Nieuwsbrief zondag 16 februari 2020

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 16 februari 2020                             6e zondag door het jaar

Agenda

Aswoensdagvieringen

Op Woensdag 26 februari is het  Aswoensdag. Er is dan om 9.00 uur een Eucharistieviering met aswijding in de Anna/Bonifatius. En ‘s avonds om 19.30 uur viering met aswijding in de Gerardus Majella. Wilt u uw oude palmtakje meenemen?

Uitnodiging voor kinderen en jongeren

We nodigen alle kinderen/jongeren uit voor een bijeenkomst op 22 februari om 14 uur. Het thema is 40 dagen/vasten. Na afloop eten we samen pannenkoeken. Alle kinderen/jongeren zijn welkom

Namens de kindernevendienst en pater Marianus. Filomena

Filmavond in de Muiderkerk

De tweede film in het thema ‘een sterke vrouw’ is een speelfilm uit 2019 geregisseerd door Sacha Polak met de Tittel: DIRTY GOD.

Op vrijdag 21 februari 2020 om 19.30 uur (inloop, koffie en thee : 19.00 uur) In de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam. Na afloop mogelijkheid tot gesprek met een glaasje.

Toegang gratis. Vrije gift na afloop.

Het gaat over: een jonge alleenstaande moeder, die haar leven weer moet oppakken na een tragisch ongeval. Een portret van een sterke vrouw en haar gevecht tussen uiterlijke schoonheid en innerlijke waardigheid. Jade (Vicky Knight) woont samen met haar 2-jarige dochter bij haar moeder in een arbeiderswijk in Londen. In de bloei van haar leven heeft een wraakactie van haar ex haar achtergelaten met blijvende littekens. Iedereen is van harte welkom. Denice van Engel 

Actie Kerkbalans 2020  Geef voor je kerk

Beste medeparochianen,

Afgelopen zondag zijn wij als ABG-parochie bij elkaar geweest na de viering in de Gerardus Majella kerk.

Wij hebben toen als locatiebestuur onze zorgen met u gedeeld over de financiën van onze parochie. Wij hebben u verteld dat wij helaas aan personeelskosten, onderhoud, verwarming etc. veel meer geld moeten uitgeven dan wij ontvangen.

De parochie ontvangt geld uit de opbrengst van ons kapitaal uit het verleden (al is dat veel  minder dan voorheen door de lage rentestand), uit de wekelijkse collecte en uit uw bijdragen aan de jaarlijkse actie Kerkbalans. De cijfers over 2018 kunt u bekijken op de website van onze parochie.

Deze weken vindt de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. Bij deze actie wordt u gevraagd om uw jaarbijdrage aan uw eigen parochie over te maken.

Uit bovenstaande en ons verhaal van zondag j.l. begrijpt u dat uw bijdrage hard nodig is!!

Daarom willen wij u vragen in de komende dagen uw jaarbijdrage over te maken naar de volgende rekening:

NL 23 INGB 0003872331 t.n.v. RK Parochie ABG

Liever overmaken per acceptgiro? In de nieuwe Saamhorig van februari zit een acceptgiro waarmee u uw jaarbijdrage kunt overmaken.

Dank u wel voor uw bijdrage aan onze parochie. Locatiebestuur ABG

Huispaaskaarsen

In de Anna/Bonifatius en in de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2020. Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk 1 maart 2020 door U besteld worden.

In de Anna/Bonifatius bij  Jan van der Pol en in de Gerardus bij  Joke van Wees of Annelies Dieker

Ik wil U er nadrukkelijk op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden. 

Joke van Wees

Activiteiten die binnenkort plaatsvinden in Heiloo-Heiligdom O.L.V. ter Nood en Grootseminarie St. Willibrord

Kisi musical, oriëntatieweekend Seminarie en Tienerkamp

Zondag 23 februari Kisi musical “Spector”
Vrijdag-zondag 6-8 maart Oriëntatieweekend seminarie St. Willibrord
Maandag-vrijdag 6-10 Juli Tienerkamp Breakout

Secretariaat

Op vrijdag 21 februari is het secretariaat gesloten.

Bestemming collecte 16 februari Gerardus Majella:

De 1ste rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de rondgang: voor het onderhoud van het orgel.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Maria v. Voorst-Korsman* Dick Helman * Esseline Sprokkelman *  

Zondag 16 februari Anna-Bonifatius

Josephina Maria Bernadette van Hees * Louise Bruin * Alice Delchot * pastor Leo Nederstigt *

Zondag 16 februari Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom *  en voor al onze dierbare overledenen 

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/vr van 10.00 tot 12.00 uur.