Nieuwsbrief zondag 19 maart 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 19 maart 2023  4e Zondag van de veertigdagentijd

Zondag  “Laetare”

Agenda

Zondag19 maart10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Marga Berkhout
Zondag19 maart10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Kitty Bouwman
Zondag26 maart10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag26 maart10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD

Boetevieringen voor Pasen

Woensdag 29 maart om 9.00 uur eucharistieviering met boeteviering in de AnnaBonifatius.

Vrijdag 31 maart om 9.00 uur eucharistieviering met boeteviering in de Gerardus Majellakerk.

DE SPIRITUALITEIT VAN DE KRUISWEG 2023

Vier vrijdagavonden in de vastentijd

Gedurende deze avonden gaan we ons verdiepen in de spiritualiteit van de kruisweg. Daarbij kiezen de deelnemers een statie met als doel:

1.  Het verkennen van de gelovige betekenis van het lijdensverhaal.

2.  Het uitdrukken van de eigen beleving bij het bijbelverhaal.

3.  Een brug slaan tussen de kruisweg van Jezus Christus en thema’s in het eigen leven.

De eerste avond:

Een inleiding op het thema vanuit de bijbel en uitgaande van werk van beeldende kunstenaars en hun interpretaties en associaties; we maken een schets van onze eigen interpretatie van de gekozen statie, waarin tot uitdrukking komt wat het lijdensverhaal met ons doet.

De tweede avond:

De eigen inspiratie en associaties tot uitdrukking brengen d.m.v. schilderen. Dit is de enige avond dat we schilderen. U hoeft geen ervaring te hebben. Het gaat om de beleving, niet om de vormgeving!

De derde avond:

We praten door over de opgedane ervaringen en bereiden de viering voor.

De vierde avond: 

Op deze avond vindt een meditatieve viering plaats rond de zelf geschilderde staties. Ook evalueren we het verloop van de avonden.

Het is belangrijk dat u aan alle vier de avonden deelneemt. Later instappen is niet mogelijk. Evenmin als een avond overslaan.

We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze reis gedurende de vastentijd op weg naar Pasen. Tessa Koopmanschap, Jaap van der Meij, Uschi Janssen.

Thema: De spiritualiteit van de kruisweg

Locatie: AnnaBonifatiuskerk 2e Oosterparkstraat 246

Aantal deelnemers: maximaal 12, minimaal 7

Aanmelden verplicht:  uschi.janssen@gmail.com

Data: 10 maart, 17 maart, 24 maart en 31 maart 2023, van 19.00-22.00 uur

Bestemming collecte 19 maart  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap        

Oecumenische viering in de Binnenwaai op zondag 19 maart 2023

Eens per kwartaal organiseren de protestantse gemeente in de Binnenwaai en de Abg een gemeenschappelijke viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 op IJburg. Aangezien zuster Mauricia vertrokken is uit IJburg, heeft Cees de Haan zich bereid verklaard de vieringen mee te organiseren en erin voor te gaan.

Wees welkom op zondag 19 maart om 11.00 uur! Uschi Janssen en Marjolein Hekman, namens het oecumenisch team.

Aankondiging Vesperviering met als thema: Verlossing en Hoop

Op Zaterdag 25 maart vindt, zoals gebruikelijk in de aanloop naar Pasen, een Vesperviering plaats. Deze is georganiseerd door de Martelaren van Gorcum in samenwerking met de ABG.

Het thema van deze viering zal zijn: Verlossing en Hoop.

Als gastspreker zal Pater Edmund Owusu na de viering ons vertellen over zijn project ShivA. Pater Edmund: “ShivA is een afkorting voor Spiritualiteit, Hiv & Aids.

Hiv is niet zomaar een infectie. Wie leeft met hiv, weet dat hiv je opnieuw aan het denken zet. Over het leven en de liefde, over wat er echt belangrijk is, over wie er echt belangrijk is, over de toekomst en het nu, over verantwoordelijkheid en genieten, over je niet willen of hoeven schamen, over hoe je je leven wilt en kunt leiden.

ShivA is er voor iedereen die met hiv en aids te maken heeft. Mensen met hiv en aids, hun partners, vrienden, familie bieden we begeleiding en activiteiten rondom:

  • de zin van het leven
  • spiritualiteit  en geloof
  • Hoop en Verlossing”

Na de Vesper en uitleg project Shiva, door gastspreker pater Edmund Owusu, sluiten we af met een sobere maaltijd.

Aanvang van de Vesper: Zaterdag 25 maart, 16.30 uur

Locatie: Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 941 ingang via de tuin en groene deur.

Uitleg Project ShivA: 17.15 uur

Sobere maaltijd: +/- 18.00 vrijwillige bijdrage van 5 euro

(graag aanmelden bij Janneke de Bruin: jannekedebruin53@gmail.com)

Wees van harte welkom!

namens Pater Edmund Owusu svd, Janneke de Bruin, Uschi Janssen, Tessa Koopmanschap

U I T N O D I G I N G

Dialoog –wandeling 23 april

De Dag van het Jodendom op 17 januari 2023 had als titel ‘Sterke vrouwen in jodendom en christendom.’ Rond dit thema organiseert de werkgroep Jodendom van het Bisdom Haarlem- Amsterdam op zondagmiddag 23 april a.s. een dialoogwandeling.

Tijdens die wandeling door de binnenstad van Amsterdam zullen we kennismaken met verhalen over Joodse en katholieke vrouwen en hun betekenis voor de eigen gemeenschap en de samenleving. Boeiende verhalen over boeiende mensen: van de middeleeuwse begijnen en zusters Clarissen tot de zussen Sophie en Betje Lazarus, die veel hebben gedaan voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de Amsterdamse diamantindustrie.

De wandeling zelf begint om 13.30 uur in het Begijnhof aan het Spui. Rond 14.30 uur worden we verwacht in het Joods Museum voor een speciale rondleiding over het thema. We eindigen de middag met koffie en thee in de gemeenschapsruimte van Sant’Egidio naast de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein. Daarbij is gelegenheid ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan de inleidsters. De middag eindigt rond 16.15 uur.

Deelname aan de dialoogwandeling inclusief het bezoek aan het Joods Museum is gratis. Wie echter in het bezit is van een Museumjaarkaart vragen we vriendelijk deze mee te nemen.

Het aantal plaatsen voor deze middag is beperkt. Meld u daarom vóór 15 april aan via wandeling23april@gmail.com . U ontvangt dan nadere informatie over de wandeling en het bezoek

aan het Joods Museum.       

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * mevr. Bunck G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar om een voorspoedig herstel G * Willem van Brussel G * Max Stal G * Widja en Prim Jankipersad G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Gré Commandeur-Mooi * Joos Overgaag-Persoon * John Corte *

Intenties zondag 19 maart  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Dick van Schaik  * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties zondag 19 maart  2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma–de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur