Nieuwsbrief zondag 16 september 2018

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 16 september 2018                      24e zondag door het jaar – Vredeszondag

Agenda

Zondag 23 september om 11.00 uur Oecumenische viering Binnenwaai, IJburg
Zaterdag   6 oktober om 12.00 uur Parochiedag over Vitaliteitsnota

ABG-parochie zoekt vrijwilligers

Uiterlijk 17 oktober komt er een einde aan mijn dienstverband bij de ABG-parochie. Door de financiële situatie van het bisdom is het niet meer mogelijk een parochiecoördinator in dienst te hebben. Ik vind dat jammer, maar ik heb er begrip voor. Om de parochie goed door te laten draaien is het van belang dat mijn taken verdeeld worden onder vrijwilligers. De ABG is op zoek naar enthousiaste parochianen die taken op zich willen nemen en zo de parochie dragen. Bent u enthousiast? Neem dan contact met mij op. Aan de hand van de takenlijst kunt u dan kijken wat u graag zou willen doen. René van Eunen

Laatste Schipholwake

Beste Parochianen, vorige week werd bekend dat de vluchtelingen die op Schiphol gevangen worden gehouden naar Rotterdam worden verplaatst. Zondag 9 september 2018 hebben we – na 25 jaar- de laatste wake gehouden bij het grenshospitium. Dank u wel voor alle goede gaven van chocolade en doppinda’s waarmee zij de uitzichtloze tijd, ook op een fijne wijze, konden doden. Suze Lases

 PAROCHIEDAG, zaterdag 6 oktober 2018

Het thema van de parochiedag is: “Vele gezichten, een van hart”.

Onze ABG-parochie is onderdeel van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus. Graag willen wij u bijpraten over de ontwikkelingen die, met het oog op de toekomst, binnen het Samenwerkingsverband spelen en wat dit, mogelijk, betekent voor onze ABG-gemeenschap. Het gaat hierbij o.a. om de stand van zaken t.a.v. financiën, de beschikbaarheid van voorgangers (o.a. priesters), gebouwen en het werk dat door vrijwilligers verzet wordt. Wij willen u bijpraten en vooral horen wat u ervan vindt! Wij gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van onze ABG-parochie.

Paul Proost (voorzitter locatiebestuur ABG) en Astrid Ameerun (lid locatiebestuur) zullen ons meenemen in de toekomstige ontwikkeling, gezien en begrensd door de feiten en mogelijkheden, van onze locatie.

Samen met Tessa Koopmanschap (parochiaan en kunstenares) zullen we als parochianen, zoals gebruikelijk op onze parochiedag, zelf aan de slag gaan. Al doende, met elkaar in contact, de verwachting voor de toekomst van onze gemeenschap en de hoop op het komend rijk van God  levend houden.

Zet alvast in uw agenda dat we elkaar in de AnnaBon zullen zien op zaterdag 6 oktober van 12.00 tot 16.00 uur. We starten met een hapje en eindigen met een drankje.

U bent van harte welkom!!

Namens de pastoraatsgroep en het locatiebestuur van de ABG, Uschi Janssen

Struikelstenen

Op donderdag 4 oktober a.s. worden er op verschillende plekken in Amsterdam Struikelstenen gelegd om Joodse bewoners te herdenken die hier gewoond hebben en niet meer zijn teruggekomen. Dat zal gebeuren in de Transvaalbuurt, de Oosterparkbuurt en de Indische Buurt.

De Struikelstenen zijn een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij brengt zelf kleine gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de Nazi’s zijn gedeporteerd en vermoord. De kunstenaar noemt ze Struikelstenen omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.

Uschi Janssen zal met een aantal mensen op de fiets verschillende adressen bezoeken waar de stenen op dat moment in het trottoir gelegd gaan worden.

De tocht start op het Transvaalplein 6 om 10.15 uur en er zullen daar 4 stenen neergelegd worden. Daarna gaan we naar de Pretoriusstraat 16, waar om 10.35 uur twee stenen geplaatst zullen worden. De derde plek is in de Halmaheirastraat 4, waar om 11.00 uur een steen geplaatst zal worden. De vierde plek is in de Eerste Atjehstraat 40 hs., waar om 11.20 uur twee stenen geplaatst gaan worden.

Wanneer je wilt meedoen aan deze tocht, meld je dan aan bij Uschi Janssen. Email: uschi.janssen@gmail.com, of kom anders gewoon naar een van de genoemde huizen.

Uschi Janssen

INTENTIES                 

Bestemming rondgang collectes Gerardus Majellakerk:

De eerste rondgang is voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De tweede rondgang is voor de communicatiekosten als telefoon en papier.

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Eric Melchiot ABG * Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Hiltrud Janssen AB * Willem Tel AB * Patricia Dongor G * Charles Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * mevr. Bunck G * mevr. Banda G * Silvana Dongor G * mevr. Kramer G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

 Onze overledene:

Rudi Egbert Kenton

Intenties zondag 16 september Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt * Willemien en Antoinette Willems van Dijk

Intenties zondag 16 september Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * en voor al onze dierbare overledenen

 

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór donderdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 / 06-14280882

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op ma/wo/do van 09.30 tot 13.30 uur.