Nieuwsbrief zondag 15 oktober 2023 (test)

 De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 15 oktober  2023      28e zondag door het jaar       

Agenda

Zondag15 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen
Zondag15 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Kitty Bouwman
Vrijdag20 okt09.00 uurGerardus, Geen Viering
Vrijdag20 okt09.00 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag22 okt10.30 uurAnnaBon, Geen Viering
Zondag22 okt10.30 uurGezamenlijke Viering ABG,Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag29 okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag29 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Diaken Han Hartog

Mededelingen

Beste medeparochianen,

Goed nieuws!

Op onze parochiemiddag in december kwam als wens naar voren dat de muren van de Gerardus Majella kerk voor het samengaan van onze twee gemeenschappen geschilderd zouden worden, omdat er boven de radiatoren zwarte strepen op zitten.

Van het schilderbedrijf dat de kerk een opfrisbeurt gaat geven hoorden wij deze week dat zij in de week van maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober aan de slag gaan.

Daarom is het volgende van belang:

– Op zondagmiddag 15 oktober wordt de kerk klaar gemaakt voor deze klus. Zo zullen o.a. de stoelen verplaatst moeten worden en spullen afgedekt. Voor hulp hierbij worden parochianen benaderd

– Op dinsdag 17 oktober kan er geen stoelyoga in de kerk zijn

– Op donderdag 19 oktober kunnen de Hangmannen niet bij elkaar komen in de kerk. De bijeenkomt van de Hangmannen wordt dan verplaatst naar: buurthuis Archipel, Makassarplein 1.

– Vrijdag 20 oktober wordt de ochtendviering van 09.00 uur verplaatst naar de AnnaBonifatius

– Zaterdag 21 oktober worden de stoelen weer teruggeplaatst. Ook hiervoor zullen wij parochianen vragen om te helpen.

Hopende u hiermee goed geïnformeerd te hebben,

Namens het parochiebestuur en de kerkinrichtingsgroep,

Paul Proost en Ellen van Baar

Beste medeparochianen,

Zondag 22 oktober hebben wij onze maandelijkse Samen op Weg naar één nieuwe gemeenschap viering in de Gerardus Majella kerk, om 10.30 uur. In de AnnaBonifatiuskerk zal dan geen viering zijn.

Na afloop gaan wij weer met elkaar in gesprek. U kunt dan vragen stellen en voorstellen doen. Vanuit het locatiebestuur zal u ook geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken t.a.v. de vorming van onze nieuwe ABG-gemeenschap.

Ik hoop u op 22 oktober te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,  Paul Proost, voorz. locatiebestuur

Rozenkransgebed in de oktobermaand

In oktober is er weer gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatius. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus.

Op vrijdag 20 oktober zal er in de Gerardus geen viering en geen rozenkransgebed zijn. De binnenmuren van de kerk worden namelijk gewit van 16 tot en met 20 oktober. 

Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 en 2 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen.

In de AnnaBonifatius zal er woensdag 1 november ‘ s morgens om 9.00 uur een eucharistieviering zijn.

In de Gerardus Majella zal er donderdag 2 november ‘ s avonds om 19.30 uur een eucharistieviering zijn.

In beide vieringen gedenken wij onze dierbare overledenen en ontsteken voor hen een lichtje aan de Paaskaars.

U bent van harte welkom.

HERDENKING OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN AAN DE EUROPESE GRENZEN

– zondag 5 november 2023 in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam

Op zondag 5 november vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van de vluchtelingen die afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats in. Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden. 

Ds. Ineke Bakker, voorzitter van de Werkgroep Vluchtelingen van de Nederlandse Raad van Kerken, zal tijdens de herdenkingsdienst de overweging verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende protestantse, orthodoxe en katholieke kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.

Voorafgaand aan de herdenking vindt in het Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205, om 13.30 u. een informatiebijeenkomst plaats. Spreker is Carolus Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij zal de plannen toelichten van het kerkelijke initiatief voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland.

De herdenking wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie en de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Bestemming collecte 15 oktober 2023  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * meneer ’t Zand  G * en voor degenen die hen verzorgen

Overledene

Murvin Banket *

Intenties zondag 15 oktober  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt *  Cor en Toos Molenaar  * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties  zondag 15 oktober  2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur