Nieuwsbrief zondag 16 oktober 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 16 oktober 2022 29e zondag door het jaar

Agenda

Zondag 16 okt 10.30 uur Woord en Communieviering, AnnaBon, Hans Mesdag

Zondag 16 okt 10.30 uur Eucharistieviering, Gerardus, P. H. Janssen

Zondag 23 okt 10.30 uur Eucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD

Zondag 23 okt 10.30 uur Woord en Communieviering, Gerardus, J. van der Meij

Woensdag 26 okt 10.00 uur Doopvoorbereiding, AnnaBon, P. Marianus, SVD

Zondag 30 okt 10.30 uur Woord en Communieviering, AnnaBon, Marga Berkhout

Zondag 30 okt 10.30 uur Eucharistieviering, Gerardus, P. Edmund Owusu, SVD

In Memoriam

Zondag 2 oktober is Andrée Julienne, Kleine Zuster van Jezus na een moeilijke laatste periode overleden. Geboren in Bretagne kwam zij zo’n 60 jaar geleden als jonge kleine zuster van Jezus naar Amsterdam.

Eerst werkte ze in de keuken van de marine waar ze met een groep dames uit de Jordaan aardappelen pitte. Daar werd haar prille Nederlands verrijkt met plat Jordanese uitdrukkingen zoals ‘sodemieter op!’ Ze kon daar de laatste tijd nog smakelijk over vertellen.

Zo’n 60 jaar lang heeft zij zich als Kleine Zuster van Jezus op haar eigen bescheiden wijze ingezet in Amsterdam, in het drugspastoraat in de Jordaan en de laatste 10 jaar op IJburg.

Ze kwam misschien weleens over als iemand die wat tegendraads was. Ze hield niet van gewichtigdoenerij of van moeilijke procedures, maar in die tegendraadsheid werd duidelijk wat zij werkelijk belangrijk vond in het leven: er te zijn voor anderen. In alle eenvoud sloot zij vriendschappen met mensen, met name met kwetsbare mensen. Ze bezocht ze als ze ziek waren of in de gevangenis zaten.

In dierbare herinnering zijn wij dankbaar voor alles wat zij voor ons en vele mensen in Amsterdam heeft betekend. Veel mensen die haar gekend hebben in dankbaarheid haar leven herdacht en voor haar gebeden in de avondwake en de uitvaart op 7 oktober in de Sint Nicolaaskerk . Haar wens was te worden begraven in het graf van het drugspastoraat op de begraafplaats st Barbara te midden van een groot aantal van haar vrienden.

In 2010 schreef zij: “Voor mij is het leven een tocht door de woestijn, met prachtige momenten maar ook met schaduwkanten…… Degenen die mij goed kennen, weten dat ik vaak mopper. Maar ik ben ook dankbaar voor zoveel goede mensen op mijn pad. Ze zijn als de bloemetjes in de woestijn, maar gelukkig zijn ze minder zeldzaam. Zonder al die vrienden zou ik het niet redden. Zij zijn mijn ‘Manna’.

Als ik niet verder meer kan is er iemand op mijn weg die me de moed geeft, om mijn tocht voort te zetten. Dat is voor mij het bewijs dat God met mij is. Ze zijn een teken van zijn liefde, van zijn barmhartigheid “

We bidden en vertrouwen erop André Julienne mag zijn in het Licht, in de nabijheid van de Allerhoogste.

Cees de Haan – Ijburg

Verzetten datum parochiemiddag

Beste medeparochianen,

 In de Kleine Samenspraak van de afgelopen weken heb ik u uitgenodigd voor de parochiemiddag op zaterdag 29 oktober a.s. Een belangrijk punt op de agenda voor deze middag is dat wij u dan willen bijpraten over de uitkomst van het gesprek dat het bestuur van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus afgelopen woensdag 12 oktober met het Bisdom zou hebben. Dit gesprek ging over het Gebouwenplan: welke kerkgebouwen hebben wij in de toekomst nodig en kunnen wij dat ook betalen? 

Vlak voor het gesprek van afgelopen woensdag werd een van de deelnemers aan het gesprek positief getest op corona. Dit was voor het Bisdom reden om het gesprek te verzetten naar vrijdag 18 november a.s. 

Omdat het gesprek over het gebouwenplan verzet is, willen wij ook de parochiemiddag verzetten, omdat de uitkomst van dit gesprek een belangrijk agendapunt van deze middag is. De nieuwe datum wordt: zaterdagmiddag 10 december in de Gerardus Majella, start om 12.30 uur met een lunch. Toelichting: op zondag 27 november gedenken wij dat de huidige Anna Bonifatius locatie 40 jaar in gebruik is als kerkruimte en het daarop volgende weekend is het Sinterklaasfeest. Zo kwamen wij terecht op zaterdag 10 december.

Altijd lastig als een datum verzet wordt. Toch leek het ons noodzakelijk om dit te doen.

U bent dus van harte uitgenodigd op zaterdagmiddag 10 december, ’s middags vanaf 12.30 uur!!

Gedenken 40 jarig bestaan van de Anna Bonifatius locatie in de pastorie van de voormalige Bonifatiuskerk

Op zondag 27 november willen wij gedenken dat de huidige Anna Bonifatiuslocatie 40 jaar in gebruik is als kerkruimte. Wij doen dit tijdens de viering in de AnnaBon die om 10.30 uur

begint en waarbij pastoor Marianus zal voorgaan. Ook de parochianen van de Gerardus Majella zijn hierbij van harte uitgenodigd. Die dag zal er geen viering in de Gerardus Majella zijn. Na afloop van de viering drinken wij koffie / thee met gebak en is er een programma met aandacht voor dit jubileum. 

U bent van harte uitgenodigd op zondag 27 november in de AnnaBon!

(Ook goed om te weten: deze maand is het 30 jaar geleden dat de nieuwe kerkruimte van de Gerardus Majella aan de Lombokstraat in gebruik genomen werd).

Met hartelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost

Vier avonden “Lectio Divina +” in de AnnaBon

 Lectio Divina is een speciale manier van lezen en verwerken van teksten uit de bijbel. Als deelnemers aan de Lectio Divina nemen we bij het lezen van de teksten veel tijd om in alle rust de woorden en zinnen tot ons door te laten dringen. Zowel denken als gevoel als lichaamservaring spreken we aan bij het drie maal lezen van de tekst.

De teksten betreffen de lezingen uit het lectionarium van de zondag volgend op de dag waarop de Lectio Divina plaatsvindt.

 Wees welkom! Uschi Janssen en Tessa Koopmanschap

Wat: Lectio Divina +

Waar: Anna Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246

Wanneer: Dinsdag 27 september 2022, donderdag 6 oktober, donderdag 13 oktober, maandag 17 oktober. Elke avond start om 19.30 uur

Rozenkransgebed in oktober

In oktober is er gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatius. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus.

Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 en 2 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen.

In de Gerardus Majellakerk zal er dinsdag 1 november ‘ s avonds om 19.30 uur een eucharistieviering zijn. In de Anna/Bonifatius zal er woensdag 2 november ‘ s morgens om 9.00 uur een eucharistieviering zijn. In beide vieringen gedenken wij onze dierbare overledenen en ontsteken voor hen een lichtje aan de Paaskaars.

U bent van harte welkom.

ALLERZIELENHERDENKING OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN AAN DE EUROPESE GRENZEN

– zondag 6 november in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam

Op zondag 6 november, vindt om 15.00 uur in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats van de vluchtelingen die het afgelopen jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen hun verhalen een belangrijke plaats in.

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd, opdat zij niet vergeten worden. 

Rikko Voorberg, theoloog, kunstenaar en – als het niet anders kan- activist, zal tijdens de herdenkingsdienst de toespraak verzorgen. Verder werken voorgangers uit verschillende kerken mee. De herdenking wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.

Voorafgaand aan de herdenking vindt in het Huis van Sant’ Egidio, Waterlooplein 205, om 13.30 u. een informatie-bijeenkomst plaats over het migratiebeleid van de EU en de gevolgen daarvan.

Spreker is Minella van Bergeijk, directeur van ontwikkelingsorganisatie Tearfund.

De herdenking wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Amsterdam, het Jeannette Noëlhuis, de Protestantse Diaconie en de Gemeenschap van Sant’ Egidio.

Neem voor meer informatie contact op met Sant’Egidio (Joris van Gerven, 06-45694858) of met het Jeannette Noëlhuis (Gerard Moorman, 06-81673263).

Gerarduskalender 2023

In de Gerardus zijn bij Elly Bruinsma en Ria Mangelmans de Gerardus kalenders 2023 te koop.

De prijs is dit jaar € 9,–

Bestemming collecte 16 oktober AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap. 

INTENTIES

Onze zieken

Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB*

Mevr. Huls- Akker G * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G *Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Henk Brink  G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen 16 oktober

Kleine Zuster Andrée-Julienne van Jezus  * Patricia Dongor * 

Zondag 16 oktober  AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Pastor Joop Stam *  en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 16 oktober  Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur