Nieuwsbrief zondag 15 maart 2020

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 15 maart  2020        3e zondag van de veertigdagentijd

Corona maatregelen aangescherpt

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot dinsdag 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Ga voor de volledige tekst van dit bericht van het Bisdom naar de site van het Bisdom Haarlem-Amsterdam kijken. Gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020.

Dus er is geen viering vanaf 15 maart 2020 t/m 31 maart 2020 maar wel de dagelijkse vieringen gaan door zoals altijd, zowel in de AnnaBon als Gerardus Majella kerk. Locatiebestuur ABG

Film, Muiderkerk

De derde film in het thema ‘een sterke vrouw’ is een speelfilm uit 2015  geregisseerd door  Andrew Haigh. Het is een week voor het 45-jarige huwelijksfeest van Kate en Geoff Mercer (gespeeld door Charlotte Rampling en Tom Courtenay) wanneer een brief arriveert voor Geoff. Het lichaam van zijn eerste geliefde is gevonden in het ijs van de Zwitserse Alpen waar zij begin jaren 60 vermist raakte. Het bericht brengt de echtgenoten danig uit balans. Kate begint zich te beseffen dat dit stukje historie voor haar man veel belangrijker is dan ze ooit gedacht had. Wat zegt dat over hun relatie? Dat resulteert in een teder, intiem portret over liefde op leeftijd en de keuzes die we maken in het leven.

Op vrijdag 27 maart 2020, de titel: 45 Years

Om 19.30 uur (inloop, koffie en thee : 19.00 uur), in de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam

Na afloop mogelijkheid tot gesprek met een glaasje. Toegang gratis. Vrije gift na afloop.

Zang eerste Paasdag Gerardus

Met sfeervolle paasliederen willen wij de viering op eerste Paasdag in de Gerardus een extra feestelijk tintje geven. Pastor J. Stam zal voorgaan in de eucharistieviering om 10.30 uur. Als u mee wilt zingen in het gelegenheidskoor bent u van harte welkom! We gaan twee keer repeteren o.l.v. Jos Bakker:

Zondag 29 maart van 12 uur tot 13 uur na de viering en het koffiedrinken en op zondag 5 april ( Palmzondag ) van 12 uur tot 13 uur.

Zingt u mee? Dat zou heel fijn zijn! Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Annelies Dieker- Kiebert

Vesperviering in de 40 dagen tijd door de Martelaren van Gorcum

Zaterdag 28 maart 2020 Vesperviering in de 40 dagen tijd door de Martelaren van Gorcum in samenwerking met de ABG parochie. Thema: van Donker naar Licht. We nodigen u uit rond 15.30 aan te komen voor een stiltewandeling langs  “verlichtende teksten” die u in de kerk zult aantreffen. Om 16.30 begint, zoals gewoonlijk de vesper. In samenwerking met het AnnaBon koor, rond 17.15 neemt Tessa Koopmanschap het stokje over om het thema van Donker naar Licht samen met u verder te onderzoeken aan de hand van Rembrandt’s “De terugkeer van de verloren zoon”. Ook psalm 27 die we tijdens de vesper lezen, wordt hierin meegenomen.

De middag sluiten wij af, voor wie dat wil, met een eenvoudige doch voedzame maaltijd. Voor deelname aan deze maaltijd zijn de kosten € 5. Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u dat laten weten aan Janneke de Bruin: pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam. U BENT VAN HARTE WELKOM in de Hofkerk, Linnaeushof 94 1098 KT Amsterdam.

De spiritualiteit van de Kruisweg

Het is een oude kerkelijke traditie, rond Goede Vrijdag het lijden van Jezus te overdenken in een rondgang langs 14 momenten (staties) van zijn lijdensweg. Onderweg naar Pasen willen we ons verdiepen in de spiritualiteit van de Kruisweg. In de centrale activiteit schilderen de deelnemers zelf een statie naar keuze. Het gaat niet om artistieke prestatie, maar om verkenning van de gelovige betekenis en uitdrukking van de eigen beleving.

De eerste avond kijken we naar afbeeldingen van het lijdensverhaal in de kunst  om ons op ideeën te brengen en doen we de praktische voorbereiding: verdeling van de staties en het maken van een schets. 

Op de tweede avond worden de staties geschilderd. 

Op de derde avond wordt doorgepraat over de opgedane ervaringen en wordt een viering voorbereid. 

Op de laatste avond vindt een meditatieve viering plaats rond de zelf geschilderde staties. Het is belangrijk dat u aan alle vier de avonden deelneemt. Later instappen is niet mogelijk. Een avond overslaan evenmin. Maximaal 12 en minimaal 7 deelnemers. 

Begeleiding : Tessa Koopmanschap, uschi Janssen en Jaap van der Meij 
Data : vrijdagavond 20 en 27 maart en 3 april  2020 (niet op 13 maart)
Tijd : 19.00 – 22.00 uur 
Plaats : Anna-Bonifatius, Tweede Oosterparkstraat 246 – Amsterdam 
Opgeven : bij Parochiesecretariaat, email: abgparochie@gmail.com     Tel. 020 6650070

Aan de activiteit gaat een vasten  maaltijd vooraf. Deze maaltijd begint om 18.00 uur. En staat open voor iedereen. Uw bijdrage is voor de vastenactie. Voor de maaltijd geeft iedereen die mee eet zich op bij het parochiesecretariaat: abgparochie@gmail.com en of telefonisch: 0206650070 (Om 19.00 gaan de deelnemers aan het schilderproject verder in besloten kring.) P.S.: geef uw contactgegevens door, zodat wij informatie kunnen geven, a.u.b.

Namens de begeleiders: Tessa Koopmanschap

Vastenactie

Mindoro is een eiland in de Filipijnen opgedeeld in twee provincies: Oriental en Occidental Mindoro.

Ons VastenProject 2020 richt zich op Roxas, in Oriental Mindoro. Hier wonen de Mangyans, een inheemse volk dat bestaat uit 8 etnische groepen met een eigen naam, taal en gewoontes.

In Roxas werken onze zusters SSpS en onze paters SVD samen aan de ontwikkeling van  drie etnische groepen: Hanunoo, Bangun en Tao Buhid, met nadruk op het onderwijs. Zoals pater Ewald Dinter SVD het  zegt: “Onderwijs zal hen bevrijden“. 

Het doel van dit project is de alfabetisering van de jeugd in de leeftijd van 12 – 18 jr. op de Roxas Middelbare School. Momenteel worden 17 jongens en 21 meisjes met dit project bereikt. Om alfabetisering te stimuleren hebben de SSpS en de SVD een internaat gebouwd: de San Mariano Formation House. De jongeren wonen er van maandag t/m vrijdag. In het weekend gaan ze naar hun eigen huis/familie ver weg in de bergen. 

De opbrengst van de inzameling is bedoeld voor het internaat: voor de maaltijden, schoolbenodigdheden en andere onkosten zoals activiteiten op school. Er zijn drie maaltijden per dag en volgens de zusters die daar werken kost het hen 500 euro per maand voor de hele groep. 

Het geld dat ingezameld wordt door de locaties Anna Bonifatius, Gerardus Majella en de Urbanus gaat naar bovenstaand project. U kunt zelf uw donatie overmaken op NL 23 INGB 0003872331 (ABG parochie bankrekening) t.n.v vastenactie2020.

Zuster Melina SSpS

Kijkwoestijn

Tijdens de veertigdagentijd staat er een KIJKWOESTIJN in de AnnaBon. Als u zelf thuis een kijkwoestijn wilt maken dan kunt u zondag informatie en materiaal krijgen. U kunt ook op internet zoeken naar kijkwoestijn voor de verhalen, afbeeldingen en een handleiding.

Marca Wolterbeek

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 15 maart Anna-Bonifatius

Dick Helman * Jos van Hees * Louise Bruin * Alice Delchot * pastor Leo Nederstigt *

Zondag 15 maart Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * en voor al onze dierbare overledenen 

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/vr van 10.00 tot 12.00 uur.