Nieuwsbrief zondag 19 mei 2024

   De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost
Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl
Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 19 mei 2024,  Pinksterzondag

Agenda

Zondag19 mei10.30 uurPinksterzondag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Henk Janssen, m.m.v. het ABG koor.
Maandag20 mei10.30 uur2e Pinksterdag, Maria, Moeder van de Kerk , Gerardus, Geen Viering
Woensdag22 mei10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD
Vrijdag24 mei09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag26 mei10.30 uurHeilige Drie Eenheid, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Woensdag29 mei10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD
Vrijdag31 mei09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag2 juni10.30 uurFeest van Het Heilig Sacrament, Gerardus, P. Gerard Noom

Mededelingen

Beste medeparochianen,

A.s. donderdag 23 mei is pastor Ruud Huysmans 65 jaar priester. Hij gaat af en toe in onze kerk voor en komt ook regelmatig naar zondagse vieringen.
Wij willen hem van harte feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal en bedanken hem voor zijn inzet voor onze parochie.

A.s. zondag zal er een kaart in de kerk zijn. Hierop kunt u een persoonlijk woord voor pastor Huysmans zetten.
Wij wensen hem a.s. donderdag een mooie dag toe en hopen hem nog dikwijls in goede gezondheid in onze kerk te mogen begroeten.

Van Rogier Schravendeel kregen wij het volgende bericht:
Op zaterdag 1 juni 2024 bezoek ik Kleine Zuster Mauricia in Brussel. Wanneer er bepaalde dingen zijn die jullie willen meegeven: hartelijke groeten, een kaartje, iets anders, of misschien wil je zelf wel mee, willen jullie het me laten weten? De Kleine Zusters hebben veel voor Amsterdam betekend en het is goed als we ze in ere houden. Eventuele kaarten met goede wensen o.i.d. haal ik graag bij jullie op.  Met vriendelijke groet,  Rogier   schravendeel.r@gmail.com

Om het u gemakkelijk te maken neem ik a.s. zondag een kaart mee naar de kerk waar u een groet voor zuster Mauricia op kunt zetten. Uiteraard kunt u ook zelf een kaart aan haar sturen via Rogier.

Met vriendelijke groet,  Paul Proost

Hemelvaart en Pinksteren

Op vier.nu vindt u enige informatie en materialen rond Hemelvaart en Pinksteren.

In Memoriam Henk Stegenga

Henk Stegenga (Bussum 1952- Zaandam 2024)

Afgelopen week is overleden: Henk Stegenga, 72 jaar oud. Henk is jaren organist van het AnnaBonkoor geweest, alsmede van ‘t klein Bonkoor, het jongerenkoor van de (kleine) Bonifatius. In het begin deelde hij zijn zondagse beurten met Hendrikje Zijl, maar toen zij wegviel, werd hij de vaste organist van de AnnaBon. Toen Ben Erkamp, de dirigent van het AnnaBonkoor, overleed, nam hij de dirigententaak van hem over. Trouw heeft hij jarenlang het AnnaBonkoor geleid. Voor de dinsdag-repetities haalde hij vanaf zijn woning aan de Valentijnkade steevast een aantal koorleden thuis op met zijn auto en bracht hen na afloop weer veilig thuis. Trouw en zorgzaamheid kenmerkten Henk. Bovendien heeft hij voor zijn jarenlange diensten aan onze kerk nooit enige vergoeding gevraagd.

Hij stamde uit een muzikale familie: zo was zijn vader een van de organisten van onder andere de Grote Kerk in Naarden en de Sint Jan in Laren. Ook Henk was een begenadigd pianist/organist, en hij bereidde nauwgezet de repetities en uitvoeringen voor, samen met de diverse dirigenten. Bij uitgeverij Annie Bank bestelde hij regelmatig mooie begeleidingen van liederen, en hield er thuis een nauwgezet archief van bij. Dat perfectionisme droeg hij ook uit in zijn vaste baan op de leerlingenadministratie van het ROC van Amsterdam. Maar diep in zijn hart had hij eigenlijk archivaris willen worden, heeft hij eens bekend.

Hij kreeg echter (geestelijke) gezondheidsproblemen en verhuisde naar Huizen, om dichter bij zijn familie te wonen. Ook vanaf dat adres bleef hij nog geruime tijd zijn organistenwerk voortzetten. Toen ook dat niet meer ging, kwam hij niet meer naar de AnnaBon, maar onderhield hij nog regelmatig telefonisch contact met koorleden.

In een verzorgingshuis in Zaandam, is Henk Stegenga een week geleden, op vrijdag 10 mei, onverwachts overleden. Zijn familie schreef op de rouwkaart: “Wij zijn dankbaar voor alle herinneringen”. Daar sluiten wij ons graag bij aan. Rust in vrede Henk en héél veel dank voor alles wat je voor de AnnaBon hebt gedaan!

Ina en Kathy

Inspiratiemiddag “Groen Geloven in Mokum”

  • Datum: Zaterdag: 1 juni
  • Tijd: 13:00 – 17:30 uur
  • Waar: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37

Beschrijving :
Het klimaat verandert. Wat kun je eraan doen? Je voelt je machteloos, verlamd, en raakt zelfs soms geïrriteerd door het gedram erover. Ondertussen bekommer je je om je planten, je tuintje, je park, de natuurgebieden rondom de stad. Je geniet van wat de natuur je biedt, een geschenk van je Schepper. Tegelijk weet je, dat Moeder aarde steeds meer zwoegt en zwicht onder druk van klimaatverandering. Nu al sterven er honderden soorten planten en dieren per dag. Hierdoor neemt de natuur in veerkracht af en kan ze zich minder verweren tegen klimaatverstoring.

Het feit, dat wij mensen hiervoor verantwoordelijk zijn, betekent dat wij er ook iets tegen kunnen doen. Dat biedt perspectief, zelfs hoop op verandering! Oké, je wilt meedoen, maar hoe en met wie? Nu verlang je naar hoopvolle acties en moedgevende ontmoetingen. Precies hierom organiseert het Leerhuis Amsterdam – voor zinvol samenleven, samen met de Werktafel Duurzaamheid van de Protestantse Kerk Amsterdam, op 1 juni een inspiratiemiddag. Voor wie maar wil meedoen! Aan het einde van de middag: – geeft liefde voor de natuur je nieuwe energie – heb je een fris bijbels perspectief gekregen – is je zorgen maken veranderd in verwondering – is je neutraliteit omgekeerd in daadkracht – ga je met plezier nalaten wat de natuur schaadt, je wilt gewoonweg dat moois niet meer vernietigen – merk je dat de last van verantwoordelijkheid lichter en speelser is geworden. Want je gaat het samen doen: met je geloofsgemeenschap, je buurtgenoten, je vrienden, je huisgenoten, je sportclub, je zangkoor. En dan kun je op 6 juni ook nog je stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen.

Tijdens de middag kun je na opening en inleiding deelnemen aan een “Parade van profetische pitches”: een of meerdere van een tiental workshops die aangeboden worden!

Informatie: Greteke de Vries, leerhuisamsterdam@gmail.com of Janneke Wolters, info@protestantsamsterdam.nl Websites: www.leerhuisamsterdam.nl en www.protestantsamsterdam.nl

Om je in te schrijven, meld je aan bij Greteke de Vries, leerhuisamsterdam@gmail.com. Maar je mag ook spontaan langskomen!

Wees welkom!

Afwassen en opruimen na de viering

Elke zondag kunnen we na de viering koffiedrinken met elkaar. Dat is superfijn! 
Het is een erg kleine groep die hier al jaren zorg voor draagt. 
Met het samengaan van de onze kerken is het drukker en is de afwas groter. 
Maar er zijn ook meer mensen die kunnen helpen. Meer handen maken lichter werk.

Aan de deur van de keuken hangt een rooster. Als u wilt helpen met afwassen en opruimen wilt u het daar dan melden? 
Alvast dank voor alle hulp! 

Mededelingen en intenties

Als u een mededeling of intentie heeft, wilt u deze dan vooraf aan de lector doorgeven?
De lector is meestal vanaf 10.00 uur aanwezig. 

Rozenkransgebed in de meimaand

De meimaand is Mariamaand. Er is dan gelegenheid in onze parochie om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 10.00 uur in de Kastanjehof. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus. U bent van harte welkom.

Filmavond op 5 juni 2024

Op woensdag  5 juni 2024 organiseren wij een filmavond in het kader van het effect op klimaat verandering . De titel is “The Letter”. De aanvang is 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur met een tussenpauze voor een kopje thee of koffie. Plaats in de Gerardus Majelaakerk, Lombokstraat 2 , 1094 AL Amsterdam. Wij hopen u te verwelkomen op 5 juni aanstaande. 

Bezoek Kloosterdorp Steyl: 27 juli 2024

Het Pastoraal-team van onze regio C&F heeft geregeld, dat parochianen uit onze regio op bezoek kunnen gaan bij het Kloosterdorp in Steyl. Datum: zaterdag 27 juli.

We gaan daar met een bus heen. Reisorganisatie ‘Mijn Amor’ en pater Yan Asa SVD gaan dit organiseren. De kosten zijn € 65 per persoon, inclusief: busreis heen en terug, water en snack, kopje koffie/ thee, bezoek aan Missie-Museum en lunch-buffet. We vertrekken om 07.00 uur vanaf bushalte Amsterdam Muiderpoort station, en om 07.30 uur vanaf station Duivendrecht. De flyer komt later.

Aanmelden vóór 14 juli 2024 via: abgparochie@gmail.com: o.v.v. uw naam en telefoonnummer. Contactpersoon P.Yan Asa, tel/whatsapp: 06 422 94 134. Bankrekening ‘Mijn Amor’: NL 05 INGB 0008 4131 28. Deze informatie kunt u ook lezen in de laatste editie van Saamhorig. Gaat u mee…?

Bestemming collecte 19 mei 2024 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.
Collecte is het symbool van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen. 
Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Franta Wijchers AB* Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G *  Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * Muriël Corte ( voor beterschap na de operatie) G *  Vivian Ameerun G* en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Hendrik Stegenga ( Onze vroegere organist) * Jan Schrauwert * Margaretha Victoria Burke *

Intenties 19 mei 2024 Pinksteren ABG-parochie

Pastor Joop Stam * Pastor Leo Nederstigt * Dick van Schaik * Hilda Coutinho – Post * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Malden Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest – Elshot * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur