Nieuwsbrief zondag 2 april 2023

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 2 april 2023  Palmzondag van het lijden van de Heer

Vieringen Goede Week en Pasen

 AnnaBonGerardus
Zondag 2 april Palmzondag10.30 uur Eucharistieviering met palmwijding Pater Marianus, SVD10.30 uur Eucharistieviering met palmwijding Pater Bert Wooning, SVD
Donderdag 6 april Witte Donderdag    Geen Viering19.30 uur Eucharistieviering ter herdenking van het laatste Avondmaal Pater F. Mulders
Vrijdag 7 april Goede Vrijdag15.00 uur Kruisweg o.l.v. parochianen15.00 uur Kruisweg o.l.v. parochianen   19.30 uur Avondplechtigheden o.l.v. parochianen met kruisviering waarvoor u zelf bloemen mee kunt nemen
Zaterdag 8 april Paaszaterdag21.00 uur Paaswake Pater Marianus, SVD  Geen viering
Zondag 9 april Hoogfeest van Pasen10.30 uur Woord- en Communieviering Hans Mesdag10.30 uur Eucharistieviering Pater Yan Asa, SVD
Maandag 10 april Tweede Paasdag  Geen Viering10.30 uur Eucharistieviering Pater Marianus, SVD

Beste medeparochianen,

Zoals de laatste jaren gebruikelijk heeft het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus gekozen voor een gezamenlijk Vastenactieproject. Dit jaar richt het gekozen project zich op kwetsbare groepen ontheemden in de deelstaat Warrap in het westen van Zuid-Soedan. Het doel van dit project is om ervoor te zorgen dat deelnemers na afloop in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. U kunt meer over dit project lezen op pagina 21 van de laatste Saamhorig.

A.s. zondag, Palmzondag, en tijdens de Paaswake en de vieringen op Eerste Paasdag zal  de collecte, er is dan één collecte, bestemd zijn voor de Vastenactie. Van harte bij u aanbevolen!

WERELDWINKEL Het Elsengroen staat met een kraam in de Gerardus kerk op Palmzondag 2 april en in de Anna Bonifatius kerk op zondag 7 mei, vóór en na de viering.

De vrijwilligers verkopen bijzondere fairtrade artikelen van klein naar groot en food artikelen o.a. koffie en thee. Het is mogelijk om met een PINpas te betalen!

Met u spraken wij op onze parochiemiddag in december over het samengaan van de AB en de Gerardusgemeenschap tot één nieuwe gemeenschap. Wij hebben toen gezegd dat dit proces komend najaar afgerond zal zijn. Nu is het tijd om een datum te kiezen.

Wij hadden als locatiebestuur gekozen voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 26 november, het feest van Christus Koning. Op die dag is echter de afscheidsviering voor diaken Han Hartog in de S’ Petrus Banden in Diemen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de laatste viering in de Anna Bonifatius op de 1e zondag van de Advent, op 3 december a.s., te laten plaatsvinden. Dit is een gemeenschappelijke viering van de AB en de GM. Op die dag is er geen viering in de GM. 

Op zondag 16 april willen wij u in de AB en op zondag 23 april in de GM, aansluitend aan de viering, informeren over de stand van zaken t.a.v. het traject om te komen tot de keuze van een centrumkerk binnen ons Samenwerkingsverband. Ook hier hebben wij over gesproken op onze parochiemiddag. Tevens wordt u geïnformeerd over de voortgang in het proces om tot een nieuwe ABG-gemeenschap op de locatie Gerardus Majella te komen. Wij doen dit op 2 locaties om onze oudere parochianen niet te belasten met een extra reis.

Wij wensen u een inspirerende Goede Week toe, op weg naar Pasen.

Met vriendelijke groet,

namens het locatiebestuur,

Paul Proost, voorzitter locatiebestuur 

Goede Vrijdagavond

Het is een mooie traditie om in het bijzonder op Goede Vrijdag nadrukkelijk onze noden voor de Heer te brengen. Het is de dag dat het lijden en de dood van Jezus centraal staat.

Hij is onze bondgenoot en lotgenoot. Hij heeft meegemaakt wat ieder van ons overkomt. Waar kunnen wij beter terecht?

In de vrijdagavondviering op Goede Vrijdag in de Gerardus willen wij graag onze hoop en vertrouwen in God uitdrukken en tegelijkertijd Hem voorleggen wat er in ons leeft aan zorgen, pijn en verdriet.

In de garderobe van de Gerardus liggen kaartjes waarop u anoniem kunt schrijven waar u zich zorgen om maakt, waar u verdrietig om bent of aan welke mensen u speciaal wilt denken of voor wilt bidden.

De geschreven kaartjes kunt u Goede Vrijdagavond meenemen naar de viering in de Gerardus of op een eerder moment in het daarvoor bestemde mandje doen in de garderobe of op enig moment afgeven.

Zo bevelen wij onze eigen kruisweg en de weg die anderen moeten gaan aan bij de Heer en hopen er samen kracht uit te putten.

Ook kunt u op Goede Vrijdagavond het kruis vereren met bloemen, met een handkus, een buiging of anderszins. De bloemen worden na de viering herschikt en gaan dan deel uitmaken van de versiering met Pasen.

Laten we er samen een inspirerende viering van maken. De Heer nodigt ons daartoe uit.

Ben Dieker

Brief van Zr. Mauricia

Lieve mensen, 

Vandaag schijnt de zon (vandaag niet!). De vogels zingen en de grote tuin bloeit zo mooi! Ik geniet van de natuur en wandel elke dag langs de rivier Areuse.

De sfeervolle houten kapel (zie foto) nodigt me uit tot verstilling en innerlijke rust. Elke dag werk ik een paar uurtjes (in de keuken of de huishouding) en dat is ook goed. 

Alles gebeurt hier in stilte: het werk en de maaltijden… De meditatieve vieringen – ook met veel stilte – zijn eenvoudig en prachtig tegelijk.

Twee keer per week – op donderdagavond en op zondagochtend – zijn er eucharistievieringen (zó worden ze benoemd) met verschillende dominees. Soms komt ook een bevriende priester om voor te gaan. De manier waarop deze protestantse zusters veel elementen van het katholicisme geïntegreerd hebben in hun liturgie vind ik heel bijzonder. B.v. a.s. zaterdag 25 maart zullen we ‘de verkondiging van de engel aan Maria’ vieren.

Het is ook heel fijn voor mij om af en toe een van de zusters te mogen ontmoeten. Het is iemand die heel goed kan luisteren, met veel empathie. Is het daarom dat ik bij elk gesprek moet huilen? Of gewoon omdat ik nog niet aan rouwen toe was gekomen? In ieder geval nu wel! En ik ervaar de tranen als een zegen! Van binnenuit – ondanks alles – voel ik me intens dankbaar. Deze plek is de beste die ik me kan voorstellen!

De week vóór Pasen doe ik mijn retraite… De eerste dagen alleen en vanaf woensdagavond t/m de 2de Paasdag samen met een groep (door een dominee begeleid). Daar verheug ik me ook op! Ik besef nu pas dat ik de afgelopen jaren niet veel tijd daarvoor genomen heb. Ik had zoveel andere dingen aan mijn hoofd! 

En natuurlijk zijn jullie  allen vaak in mijn gedachten en vooral in mijn hart!

Hartelijke groet en veel liefs,

Mauricia

Bestemming collecte 2 april  AnnaBon en Gerardus Majella

Voor de Vastenactie  

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * Simone van Achterberg AB * mevr. Burke AB *

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * mevr. Bunck G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Ellen van Baar G * Willem van Brussel G * Max Stal G * Widja en Prim Jankipersad G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Gré Commandeur-Mooi * Joos Overgaag-Persoon *

Intenties zondag 2 april  2023 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Marca Wolterbeek  * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties zondag 2 april  2023 Gerardus Majella

Familie Mangelmans – van Rijsingen en familie van Geem – Homan * Leo Mangelmans * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba * Prakash Dalloesingh *  en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties Witte Donderdag 6 april 2023 Gerardus Majella

Overleden ouders Kiebert – de Jong * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Gilbert Suba *  en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur