Nieuwsbrief zondag 17 september 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 17 september  2023      24e zondag door het jaar       

Agenda

Zondag17 sept10.30 uurAnnaBon, Geen Viering
Zondag17 sept10.30 uurGezamenlijke viering ABG, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, Jehandut, SVD
Woensdag20 sept09.00 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina, SSpS
Zondag24 sept10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Bert Wooning, SVD
Zondag24 sept10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag1 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Peter Commandeur
Zondag1 okt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, Pastor Ruud Huysmans,

Mededelingen

Beste mede-parochianen,

A.s. zondag 17 september vindt in de Gerardus Majella kerk om 10.30 uur weer een Samen op weg naar één nieuwe gemeenschap viering plaats.

Op die dag is de AnnaBonifatius kerk gesloten.

Na afloop van de viering gaan wij graag weer met u in gesprek. U kunt dan vragen stellen en voorstellen doen. Vanuit het locatiebestuur zal u geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken t.a.v. de vorming van onze nieuwe ABG-gemeenschap.

Ik hoop u op 17 september te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,  namens het locatiebestuur, Paul Proost voorzitter

Doop in ABG Parochie

Vanaf nu af doopt Pater Marianus Jehandut, SVD de kinderen van de ABG perochie op elke eerste zaterdag van de maand, om 11.00 uur. Graag uw aandacht hierover. U mag direct contact opnemen met mij naar dit whatsappnummer: 0648954567 of via de email van de ABG parochie: abgparochie@gmail.com. Dank voor uw aandacht!  P. Marianus, Jehandut, SVD.

Bezoekgroep

Beste parochianen,

In de pastoraatsgroep ABG is de wens uitgesproken er te willen zijn voor de parochianen van de ABG-parochie. Voor parochianen die behoefte hebben aan bezoek aan huis.

Daarvoor wil het team, bestaande uit Pater Marianus, Zr. Melina, Kathy Hoogenboom en Constance de Ronde (coördinator) graag een groep ‘Huisbezoek’ bijeenbrengen.

Wij willen u vragen of er mensen in onze gemeenschap zijn die aan deze groep ‘Huisbezoek’ willen deelnemen.

U kunt uw deelname opgeven bij het secretariaat telefoonnummer: 020-6650070.

E-mail: abgparochie@gmail.com

Met vriendelijke groet, Constance de Ronde

Oecumenische gespreksgroep

In de Muiderkerk komt al jaren een groepje protestanten en Rooms-katholieken samen. We lezen en bespreken met elkaar een door onszelf gekozen boek. Zo leren we over en weer elkaars ideeën kennen en delen we ervaringen van geloof en leven. We lezen momenteel samen teksten van de joodse filosoof Martin Buber. Eerder lazen we een boek over avondmaal/eucharistie, over Maria, over ‘een gebroken wereld heel maken’ van rabbijn Jonathan Sacks.

Het aantal Rooms-katholieken in dit groepje is nogal gekrompen. Daarom een oproep aan iedereen van de ABG-parochie die belangstelling heeft voor ontmoetingen met protestanten en die graag een boek leest en bespreekt: doet u mee?

De eerst volgende bijeenkomst is op donderdagmiddag 21 september, 15.30-17.30 uur in de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37. Wilt u eerst een keertje komen kennis maken: uitstekend!

Meestal ben ik er zelf ook bij. Wilt u eerst wat informatie: bel me gerust: 06 103 25 127.

Hartelijke groet, Greteke de Vries, predikant Muiderkerk.

Laudato Si’ middag in tuin van Urbanuskerk

De Laudato Si’-werkgroep van de Clara &Franciscusparochie en het Jeannette Noëlhuis organiseren evenals in 2021 weer een Laudato Si’ middag in de prachtige tuin van onze kerk. Deze vindt plaats op zaterdagmiddag 23 september van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Verschillende mensen zullen workshops geven over allerlei onderwerpen die te makken hebben met

zorg voor de schepping. Aan het eind is er in de buitenlucht een korte scheppingsviering, het is immers de ‘’periode van de schepping’’ die door veel kerken wereldwijd wordt gevierd. Het Jeannette Noëlhuis biedt aansluitend een vegetarische BBQ aan met soep en brood.

Aanmelden: abgparochie@gmail.com

Inhoud Workshops

Nature Walk – met zr. Melina Polo

Ontdek al wandelend de stilte in de natuur.

Grootouders voor het Klimaat  www.grootoudersvoorhetklimaat.nl

 – met Margriet Goddijn

Je bent wel senior, maar daarmee niet zonder betrokkenheid! Menig senior deelt jouw zorgen over klimaat en milieu. De organisatie Grootouders-voor-het-klimaat laten de milieustem van de senioren duidelijk horen. Margriet Goddijn, secretaris van de kerngroep uit Amsterdam vertelt over de inzet van de Grootouders en haar ervaringen.

Klimaatgesprekken www.klimaatgesprekken.nl – met Nienke Hendriks

Hoe raak je in gesprek met andere mensen over het klimaat? De organisatie Klimaatgesprekken heeft daar een antwoord op. In deze workshop een eerste blik in de methode en het aanbod van Klimaatgespreken. Laat je inspireren om met gelijkgestemde mensen op onderzoek uit te gaan naar een leefstijl, die duurzaam is en voor jou werkt.

Ecofeminisme – met Nikki van Apeldoorn

Nikki Apeldoorn studeerde ecofeministische theologie in Guatemala en woont sinds ruim anderhalf jaar weer in Nederland, in het Jeannette Noëlhuis. Samen met jullie wil ze mediteren op het gedachtegoed van de ecofeministische theologe Sallie McFague, de wereld als het lichaam van God. Aan de hand van Sallie’s groene reflecties duiken we de diepte in door met elkaar in gesprek te gaan over een nieuw klimaat voor de theologie, één die van betekenis kan zijn voor de huidige tijd en de ecologische crisis waar we in leven.

Jezus Disruptor – met Frits ter Kuile

Op naar Jerusalem: Jezus was disruptief en bereid om daarvoor aangehouden te worden en met detentie, geseling, bespotting en zijn leven te betalen.  Na een kennismaking, gaan we met elkaar in gesprek: Wat weerhoudt mij ervan en wat geeft mij vreugde in de navolging van dit disruptieve aspect van zijn leven? We bespreken dit in kleine groepjes én plenair. 

KlimaatDrama – met Uschi Janssen en Tessa Koopmanschap

Duivendrecht ligt op een verzonken berg. Kijk naar beneden, daar liggen de landschappen van vroeger opeengestapeld – de toendra, de wadden, de lagune, het moeras, de kreken, de veenweiden. Samen zullen we het ‘drama’ van de ontwikkeling van het veenweidelandschap achter de Urbanus uitspelen door verschillende rollen op ons te nemen. We zullen in het gezamenlijke spel ervaren wat de klimaatverandering met de veenweide doet en wat de gevolgen voor het klimaat zijn.

Hoop en wanhoop in de ecologische crisis – met Mieke van Opheusden

We leven in een crisis die de rest van ons leven gaat duren, alles is onzeker. Wegkijken is verleidelijk. Als we onze emoties toelaten, raken we overspoeld. Herken je dat? Waar vinden we wortels in ons onzekere bestaan? Hoe kijken we het monster van de klimaatcrisis in de bek zonder aan wanhoop ten onder te gaan? Met behulp van oefeningen delen we onze verhalen en gaan zo op zoek naar antwoorden.

Uitnodiging 125 jaar Kathedrale Basiliek Sint Bavo

Op zaterdag 30 september open ik de deuren van onze Bavokathedraal in Haarlem voor een dag van het bisdom Haarlem-Amsterdam. We hopen ook u dan te mogen ontvangen. Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom. Kom even thuis in de kathedraal voor ontmoeting, deelname aan een rondleiding, het bekijken van historische beelden, het beklimmen van de torens en de koepel of het bezoeken van ons museum. Zelf zal ik graag aanwezig zijn om u te ontmoeten. Uit dankbaarheid verzorgen we ter afsluiting om 15.30 uur een feestelijke viering van de Eucharistie.

Met hartelijke groet en beste wensen voor Gods zegen,

Namens Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks,

F.J. Bunschoten, plebaan St. Bavo Kathedraal.

Rozenkransgebed in de oktobermaand

In oktober is er weer gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatius. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus.

Gerardusfeest op zondag 8 oktober 2023

Dit jaar vieren we het Gerardusfeest op zondag 8 oktober met een feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur. Pater Marianus zal voorgaan in deze viering.

Wij willen ons opnieuw laten inspireren door onze patroonheilige Gerardus Majella. We hopen dat het een heel sfeervolle viering zal worden, waarin wij onze verbondenheid met de Heer en met elkaar mogen vieren en versterken. U bent van harte welkom! Uw aanwezigheid zal de feestvreugde zeker vergroten.

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij hopen dat er onder ons mensen zijn die iets lekkers willen bakken. Dat maakt het geheel extra feestelijk.

Bestemming collecte 17 september  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB * Murvin Banket AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * en voor degenen die hen verzorgen.

Intenties zondag 17 september  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt *  Marca Wolterbeek * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties  zondag 17 september  2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * Pastor Joop Stam * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur