Nieuwsbrief zondag 19 november en zondag 26 november

De Kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 19 en 26 november 2023     33e zondag door het jaar

 34e zondag door het jaar

Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal

Agenda

Zondag19 nov10.30 uurAnnaBon, Geen Viering
Zondag19 nov10.30 uurGezamenlijke Viering ABG, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag26 nov10.30 uurChristus Koning, Woord en Communieviering, AnnaBon, Peter Commandeur
Zondag26 nov10.30 uurChristus Koning, Woord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde
Zondag3 dec10.30 uur1e zondag van de advent, Laatste viering in de AnnaBon, Eucharistieviering, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag3 dec10.30 uurGerardus Geen Viering

Beste medeparochianen,

Verschijnen Kleine Samenspraak

Vanwege verplichtingen elders kan zuster Eustokhia in november geen secretariaatswerkzaamheden verrichten. Zoals u weet hebben wij te weinig vrijwilligers voor alle taken die er zijn. Het vinden van een oplossing was dus niet makkelijk. Toch kunnen wij de afwezigheid van zuster Eustokhia als volgt opvangen:

Els Proost en Kathy Hoogenboom zijn bereid gevonden de Kleine Samenspraak te maken voor de tweede helft van november: voor zondag 19 en zondag 26 november a.s. Ook weer een Kleine Samenspraak voor 14 dagen. Met dank aan Kathy en Els voor hun inzet.

Laatste viering in de AnnaBonifatiuskerk

Zoals bekend zal op 03 december a.s. de laatste viering plaatsvinden in de AnnaBon. Dit is een gezamenlijke viering van de AnnaBon en de Gerardus. Dit betekent dat er op 03 december a.s. geen viering is om 10.30 uur in de Gerardus, die die dag gesloten zal zijn.

Parochianen van de GM zijn van harte welkom in de AB!

Aansluitend aan de viering in de AB is er een samenzijn in de kerk van 12.00 – 14.00 uur met een hapje en een drankje. U bent daarbij van harte uitgenodigd!

Om 14.00 uur vertrekt een loopgroep vanuit de Anna-Bonifatius richting Gerardus Majella. Deze groep zal de reliek van Bonifatius overbrengen naar de Gerardus. Pastoor Marianus zal het Allerheiligste per auto overbrengen naar de Gerardus. Om 14.30 uur is daar een korte plechtigheid.

Verplaatsen woensdagochtendviering van de AnnaBon naar de Kastanjehof

Na sluiting van de AnnaBon zal de woensdagochtendviering verplaatst worden naar de Kastanjehof. Van 10.00 tot 11.30 uur mogen wij gebruik maken van de Buurtkamer in de Kastanjehof voor de viering van de H. Eucharistie met aansluitend koffie en thee. Deze viering is voor de hoogbejaarde bewoners van de Kastanjehof, voor de parochianen die nu op woensdagochtend naar de AnnaBon komen en voor eenieder die deze H. Mis wil bijwonen.

De eerste viering is op woensdagochtend 06 december a.s.

Eerste viering van de nieuwe ABG-gemeenschap in de Gerardus Majella

Op 10 december a.s. vindt om 10.30 uur de eerste viering van de nieuwe ABG-gemeenschap in de Gerardus Majella kerk plaats. Na meerdere verzoeken daartoe zal, in goed overleg met alle betrokkenen, de eerste viering in de GM een Eucharistieviering zijn, waarbij pater Wooning zal voorgaan.

Namens het locatiebestuur, met vriendelijke groet Paul Proost

Bijeenkomsten in de Adventstijd

Het is een goede gewoonte om ons voor te bereiden op Kerstmis met enkele aparte bijeenkomsten. Dit jaar kiezen we voor een nieuwe formule. Zaterdagmiddag om 13.00 uur in de Gerardus Majellakerk. Soep met broodjes en dan een gesprek rond de Bijbelse teksten. We sluiten af om 15.30 uur.

Dit jaar kiezen we voor de lezingen uit de profeet Jesaja van de volgende (zon)dag.

De begeleiding is in handen van pater Marianus en Jaap van der Meij.

Opgeven is nodig vanwege de maaltijd.

Dit kan via het mailadres van de ABG-parochie: abgparochie@gmail.com of via pater Marianus: 0684954567 (zijn whatsappnummer).

Deelnemers voor zaterdag 9 december: graag opgeven vóór 7 december 2023.

Deelnemers voor zaterdag 16 december: graag opgeven vóór 14 december 2023.

U bent welkom!

Pater Marianus en Jaap van der Meij

Huisbezoek

Beste parochianen,

In de pastoraatsgroep ABG is de wens uitgesproken er te willen zijn voor de parochianen van de ABG-parochie. Voor parochianen die behoefte hebben aan bezoek aan huis.
Daarvoor wil het team, bestaande uit Pater Marianus, Zr. Melina, Kathy Hoogenboom en Constance de Ronde (coördinator) graag een groep ‘Huisbezoek’ bijeenbrengen.
Wij willen u vragen of er mensen in onze gemeenschap zijn die aan deze groep ‘Huisbezoek’ willen deelnemen. U kunt uw deelname opgeven bij het secretariaat telefoonnummer: 020-6650070. Of per e-mail: abgparochie@gmail.com

Inmiddels zijn er 5 aanmeldingen binnengekomen. Deze vijf en eventuele andere gegadigden, nodig ik uit om op zondag 26 november a.s. om 12.15 uur bijeen te komen in de AnnaBonkerk om met elkaar kennis te maken en onze verwachtingen over en weer uit te spreken.

Met vriendelijke groet, Constance de Ronde

Doop in ABG Parochie

Vanaf nu af doopt Pater Marianus Jehandut, SVD, de kinderen van de ABG-parochie op elke eerste zaterdag van de maand, om 11.00 uur. Graag uw aandacht hiervoor. U mag direct contact opnemen met mij op dit whatsappnummer: 06-4895 4567 of via de email van de ABG-parochie: abgparochie@gmail.com. Dank voor uw aandacht!  P. Marianus, Jehandut, SVD.

Gerarduskalender 2024

In de Gerardus zijn bij Elly Bruinsma en Ria Mangelmans de Gerarduskalenders 2024 te koop.

De prijs is dit jaar € 9,75.

Bestemming collecte 19 en 26 november 2023 in AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.       

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB.

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * meneer ’t Zand  G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledene

Peter van Gelder *

Intenties zondag 19 november  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Martin Stevens *  en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties zondag 19 november  2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare  overledenen.

Intenties zondag 26 november 2023 AnnaBon

Vanwege het feest van St. Cecilia, patrones van o.a. zangers en zangeressen, herdenken wij onze overleden koorleden: Nanda Graanoogst * Remilia Marchena * Arie en Lena van Leeuwen * Fam. de Heus * Jan en Bep van der Burg * mevr. Boers * Jo de Jong * Tiny Vogelenzang * Miny Balder * Ria Panday * Ben en Bep Erkamp * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties zondag 26 november 2023 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest- Elshot * en voor al onze dierbare  overledenen.

Intenties vrijdag 1 december 2023 Gerardus Majella

Overleden familie van Raan – Aafjes * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur