Nieuwsbrief zondag 17 maart 2024

De Kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost
Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl
Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 17 maart 2024 5e Zondag van de veertigdagentijd

Vieringen in de Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen                                  

Zondag17 maart10.30 uur5e zondag veertigdagentijd, Eucharistieviering, Gerardus, Pastor Henk Janssen
Woensdag20 maart10.00 uurEucharistieviering met boeteviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD
Vrijdag22 maart09.00 uurEucharistieviering met boeteviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag24 maart10.30 uurPalmzondag Eucharistieviering met palmuitdeling, Gerardus, P. Kristoforus Alfrianto, SVD m.m.v. het ABG koor
Woensdag27 maart10.00 uurEucharistieviering  in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Donderdag28 maart19.30 uurWitte Donderdag Plechtige Eucharistieviering ter herdenking van het Laatste Avondmaal, Gerardus, Pastor R. Huysmans
Vrijdag29 maart15.00 uurGoede Vrijdag Kruisweg, Gerardus, o.l.v. parochianen  
Vrijdag29 maart19.30 uurAvondplechtigheden, Gerardus o.l.v. parochianen met kruisverering, waarvoor u zelf bloemen mee kunt nemen.
Zaterdag30 maart20.30 uurPaaszaterdag, Paaswake, Gerardus P. Kristoforus Alfrianto, SVD en Jaap van der Meij m.m.v. het ABG koor  
Zondag31 maart10.30 uurHoogfeest van Pasen, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD en Diaken Patrick Gunther m.m.v. het ABG koor  
Maandag1 april10.30 uurTweede Paasdag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD

Mededelingen

Boetevieringen voor Pasen

Woensdag 20 maart om 10.00 uur eucharistieviering met boeteviering in de Kastanjehof.

Vrijdag 22 maart om 9.00 uur eucharistieviering met boeteviering in de Gerardus Majellakerk

Palmpaasstokken maken in de Gerardus Majella

Op 23 maart 2024, van 13 tot 15 uur, worden er  palmpaasstokken gemaakt in de Gerardus Majella.  Alle kinderen zijn van harte welkom!

Goede Vrijdagavond, intenties en bloemenhulde

Het is een mooie traditie om in het bijzonder op Goede Vrijdag nadrukkelijk onze noden voor de Heer te brengen. Het is de dag dat het lijden en de dood van Jezus centraal staat. Hij is onze bondgenoot en lotgenoot. Hij heeft meegemaakt wat ieder van ons overkomt. Waar kunnen wij beter terecht?

In de vrijdagavond-viering op Goede Vrijdag willen wij graag onze hoop en vertrouwen in God uitdrukken en tegelijkertijd Hem voorleggen wat er in ons leeft aan zorgen, pijn en verdriet.

In de garderobe van de Gerardus liggen vanaf Palmzondag kaartjes waarop u anoniem kunt schrijven waar u zich zorgen om maakt, waar u verdrietig om bent of aan welke mensen u speciaal wilt denken of voor wilt bidden.

De geschreven kaartjes kunt u Goede Vrijdagavond meenemen naar de viering in de Gerardus of op een eerder moment in het daarvoor bestemde mandje doen in de garderobe of op enig moment afgeven. Zo bevelen wij onze eigen kruisweg en de weg die anderen moeten gaan aan bij de Heer en hopen er samen kracht uit te putten. Ook kunt u op Goede Vrijdagavond het kruis vereren met bloemen, met een handkus, een buiging of anderszins. De bloemen worden na de viering herschikt en gaan dan deel uitmaken van de versiering met Pasen. De bloemenhulde is dus in de avondviering en niet zoals de AnnaBon gewend was bij de Kruisweg in de middag.

In de garderobe ligt nog een los artikeltje over de huidige Kruisweg zoals eerder in de Samenspraak is gepubliceerd.

Laten we er samen een inspirerende Goede Vrijdag viering van maken. De Heer nodigt ons daartoe uit.

Ben Dieker

Bestemming collecte  17 maart  2024 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Collecte is het symbool van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen. 

Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB.

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G *  Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * Muriël Corte ( voor beterschap na de operatie) G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Hilda Coutinho-Post * Widja Jankipersad *

Intenties 17 maart  2024 ABG-parochie

Voor een familie om vrede en een goede harmonie * Pastor Joop Stam *  Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Prakash Dalloesingh * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567
Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!
Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.
Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).|
Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.|
Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl
Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331
Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur