Nieuwsbrief zondag 19 februari 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 19 februari 2023      7e zondag door het jaar

Agenda

Zondag19 feb10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen
Zondag19 feb10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan
Woensdag22 feb09.00uurAswoensdag, Eucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Woensdag22 feb19.30 uurAswoensdag,Oecumenische viering, Gerardus, Ds. Martijn van Laar (Eltheto gemeenschap) en  P. Marianus, SVD
Zondag26 feb10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag26 feb10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD
Zondag5 maart10.30 uurWoord en Communieviering,  AnnaBon, H. Hartog
Zondag5 maart10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Marga Berkhout

Oproep voor jongeren

Op zaterdag 25 feb 2023 om 15.00 uur wordt een bijeenkomst voor de jongeren georganiseerd met als thema “vasten”. Deze bijeenkomst wordt door pater Marianus en Filomena geleidt.

De Jongeren vanaf 10 jaar zijn van harte welkom. Laat je ons weten of je komt via dit nummer 0645593097. De locatie is Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam.

Kinderennevendienst.

In de Gerardus willen we graag starten met de kinderennevendienst. Elke zondag zijn kinderen vanaf 4 jaar van harte welkom.

Wilt u nog het Saamhorig blad thuis ontvangen ! Graag uw gegevens aan ons doorgeven via ons e-mailadres: abgparochie@gmail.com

Ophangen van een gedachteniskruisje voor Suze Lases

Op zondag 19 februari vindt een wocomviering in de Annabon plaats waarbij we in gezelschap van de familie van Suze Lases, de parochianen en wat mensen uit de Muiderkerk, een gedachteniskruisje zullen ophangen voor Suze. 

Suze is op 17 januari begraven in Heeswijk Dinther op de begraafplaats waar alle zusters JMJ begraven worden.

Vieringen Aswoensdag

                     Op Woensdag 22 februari is het Aswoensdag

‘s Morgens om 9.00 uur is er in de AnnaBonifatius een eucharistieviering met aswijding. Pater Marianus zal voorgaan.

‘s Avonds om 19.30 uur is er in de Gerardus Majellakerk een oecumenische viering met aswijding. Pater Marianus en dominee van Laar zullen voorgaan. U bent van harte welkom.

Wilt u uw oude palmtakjes meenemen?

HUISPAASKAARSEN

In de Anna/Bonifatius en in de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2023. Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk 26 februari 2023 door U besteld worden.

In de Anna/Bonifatius bij  Jan van der Pol en in de Gerardus bij  Joke van Wees of Annelies Dieker. Ik wil U er nadrukkelijk op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden.                                                                                              

Joke van Wees

DE SPIRITUALITEIT VAN DE KRUISWEG 2023

Vier vrijdagavonden in de vastentijd

Gedurende deze avonden gaan we ons verdiepen in de spiritualiteit van de kruisweg. Daarbij kiezen de deelnemers een statie met als doel:

1.  Het verkennen van de gelovige betekenis van het lijdensverhaal.

2.  Het uitdrukken van de eigen beleving bij het bijbelverhaal.

3.  Een brug slaan tussen de kruisweg van Jezus Christus en thema’s in het eigen leven.

De eerste avond:

Een inleiding op het thema vanuit de bijbel en uitgaande van werk van beeldende kunstenaars en hun interpretaties en associaties; we maken een schets van onze eigen interpretatie van de gekozen statie, waarin tot uitdrukking komt wat het lijdensverhaal met ons doet.

De tweede avond:

De eigen inspiratie en associaties tot uitdrukking brengen d.m.v. schilderen. Dit is de enige avond dat we schilderen. U hoeft geen ervaring te hebben. Het gaat om de beleving, niet om de vormgeving!

De derde avond:

We praten door over de opgedane ervaringen en bereiden de viering voor.

De vierde avond: 

Op deze avond vindt een meditatieve viering plaats rond de zelf geschilderde staties. Ook evalueren we het verloop van de avonden.

Het is belangrijk dat u aan alle vier de avonden deelneemt. Later instappen is niet mogelijk. Evenmin als een avond overslaan.

We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze reis gedurende de vastentijd op weg naar Pasen. Tessa Koopmanschap, Jaap van der Meij, Uschi Janssen.

Thema: De spiritualiteit van de kruisweg

Locatie: Anna-Bonifatiuskerk 2e Oosterparkstraat 246

Aantal deelnemers: maximaal 12, minimaal 7

Aanmelden verplicht:  uschi.janssen@gmail.com

Data: 10 maart, 17 maart, 24 maart en 31 maart 2023, van 19.00-22.00 uur

WERELDGEBEDSDAG TAIWAN 2023

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart een gebed de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Dit jaar stelden de vrouwen uit Taiwan de orde van dienst samen. Zij kozen als thema:

ZICHTBAAR GELOVEN in Taiwan: Ik heb gehoord van jullie geloof  Efeziërs 1,15-19

Taiwan is een samenleving van immigranten met een grondwet die de fundamentele mensenrechten op vrijheid van godsdienst bescherm. De diversiteit in religie in Taiwan staat op de tweede plaats in de wereld, en de godsdienstvrijheid deelt de eerste plaats met België en Nederland.

Datum en tijd: vrijdag 3 maart 2023, 14.00 uur

Plaats: Elthetokerk, Javastraat 118A, Amsterdam

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze gebedsviering! Uschi Janssen, Greteke de

Vries, Anneke Nolet, Marianus Jehandut, Martijn van Laar.

Bestemming collecte 19 februari  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Ackterberg AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * mevr. Bunck G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar om een voorspoedig herstel G * Willem van Brussel G * Max Stal G * Widja en Prim Jankipersad G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

John Corte * Zuster Suze Lases * Julia Maria Biegman * Adinda Regina de Boer *

Intenties zondag 19 februari 2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Dick van Schaik * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties zondag 19  februari 2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruisma –de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties Aswoensdag 22 februari 2023 Gerardus Majella

Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink *Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest-Elshot * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur