Nieuwsbrief zondag 17 december 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 17 december 2023     3e zondag van de Advent Zondag “Gaudete”

Vieringen in de Advent en Kersttijd

Zondag17 dec10.30 uur3e zondag van de Advent, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD, m.m.v.het ABG koor.
Woensdag20 dec10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag22 dec10.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag24 dec10.30 uur4e zondag van de Advent, Woord en Communieviering, Gerardus, Zr. Melina Polo, SSpS
Zondag24 dec19.00 uurKerstavondmis, Gerardus, m.m.v. kinderen en jongeren, P. Marianus, SVD
Maandag25 dec10.30Eerste Kerstdag, Eucharistieviering, Gerardus, Pastor R. Huysmans,   m.m.v. het ABG koor
Dinsdag26 dec10.30 uurTweede Kerstdag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD m.m.v. leden van het ABG koor
Woensdag27 dec10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag29 dec09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag31 dec10.30 uurFeest van de H. Familie, Oudjaarsdag, Woord en Communieviering, Gerardus, Uschi Janssen
Maandag1 jan10.30Maria moeder van God, Nieuwjaarsdag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Woensdag3 jan10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag5 jan09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag7 jan10.30 uurOpenbaring des Heren, Woord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout

Beste medeparochianen,

Op 03 december j.l. vierden wij onze laatste viering in de Anna Bonifatiuskerk.
Het was een mooie viering met meer dan 130 bezoekers. Een viering met een lach van herkenning en een traan van het afscheid.

Na afloop was er een uitgebreid buffet dat bestond uit allerlei hapjes en salades die vooraf thuis door parochianen gemaakt waren. Dank aan een ieder die iets gemaakt heeft. Het werd een moment van ontmoeting en weerzien.

Op verzoek van het locatiebestuur sprak pater Lars ons toe. De tekst van zijn boeiende toespraak vindt u hieronder.
Na afloop van het samenzijn is de reliek van Bonifatius door een loopgroep overgebracht naar de Gerardus Majella. Het Allerheiligste heeft pastoor Marianus per auto overgebracht.
Na aankomst van de loopgroep heeft in de Gerardus een korte viering plaatsgevonden.
Op 10 december was de eerste feestelijke viering van de nieuwe Anna Bonifatius Gerardus Majella-gemeenschap in de Gerardus. Het was een feestelijke viering met samenzang, zang door een groep parochianen, begeleiding door Jos op het orgel en Suzanne op de viool. Een warm welkom.
In de komende periode willen wij als gemeenschap meer naar elkaar toegroeien. Na deze goede start heb ik daar alle vertrouwen in!

Met vriendelijke groet, Paul Proost voorz. locatiebestuur

Laatste viering in de Anna/Bon, 03.12.2023, 10.30 uur

Mijzelf even presenteren voor jullie die me niet kennen (of herkennen, want ik ben al 6 jaar weg uit A’dam). Mijn naam is Lars en ik was hier in de parochie priester en kapelaan van 2005 tot dus 2017. Eerst aan aangesteld pastor, en de laatste jaren, na mijn pensioen, als vrijwilliger. Toen ik hier begon te werken was het eerste wat me opviel, en al van het begin af aan een sterke indruk op me maakte, was de sfeer. Een sfeer die me meteen een duidelijk thuisgevoel gaf. Een sfeer van openheid, van aandacht en nabijheid, een sfeer van spontaniteit, van solidariteit, van acceptatie. Al mijn eerste kennismakingsgesprek met de toenmalige pastoor Leo Nederstigt voelde als een warm bad. En zo was en bleef het gevoel ook verder, als ik begon hier als medepastor van Leo actief te zijn.
Als niet Nederlander, zoals veel van jullie al weten ben ik uit Scandinavië, was de interculturele achtergronden van de parochianen ook heerlijk om mee te maken. Zo veel verschillende nationaliteiten, tradities, gewoontes, een kleurrijk verzameling lieve mensen. Dit alles was dan ook zeer duidelijk in de verschillende activiteiten van de parochie, in de vieringen, in de bezinnende bijeenkomsten en momenten, in de uitstapjes, in de geweldige feesten niet het minste. Uitbundig, warm, persoonlijk, spontaan, delend met elkaar.
Ik heb hier in huis zo veel mogen leren. Van hoe je een parochie een ‘thuis-gevoel’ geeft. Van jullie parochianen zeker. Van pastor Leo zeker. In hem kreeg ik een fantastische leermeester en ook nog een zeer goede en dierbare vriend. Die vriendschap duurde tot zijn verdrietige overlijden toe. Een ander die een grote indruk op me maakte was zr Suze. Altijd aanwezig, altijd actief en betrokken. Ook zij is er helaas fysiek niet meer aanwezig. En alle actieve vrijwilligers, een hele massa, iedereen ervan heeft op haar of zijn manier een grote invloed op het parochiële leven geleverd. Waar ik zeer van genoten heb!
En nu gaat deze kerklocatie dicht. Zeker niet de eerste keer in de geschiedenis van Amsterdam-Oost. Anna-kerk weg, Bonifatius-kerk weg, de grote Gerardus Majella ook, het werd uiteindelijk de ABG-parochie. En nu geconcentreerd in de tweede Gerardus-locatie, in de Indische buurt. Waar al lang dezelfde warme en vriendelijke sfeer heerst als hier. Dus daar binnenkomen voelt ook als thuis. Neem dus de sfeer van hier gewoon mee verder. Onze parochie leeft toch voort.
En, zoals een paar pausen duidelijk en vaak gezegd hebben: Weest niet bang. Weest niet bang.
Veel geluk, veel succes aan iedereen, aan pastoor Marianus en zijn medebroeders, aan de zusters, aan jullie allen in deze fantastische kerk-gemeenschap van Amsterdam Oost. Goede reis verder! –
Applaus voor ABG !

Verplaatsen woensdagochtendviering van de AnnaBon naar de Kastanjehof

Na sluiting van de AnnaBon zal de woensdagochtendviering verplaatst worden naar de Kastanjehof.
Van 10.00 tot 11.30 uur mogen wij gebruik maken van de Buurtkamer in de Kastanjehof voor de viering van de H. Eucharistie met aansluitend koffie en thee. Deze viering is voor de hoogbejaarde bewoners van de Kastanjehof, voor de parochianen die nu op woensdagochtend naar de AnnaBon komen en voor eenieder die deze H. Mis wil bijwonen.

Kerststallen in de Martelaren

In de H.H.Martelaren van Gorcum kerk vindt op 17 december, na de viering van 10.30 uur, de opening plaats van de 25e editie van de jaarlijkse Kerststallententoonstelling. In deze viering zal Frank de Haas samen met Pastor Lars Frendel voorgaan.
Pater Lars is een oude bekende! Hij is specifiek bij deze viering uitgenodigd omdat hij tot de orde der Franciscanen behoort en hij veel afweet van de geschiedenis van de kerststal, die 800 jaar geleden door de Heilige Franciscus is bedacht. Lars zal hier tijdens de opening over vertellen. U bent van harte uitgenodigd, zowel bij de viering als bij de opening.
H.H.Martelaren van Gorcum – Linnaeushof 94

Doop in ABG Parochie

Vanaf nu af doopt Pater Marianus Jehandut, SVD, de kinderen van de ABG-parochie op elke eerste zaterdag van de maand, om 11.00 uur. Graag uw aandacht hiervoor. U mag direct contact opnemen met mij op dit whatsappnummer: 06-4895 4567 of via de email van de ABG-parochie: abgparochie@gmail.com.

Dank voor uw aandacht! P. Marianus, Jehandut, SVD.

Bestemming collecte 17 december 2023 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB.

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Wonny van Bercheycke * Nellius ’t Zand * en voor al onze dierbare overledenen

Intenties zondag 17 december 2023 ABG-parochie

Johannes Rademaker * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Johannes Stokvis * Prakash Dalloesingh * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 06 4895 4567
Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!
Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.
Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl
Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331
Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur