Nieuwsbrief zondag 19 april 2020

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 19 april  2020             2e zondag van Pasen

Bemoedigingswoord rond Paastijd

1. Paasbrief Nederlandse Bisschoppen

2. Paasmeditatie van pastor Marianus Jehandut,SVD 

U kunt dat vinden en lezen als u op bovenstaande titels klikt. 

Wijziging tijden spreekuur en bereikbaarheid pater Marianus tijdens het spreekuur

In de AnnaBonifatiuskerk houdt pater Marianus spreekuur op woensdag van 09.30 – 10.30 uur;

In de Gerardus Majellakerk houdt hij spreekuur op donderdag van 16.00 – 17.00 uur.

Gedurende de coronacrisis blijven wij zoveel mogelijk thuis.

In deze moeilijke periode is pater Marianus op bovenstaande spreekuurtijden telefonisch bereikbaar voor parochianen. Zij mogen hem bellen op 06 48954567.

SamenKerk gaat digitaal!!

Tijdelijke oplossing vanwege de coronamaatregelen.

De Goede Week is begonnen, Pasen staat voor de deur…en u kijkt uit naar SamenKerk, het bisdomblad dat u zoals gebruikelijk kunt meenemen vanuit uw parochiekerk of via de website kunt lezen. In deze tijd worden vieringen gestreamd en is SamenKerk dit keer uitsluitend digitaal te lezen. SamenKerk kan digitaal gelezen worden via bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl met o.a.: –  een bemoedigend woord van mgr. Jos Punt en Goede Week en Pasen vieren in deze tijd. Veel leesplezier toegewenst.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G *Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is gesloten.