Nieuwsbrief zondag 15 januari 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 15 jan 2023       Tweede Zondag door het jaar

Gebedsweek voor de eenheid

Agenda

Zondag15 jan10.30Woord en  Communieviering, H. Mesdag, AnnaBon,
Zondag15 jan10.00Oecumenische Viering in Elthetokerk 10.00 uur, P. Marianus Svd Gerardus is Gesloten
Zondag22 jan10.30Eucharistieviering, P.Marianus Svd, AnnaBon,
Zondag22 jan10.30Eucharistieviering,  P. Yan Asa Svd, Gerardus
Zondag29 jan10.30Woord en  Communieviering, U. Janssen, AnnaBon
Zondag29 jan10.30Eucharistieviering, Pater. R. Huysmans, Gerardus

Gebedsweek voor de eenheid

Op zondag 15 januari zal er in de Elthetokerk, Javastraat 118 A, om 10.00 uur een oecumenische Woord- en Gebedsdienst zijn in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van alle christenen. Dominee van Laar en pater Marianus gaan voor in deze viering. U bent van harte uitgenodigd!

De Gerardus zal op 15 januari gesloten zijn.

Oecumenische viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, IJburg

Op zondag 15 januari vindt een oecumenische viering plaats in het kader van de “Week van gebed voor eenheid van christenen” met als thema: Doe goed, zoek recht.

De oecumenische viering begint om 10.30 uur. Het is de laatste oecumenische viering in de Binnenwaai waaraan zuster Mauricia zal deelnemen. In haar plaats zal voortaan Cees de Haan mee gaan doen aan de vier oecumenische vieringen per jaar vanuit de ABG-parochie en de Binnenwaai.

Wees welkom! Hartelijke groet en een gezegend nieuwjaar gewenst vanuit de  oecumenische werkgroep: Uschi Janssen, Marjolein Hekman, Zuster Mauricia, Beatrix van Dam, Arni Hubbeling, Cees de Haan

In memoriam Suze Lases (3 december 1936 – 10 januari 2023)

Een heel markant persoon is overleden: Suze Lases was heel lang de spil in de AnnaBonifatiuskerk . Je kon niet om haar heen. Ze was er altijd op de zondagen voor, tijdens en na de vieringen en op nog veel meer plekken in en buiten Amsterdam waar recht gedaan moest worden. In de AnnaBon en daarbuiten was zij degene die ervoor zorgde dat de kwetsbaren nooit vergeten werden. Zelf vertelde ze dat diaconie en gemeenschap  het meest inspirerend voor haar waren in de kerk. Ze ervoer de trouw van Jahweh: Ik-zal-er-zijn als een leidraad in haar leven. “Ik ben trouw”, zei ze “aan de oude garde in de AnnaBon, de mensen die ik al zo lang ken.” Rond 2000 organiseerde Suze dat er bussen met kerkgangers vanuit o.a. de Muiderkerk en de AnnaBon naar het grenshospitium op Schiphol gingen waar uitgewezen asielzoekers werden vastgezet. En ze voegt toe: “Ook bij het grenshospitium moeten de mensen die daar vastzitten er weet van hebben dat je er bent: een van de aspecten van trouw.”

Nadat Suze op haar 19e was ingetreden bij de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (JMJ), werkte ze als verpleegkundige acht jaar in Tanzania en kwam in 1973 terug. Ze leerde zuster Hedwig kennen, die net terug was uit India. Suze en Hedwig woonden gedurende 10 jaar samen in Almere. Suze werkte als leerling begeleidster in een verpleeghuis (de Poort)  in Amsterdam en volgde daarnaast een deeltijdopleiding pastoraat. Door veelvuldig contact met de dominee in Almere kreeg het pastoraat de vorm van oecumenische diaconie door de nachtelijke opvang van kinderen en jongeren die de politie bij hen bracht. Het laatste jaar van de studie werd uitgesteld omdat Suze door de Provinciaal in 1984/85 naar het hongerende Ethiopië werd gestuurd. Toen ze terugkwam werkte ze samen met pastoraal werker Jeroen Belwinkel vanaf het moment dat de Anna-parochie fuseerde met de Bonifatius. Suze en Hedwig kwamen in 1987 op de pastorie wonen. Later verhuisden ze naar een woning aan de Tugelaweg. Toen Hedwig overleed op 11 juli 2011 bleef Suze betrokken bij de AnnaBon. Haar krachten namen af en ca. 4 jaar geleden verhuisde zij naar een appartement waar voorheen de kweekschool van zusters JMJ was, naast het moederhuis van de Sociëteit in Den Bosch waar zij in 1956 was ingetreden. Vandaaruit onderhield ze mailcontact met diverse mensen van de AnnaBon en daarbuiten. Zo straalde ze liefde uit: trouw tot het laatst toe.

Uschi Janssen

De uitvaart van Suze is op dinsdag 17 januari om 10.30 uur in Heeswijk-Dinther (Huize Cunera/de Bongerd, Zeilstraat 1, 5473 CJ).

Bestemming collecte 15 januari AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB*

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * mevr. Bunck G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar om een voorspoedig herstel G * John Corte G*  Willem van Brussel G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Jan de Poorter* Emeritus Paus Benedictus* Prakash Dalloesingh * Zuster Suze Lases *Julia Maria Biegman

Intenties zondag 15 januari 2023 Anna-Bonifatius

Martin Stevens* pastor Leo Nederstigt.

Intenties zondag 15 januari 2023 Gerardus Majella

Johannes Cornelis Kiebert; Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder; Pastor Leo Nederstigt; Gilbert Suba; Mariano Castillo en Cresencia Castillo; Gaudencio Balio en Arcadia Balio; en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur