Nieuwsbrief zondag 18 september 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 18 september 2022      25e zondag door het jaar

Agenda

Zondag18 sept10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag18 sept10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout
Zondag25 sept10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Constance de Ronde
Zondag25 sept10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Zr. Melina Polo, SSpS
Zondag 2 okt10.30 uurWoord en Communieviering , AnnaBon, Peter Commandeur
zondag 2 okt10.30 uurGerardusfeest, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD

In memoriam Patricia Dongor

Met een druk bezochte en  indrukwekkende viering op de begraafplaats Buitenveldert is op vrijdag 9 september afscheid genomen van Patricia Dongor. Zij overleed na een ernstige ziekte op 2 september j.l. op 64 jarige leeftijd in het Sarphatihuis.

Patricia was een trouwe parochiaan van de Gerardus. Zij was actief als lector en hielp mee met de voorbereiding op de eerste Communie. Ze was lid van verschillende koren waaronder het Sanneskoor en het Gemazakoor. Muziek was haar passie.  Ze zette zich ook in voor het Antoniusgebed en had een grote devotie voor Maria. Het Marialegioen was voor haar een grote steun. De kerk was haar alles. Op feestdagen bakte ze graag iets voor bij de koffie na de viering om de feestvreugde te verhogen. Zij hield van lekker eten, koken en bakken.

Patricia was trots op haar dochter en haar twee kleinkinderen. Ze was gek op haar hele familie, broer,(schoon)zussen, nichten en neven. Haar innemende persoonlijkheid, haar blijmoedigheid en positieve instelling droegen er aan bij dat zij een graag geziene gast was. Ze was bescheiden en enthousiast. Je kon op haar rekenen. Haar ‘ ja’ was ‘  ja!’ Vol overgave deed ze wat haar gevraagd werd. Haar chronische ziekte maakte het helaas niet altijd mogelijk om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap. Dat vond Patricia heel erg. Als het ook maar even kon, was zij er. Als zij niet kon komen zorgde zij voor een achterwacht, accuraat en plichtsgetrouw  als ze was. Patricia was een diep gelovige, krachtige en  hartelijke parochiaan.

We zullen haar missen als een vertrouwde verschijning in onze kerk.  Dat zij mag rusten in de nabijheid van de Heer op wie zij altijd haar vertrouwen heeft gesteld.

Ben Dieker

Mededelingen

Beste medeparochianen,

Hierbij de tekst van de mededeling die ik, ook namens onze zusters SSpS, in augustus in onze beide kerken gedaan heb. Zoals u weet is onze parochie een woning aangeboden voor de zusters in de Oosterparkbuurt. Nadeel van deze woning is dat hij maar 55 m2 is, twee slaapkamers heeft en er maar 2 zusters kunnen wonen. Bovendien is duidelijk geworden dat de huur tussen de 1000,– en de 1500,– euro zal liggen. Dat is veel geld voor de zusters. Recent is de zusters een woning aangeboden door de Vincentius – de Boom parochie in Amsterdam Oud West. In deze woning kunnen 3 zusters wonen en de huur ligt zelfs onder het niveau van een sociale huurwoning. Bijzonder detail: dit is de woning waar pastor Stam gewoond heeft.

De zusters hebben ja gezegd tegen deze woning. Wij gunnen hun van harte een goede woning, zeker nu er een nieuwe zuster in Amsterdam is komen wonen: zuster Suchita, afkomstig uit India.

De zusters willen deel blijven uitmaken van de ABG-gemeenschap. Tegelijkertijd is aan het wonen in de Vincentius – de Boom parochie verbonden dat de zusters zich ook daar zullen inzetten. Over dit laatste zal nog overleg plaatsvinden tussen de zusters en deze parochie. Volgens planning gaan de zusters begin oktober a.s. verhuizen.

De zusters en ik hebben opgeschreven en besproken wat zij allemaal in onze parochie

doen. Wat zij in ieder geval zullen voortzetten is:

– Kiemkracht, het missiewerk van de zusters, de paters SVD en de parochie ABG

– zuster Melina blijft WoCom-voorganger en lector

– het secretariaat, zoals het maken van de Kleine Samenspraak en de postafhandeling

Er blijven echter taken over, in de AB, die overgenomen zullen moeten worden door vrijwilligers uit de AnnaBon. (Dit is inmiddels deels gelukt)

Het gaat dan om:

– Kosterwerk op zondag (inmiddels hebben zich 2 personen gemeld. Nog iemand erbij zou fijn zijn)

– Het koffie / thee zetten op zondag. (Ook hier wordt nog een vrijwilliger gezocht)

– Rondbrengen van de Saamhorig in de Oosterparkbuurt. Als u een taak op zich kunt nemen, graag, u kunt zich melden bij zuster Eustokhia.

Verder het volgende:

– Op woensdag 12 oktober heeft het Dagelijks Bestuur van het SWV Clara en Franciscus een gesprek op het Bisschopshuis in Haarlem over het gebouwenplan. Welke kerken hebben wij nodig nu en in de toekomst binnen het SWV?

– Op 29 oktober willen wij u voorstellen een parochiemiddag te houden. Wij willen u dan o.a. bijpraten over het gesprek met het Bisdom en gaan wij met elkaar in gesprek over het traject van het samengaan van onze ABG gemeenschap op één locatie. Deze middag willen wij houden in de Gerardus Majella

– de AnnaBon kerkt a.s. november 40 jaar in de voormalige pastorie van de Bonifatiuskerk. Wij willen hier aandacht aanbesteden op een zondag eind november / begin december, o.a. door koffie / thee met gebak na afloop van een zondagse viering. Daarvoor willen wij onze medeparochianen van de Gerardus Majella ook uitnodigen. Wij moeten dit nog met pater Marianus bespreken.

Actualiteit.

Afgelopen zaterdag was er een dag voor besturen van parochies binnen ons Bisdom. Hier kwam o.a. aan de orde de grote zorgen die er zijn over de kosten van energie. Zo waarschuwt Energie voor Kerken dat het basistarief voor gas en elektriciteit met tussen de 300 en 400% zal stijgen. Dit vraagt om een aanpak, ook binnen de ABG, om het energiegebruik zoveel mogelijk te beperken, omdat wij anders de rekening niet kunnen betalen c.q. dat dit ten koste zal gaan van onze reserves. In de komende weken zal het locatiebestuur, nadat hierover aan verschillende groepen vrijwilligers om advies gevraagd is, met een aanpak komen.

Namens het locatiebestuur, Paul Proost

Vier avonden “Lectio Divina +” in de AnnaBon

Lectio Divina is een speciale manier van lezen en verwerken van teksten uit de bijbel. Als deelnemers aan de Lectio Divina nemen we bij het lezen van de teksten veel tijd om in alle rust de woorden en zinnen tot ons door te laten dringen. Zowel denken als gevoel als lichaamservaring spreken we aan bij het drie maal lezen van de tekst.

De teksten betreffen de lezingen uit het lectionarium van de zondag volgend op de dag waarop de

Lectio Divina plaatsvindt.

Wees welkom! Uschi Janssen en Tessa Koopmanschap

Wat: Lectio Divina +

Waar: Anna Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246

Wanneer: Dinsdag 27 september 2022, donderdag 6 oktober, donderdag 13 oktober,

maandag 17 oktober. Elke avond start om 19.30 uur

Gerardusfeest op zondag 2 oktober 2022

Dit jaar vieren we het Gerardusfeest op zondag 2 oktober met een feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur. Pater Marianus zal voorgaan. Jos de Goede zal ons begeleiden op het orgel samen met Suzanna Ton op haar viool.

Wij willen ons opnieuw laten inspireren door onze patroonheilige Gerardus Majella. We hopen dat het een heel sfeervolle viering zal worden, waarin wij onze verbondenheid met de Heer en met elkaar mogen vieren en versterken. U bent van harte welkom! Uw aanwezigheid zal de feestvreugde zeker vergroten.

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij hopen dat er onder ons mensen zijn die iets lekkers willen bakken. Dat maakt het geheel extra feestelijk.

Bestemming collecte 18 september AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Thijsje van de Rest AB * Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB *

Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB*

Zuster Andrée-Julienne (Kleine Zusters van Jezus)  ABG *

Mevr. Huls- Akker G * Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen 18 september

Patricia Dongor * Overleden familie van Leonid en Inga (Joke Klein-de Wit * Pieter-Joost Klein * Diana Klein-Panchenko * Karolina Klein * )

Zondag 18 september  AnnaBon

Ria Panday * Pastor Leo Nederstigt * Jan en  Montse van de Emster *  en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 18 september  Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt *  en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur