Nieuwsbrief zondag 2 december 2018

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 2 december 2018              1e zondag van de Advent

Agenda

Zondag 2 december om 10.30 uur Wereldwinkel-Anna-Bonifatiuskerk
Woensdag 12 december om 20.00-21.30 uur Bijbelgesprek-Gerardus Majella-Jaap van der Meij

Wereldwinkel op 2 december in de AnnaBon

Op zondag 2 december is de kraam van de Wereldwinkel Het Elsengroen aanwezig in de Anna-Bonifatiuskerk. Zoals altijd zijn er weer bijzondere spullen en heerlijke producten te koop. Misschien zoekt u nog een speciaal (kerst)cadeau voor iemand? U slaagt vast bij de Wereldwinkel!

Verslag parochiedag ABG

In de bijlage  bij deze Kleine Samenspraak en op de website vindt u het verslag van de parochiedag, onderdeel “Ontwikkelingen binnen de ABG-parochie en het samenwerkingsverband Clara en Franciscus met het oog op de toekomst”.

Tijdens de parochiedag zijn ook de: afspraken vrijwilligersbeleid gepresenteerd. Deze afspraken zullen op korte termijn op de website van de ABG-parochie gepubliceeerd worden. Bij vragen of reacties kunt u een van de leden van het locatiebestuur benaderen: Astrid Ameerun of Filomdena Silva (Gerardus) en Peter Commandeur of Paul Proost (AB)

Oecumenische vespers in de Adventtijd

Op de woensdagen 12 en 19 december zijn er oecumenische vespers in de Muiderkerk van 19.30 tot  20.00 uur. Deze adventsvespers versterken de bezinning op Gods komst in ons leven en in de wereld. De vespers kenmerken zich door verstilling, zang, gebed en lezing. Suze Lases

 Wandelen

Heb u zin om met R.K. leeftijdsgenoten te gaan wandelen?

Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen. We gaan één keer per maand wandelen, soms gecombineerd met het bijwonen van een   Heilige mis en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop. Deze activiteit is geschikt voor 25 – 55 jaar oud. Paul Raves

Voor meer informatie kijk op http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html

Saamhorig

Beste vrijwilligers van de saamhorig,

Op woensdag 12 december wordt vanaf 10.30 uur in de Gerardus het blad ‘Saamhorig’ verzendklaar gemaakt. U bent van harte welkom.

Op donderdag 13 december en vrijdag 14 december kunnen de boekjes door de vrijwilligers weer worden opgehaald. Secretariaat parochie

INTENTIES                

Bestemming rondgang collectes Gerardus Majellakerk:

De eerste rondgang is voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De tweede rondgang is voor de adventsactie

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Hiltrud Janssen AB * Willem Tel AB * Patricia Dongor G * Charles Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * mevr. Bunck G * mevr. Banda G * Silvana Dongor G * mevr. Kramer G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen:

Eric Melchiot

Intenties zondag 2 december Anna-Bonifatius

Roy Leysner * Pastor Leo Nederstigt * Broeder Avellinus Janssens * Wilhelmus van Hees *

Intenties zondag 2 december Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Fam. Mangelmans-van Rijsingen en Fam. van Geem -Homan * Henk Bruinsma * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Bernardus de Haas * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink en voor al onze dierbare overledenen

Intentie vrijdag 7 december Gerardus Majella

Cor van Raan-Aafjes en overleden familie

 

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 06-14280882.

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.