Nieuwsbrief zondag 19 juli 2020

De Kleine Samenspraak

 
Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 19 juli 2020          16e zondag door het jaar

Agenda

Zondag19 juli10.30 uurGezamenlijke viering van de AnnaBon en de Martelaren in de Martelaren van Gorcumkerk. De AnnaBon is dan dicht. Ari van Buuren (MvG) en Zr. Melina Polo SSpS (AB)
Zondag19 juli10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
    
Zondag26 juli10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Bert Wooning, SVD
Zondag26 juli10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, H. Hartog
    
Zondag2 aug10.30 uurGezamenlijke viering van de Gerardus en de Martelaren in de Martelaren van Gorcumkerk. De Gerardus is dan dicht. Cees de Haan (GM) en Elly Molenaar (MvG)
Zondag2 aug10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Hartog

Een brief van het parochie bestuur

Beste mede parochianen, 

Het bisdom heeft de corona-protocollen aangepast. Voor de vieringen in onze kerken betekent dit een kleine verandering:

  • een cantor mag tijdens de viering een aantal liederen zingen. Samenzang mag echter nog niet. 
  • ook aanmelden voor de zondagse vieringen in onze kerken blijft nodig. 

Met hartelijke groet, locatie bestuur.

Bestemming collecte 19 juli Gerardus Majella

voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killop AB * Alma Gunsing AB* Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G*  en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 19 juli Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331  

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur.