gezelschap Van De Stille Omgang in Amsterdam heeft besloten om de Stille Omgang ook in 2021 vanwege het Coronavirus NIET in de normale vorm door te laten gaan. Het Gezelschap verzoekt de deelnemers dan ook om op 21 maart niet naar Amsterdam te komen. Deze afgelasting betreft ook de Jongerenviering op 21 maart 2021 In De Mozes en Aaronkerk.

Via de website van de Stille Omgang kunt u naar een live stream van de Heilige Mis en aansluitend wordt een online rondgang uitgezonden en tevens is er een online event voor jongeren voorafgaand aan de mis. Meer informatie: https://www.stille-omgang.nl/

Avond van de Martelaren online

Tijdens deze bijzondere avond van de Martelaren op vrijdag 26 maart 2021 komen we online samen om hen- en anderen die in 2020 zijn vermoord vanwege hun geloof. Meer informatie: Kerkinnood.nl/martelaren

Bestemming collecte 14 maart 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Jan van Gameren * Nanda Graanoogst *

Zondag 14 maart AnnaBon

Overl. fam. Willms-Esselaar * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 14 maart Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zegengebed in coronatijd

Zegen ons met de dauw van uw liefde

Zegen ons met uw warmhartige nevel

Dat wij elkaar niet besmetten met vrees

Dat wij onze harten niet op afstand houden

Zegen ons met zorg en aandacht om elkaar

Dat wij niet onverschillig en slordig leven

Kroon ons met de Naam van Uw Hoop

de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Marinus van Den Berg

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur