Nieuwsbrief zondag 16 april 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 16 april 2023       2e zondag van Pasen

Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid

Agenda

Zondag16 april10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag16 april10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, H. Hartog
Zondag23 april10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina, SSpS
Zondag23 april10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag30 april10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag30 april10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan

Mededelingen

Beste medeparochianen,

Op zondag 16 april willen wij u in de AB en op zondag 23 april in de GM, aansluitend aan de viering, informeren over de stand van zaken t.a.v. het traject om te komen tot de keuze van een centrumkerk binnen ons Samenwerkingsverband Clara en Franciscus. Wij hebben hier al over gesproken op onze parochiemiddag.

Het verslag van de parochiemiddag vindt u op de interpagina van onze parochie, met als titel: “Derde bulletin Samen op weg naar één nieuwe gemeenschap; verslag van de parochiemiddag op 10.12.2022.”
Tevens wordt u geïnformeerd over de voortgang in het proces om tot een nieuwe ABG-
gemeenschap op de locatie Gerardus Majella te komen. Wij doen dit op 2 locaties om onze oudere parochianen niet te belasten met een extra reis.

Met hartelijke groet,  namens het locatiebestuur, Paul Proost

Beste parochianen,

Hiermee informeer ik u dat ik vanaf 01 april 2023 niet meer actief ben in het locatiebestuur.

Ik ben vanaf 2010 actief betrokken geweest; eerst als bestuurssecretaris en na de start van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus als lid van het locatiebestuur. Dit heb ik met veel liefde en passie gedaan! De taak als locatiebestuur kan ik helaas niet meer goed combineren met mijn intensief-drukke betaalde baan. In goed overleg met het locatiebestuur heb ik na lang wikken en wegen dit besluit genomen. Ik blijf als vrijwilliger wel actief en betrokken bij onze parochie.

Lieve groeten,

Astrid Ameerun-Sedoc

Beste Astrid,

Namens het locatiebestuur en de parochianen van de Anna Bonifatius – Gerardus Majella parochie wil ik bedanken voor je jarenlange inzet. Je bent steeds een betrokken bestuurslid geweest met oog voor wat leeft binnen de parochie. Ook danken we voor je voor deskundige inbreng o.a. op het gebied van het vrijwilligersbeleid.

Met hartelijke groeten,

Paul Proost, voorzitter locatiebestuur ABG-parochie

Oproep  voor jongeren
Op zaterdag 22 april 2023 om 15.00 uur wordt weer een bijeenkomst voor de jongeren georganiseerd met als thema “Pinkster”. Deze bijeenkomst wordt door pater Marianus en Filomena geleid. De Jongeren vanaf 10 jaar zijn van harte welkom. Na de bijeenkomst zullen we pannenkoeken bakken. Het wordt dus erg gezellig. Kom je ook? En neem je vrienden mee!

Laat je ons weten of je komt via dit nummer: 0645593097.
De locatie is Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam

Bestemming collecte  16 april  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * mevr. Bunck G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar G * Willem van Brussel G * Max Stal G * Widja en Prim Jankipersad G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledene

Dora Ribeiro

Intenties 16 april  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Dick van Schaik  *  en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties 16 april 2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma- de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * Marcia Abdelgawad –Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest-Elshot * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur