Nieuwsbrief zondag 18 april 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 18 april 2021       3e zondag van Pasen

Agenda

Zondag18 apr10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus SVD
Zondag18 apr10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Hartog
Zondag25 apr10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa SVD
Zondag25 apr10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Han

Kleding inzameling

Dit jaar is er weer de kledingzamelingactie van Sam’s Kledingactie voor mensen in nood. Dit jaar is voor Congo bestem. U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren in de AnnaBon kerk 2e Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam en Gerardus Majella kerk, Lombokstraat 2 1094 AL Amsterdam op 24 april 2021 van 10.00 uur-12.00 uur.

Bestemming collecte 18 april 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Hans Huitema (vader van Zr. Els van de Kleine Zusters van Jezus) ABG * Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Bep Huitema (moeder van Zr. Els van de Kleine Zusters van Jezus)

Zondag 18 april AnnaBon

Cor en Toos Molenaar * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 18 april Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zegengebed in de coronatijd

Zegen ons met de dauw uw liefde

Zegen ons met uw warmhartige nevel

Dat wij elkaar niet besmetten met vrees

Dat wij onze herten niet op afstand houden

Zegen ons met zorg en aandacht om elkaar

Dat wij niet onverschillig en slordig leven

Kroon ons met de Naam van Uw Hoop

de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige geest.

Marinus van den Berg

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur