Nieuwsbrief zondag 16 januari 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

16 januari 2022               2e zondag door het jaar

Agenda

Zondag16 jan10.30 uurWoord en Communieviering,  AnnaBon, Jaap van der Meij
Zondag16 jan10.30 uurOecumenische Woord- en Gebedsdienst, Gerardus, Dominee Martijn van Laar en Pater Marianus Jehandut, SVD
Zondag23 jan10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Pater Marianus Jehandut, SVD
Zondag23 jan10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Hans Mesdag

Gebedsweek voor de eenheid

Op zondag 16 januari zal er in de Gerardus om 10.30 uur een oecumenische Woord- en Gebedsdienst zijn in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van alle christenen. Dominee Martijn van Laar en pater Marianus gaan voor in deze viering. 

Het is de bedoeling dat u zich vooraf aanmeldt voor deze viering. Onze broeders en zusters van de Elthetogemeente zullen vanwege de coronabeperkingen online aan deze viering deelnemen. 

U bent van harte uitgenodigd!

Hierbij de link naar ons YouTube kanaal voor de oecumenische dienst van 16 januari aanstaande: 10.30 uur.

https://protestantsekerkamsterdamoost.us20.list-manage.com/track/click?u=9aec174e3c4a6fa58ce2a3e37&id=14975b42b6&e=11c08a1cea

Mededeling uit de Sint. Urbanus parochie gemeenschap, over de dagelijkse vieringen:

Adres: Rijksstraatweg 232, 1115 AV Duivendrecht.

Maandag: 09.00 -09.45 uur      : Heilige Mis

Woensdag: 09.00 – 14.00 uur  : Heilige Mis + lange Aanbidding.

Vrijdag: 09.00 -10.00 uur          : Heilige Mis + korte Aanbidding.

Sommige ABG parochianen hebben hierover aan pater Marianus gevraagd.

Iedereen is welkom.

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Bestemming collecte 16 januari Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * mv. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledene

Marjo van Dalsum*

Zondag 16 januari AnnaBon

Martin Stevens * Dick van Schaik * Pastor Leo Nederstigt * Kian van de Rest * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 16 januari Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma- de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Johannes Cornelis Kiebert * Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest – Elshot * Martin Doest * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur