Nieuwsbrief zondag 15 mei 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

15 mei 2022                5e week van Pasen

Agenda

Zondag15 mei10.30 uurSamen op weg viering ABG, AnnaBon, P. Marianus SVD
Zondag22 mei10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, C. de Ronde
Zondag22 mei10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen
Donderdag26 mei09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus SVD

Samen op weg viering ABG

Beste medeparochianen, 

Op zondag 15 mei a.s. vindt de tweede Samen op Weg naar een nieuwe gemeenschap viering plaats. Zoals u weet zullen onze twee gemeenschappen, de Anna Bon en de Gerardus, op  termijn een nieuwe gemeenschap gaan vormen in de Gerardus Majella. Op weg daarheen willen wij  samen vieren, elkaar ontmoeten en beter leren kennen. 

Op zondag 27 maart was de eerste viering in de Gerardus Majella. Op zondag 15 mei is de tweede viering in de Anna Bonifatius. In de Gerardus is die dag geen viering. 

Op beide zondagen zijn lectoren uit onze beide kerken bij de viering betrokken. Wij hopen op uw aanwezigheid bij deze vieringen. Met vriendelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost 

De avondwake en uitvaart pastor Joop Stam

Afgelopen week hebben vanuit de basiliek van de H. Nicolaas de avondwake en uitvaart van pastor Joop Stam plaatsgevonden.

Het is nog mogelijk deze vieringen terug te zien via internet. Ga naar You Tube. Bovenin rechts staat het symbool van een klein vergrootglas . Klik daarop. Typ dan in het zoekprogramma ‘ Nicolaas tv’. U ziet dan de twee vieringen aangegeven. Als u daar op klikt kunt u de uitzendingen bekijken.

Op dezelfde pagina staat ook het interview met pastor Stam bij gelegenheid van zijn 60 jarig priesterjubileum vorig jaar mei. Zeer de moeite waard. Het hele interview duurt 45 minuten.                                                                                                                      Ben Dieker

Bestemming collecte 15 mei AnnaBon

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Thijse van de Rest AB * Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB *Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G *mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

John van de Rest (vader van Thijsje van de Rest) * Annemarie van Odijk – de Goede * Pastor Joop Stam * Leendert Zeegelaar *

Zondag 15 mei AnnaBon

Voor jarige Lilian en Irma * familie en moeder Ilse en Prakash * Pastor Leo  Nederstigt * Dick van Schaik * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur