Nieuwsbrief zondag 16 augustus 2020

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 16 augustus 2020       20e zondag door het jaar

Agenda

Zondag16 aug10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Hans Mesdag
Zondag16 aug10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Kitty Bouwman
Zaterdag22 aug11.00 uurDoopviering, Annabon, P. Marianus, SVD
Zondag23 aug10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zaterdag23 aug10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan

Een brief van het parochie bestuur

Beste medeparochianen,

Gisteravond was er de persconferentie van de regering. De boodschap was duidelijk: wij zitten nog middenin de coronaperiode. Dit heeft ook gevolgen voor ons vieringenrooster.

Pater James. De berichten uit India over een spoedige terugkeer van pater James zijn niet  hoopgevend. Voor de vieringen in september waarbij pater James zou voorgaan  is vervanging geregeld door het pastoraal team. In september zou Pater James niet voorgaan in de ABG. Hier dus geen roosterwijzigingen i.v.m. zijn afwezigheid.

Ziekenzondag in de ABG op 13 september. Ziekenzondag in de ABG gaat door, zij het in aangepaste vorm. Er zullen geen plantjes door vrijwilligers naar zieken gebracht worden. Dit uit veiligheidsoverwegingen. In plaats daarvan wordt aan zieken een kaart toegestuurd, voorzien van een bemoedigend woord van pater Marianus.

Op 27 september staat een oecumenische gebedsviering in de AnnaBon gepland met ds. G. de Vries, Muiderkerk, en zuster Melina. Vanwege de corona-maatregelen heeft de AnnaBon, waar tussen de 30 – 34 plaatsen in de kerk-ruimte zijn, geen plek om gelovigen van de Muiderkerk te ontvangen. Het pastoraal team heeft de oecumenische viering afgelast. Zr. Melina verzorgt een Woord en Communieviering in de AB.

Gerardusfeest 11 oktober. Vanwege alle beperkingen in deze coronatijd is het niet mogelijk om het Gerardusfeest te vieren zoals we dat gewend zijn.Een groepje parochianen van de Gerardus Majella denkt na over hoe dit jaar aandacht gegeven zal worden aan het Gerardusfeest. Locatiebestuur ABG, Paul Proost

Mededelingen:

De katholieke viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 IJburg zal beginnen op zaterdag 3 oktober 2020 om 17.00 uur. U bent welkom.

Bestemming collecte 16 augustus Gerardus Majella

voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Yvonne Killop AB * Alma Gunsing AB *Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G *Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden:

Dick van Schaik * Pater Savio Nederstigt (de broer van Pastor Leo Nederstigt) *

Zondag 16 augustus Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest-Elshot * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 16 augustus AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Willemien en Antoinette Willems van Dijk * Louise Bruin * Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331  

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur.